Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Evolution of the Ape Forelimb: Evidence from Internal Bone Structure

Od 2016-06-01 do 2018-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF KENT
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


THE REGISTRY CANTERBURY
CT2 7NZ CANTERBURY, KENT
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 204016 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-15