Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP5

TOXO-PREVENTION

Project ID: QLG4-CT-2002-30262
Źródło dofinansowania

Strategies to prevent congenital toxoplasmosis: a systematic review of the evidence and its implications for practice and policy

Od 2002-11-01 do 2006-04-30

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 150 000

Wkład UE:

EUR 150 000

Kraj koordynujący:

Denmark

System finansowania:

ACM - Preparatory, accompanying and support measures

Cel

Koordynator

STATENS SERUM INSTITUT
Denmark
5,Artillerivej 5
2300 KOEPENHAGEN
Denmark
See on map
Kontakt administracyjny: Nils Strandberg PEDERSEN

Uczestnicy

INSTITUT DE SANT PUBLIQUE, D'EPIDMIOLOGIE ET DE DVELOPPEMENT
France
Rue LTo Saignat 146
33076 BORDEAUX
France
See on map
Kontakt administracyjny: Roger SALAMON
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę