Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RADSAS

Project ID: 1561
Źródło dofinansowania

Rational Design and Characterisation of Supramolecular Architectures on Surfaces

Od 2004-10-01 do 2007-09-30 | RADSAS Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 991 500

Wkład UE:

EUR 991 500

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-NMP-1See other projects for this call

System finansowania:

STREP - Specific Targeted Research Project

Cel

Koordynator

EIDGENÖSSISCHE MATERIALPRÜFUNGS- UND FORSCHUNGSANSTALT
Switzerland
Ueberlandstrasse 129
DÜBENDORF
Switzerland
Kontakt administracyjny: Roman FASEL, (Group Leader, Senior Scientist)
Tel.: +41-(0)-44-823-4348
Faks: +41-(0)-44-823-4034
Adres e-mail

Uczestnicy

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V
Germany
Hofgartenstrasse 8
MUENCHEN
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Klaus MUELLEN
Tel.: +49-6131379150
Faks: +49-6131379350
Adres e-mail
THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL
Senate House, Abercrombie Square
LIVERPOOL
Kontakt administracyjny: Werner HOFER
Tel.: +44-1517943879
Faks: +44-1517080662
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę