Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Highly efficient, High temperature, Hydrogen Production by Water Electrolysis

Od 2004-08-01 do 2007-07-31 | HI2H2 Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 767 081

Wkład UE:

EUR 1 106 887

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-ENERGY-1See other projects for this call

System finansowania:

STREP - Specific Targeted Research Project

Cel

Koordynator

EUROPEAN INSTITUT FOR ENERGY RESEARCH
Germany
Emmy Noether Strasse 11
KARLSRUHE
Germany
Kontakt administracyjny: Mohsine ZAHID, (Senior Scientist)
Tel.: +49-7216-105-1315
Faks: +49-7216-105-1332
Adres e-mail

Uczestnicy

RISOE NATIONAL LABORATORY
Denmark
Frederiksborgvej 399
ROSKILDE
Denmark
Kontakt administracyjny: Mogens MOGENSEN
Tel.: +45-46775726
Adres e-mail
EIDGENOESSISCHE MATERIALPRUEFUNGS- UND FORSCHUNGSANSTALT
Switzerland
Ueberlandstrasse 129
DUEBENDORF
Switzerland
See on map
Kontakt administracyjny: Peter HOLTAPPELS
Tel.: +41-18234129
Faks: +41-18234150
Adres e-mail
DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT UND RAUMFAHRT E.V.
Germany
Linder Hoehe
KOELN
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Günter SCHILLER
Tel.: +49-7116862635
Faks: +49-7116862747
Adres e-mail
DANMARK TEKNISKE UNIVERSITET
Denmark
Anker Engelunds Vej 1
KGS; LYNGBY
Denmark
See on map
Kontakt administracyjny: Mogens MOGENSEN
Tel.: +45-46775726
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę