Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

UPGEM

Project ID: 518048
Źródło dofinansowania

Understanding puzzles in the gendered European map brain drain in physics through the cultural looking glass

Od 2005-09-01 do 2008-09-30 | UPGEM Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1

Wkład UE:

EUR 1

Kraj koordynujący:

Denmark

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2004-SCIENCE-AND-SOCIETY-10See other projects for this call

System finansowania:

STREP - Specific Targeted Research Project

Cel

Koordynator

AARHUS UNIVERSITET - DANMARKS PAEDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE
Denmark
Tuborgvej 164
COPENHAGEN
Denmark
Kontakt administracyjny: Cathrine HASSE
Tel.: 88889482
Faks: +45-88889707
Adres e-mail

Uczestnicy

UNIWERSYTET LODZKI
Poland
Skladowa 41/43,
LÓDZ
Poland
Kontakt administracyjny: Elzbieta OLEKSY
Tel.: +48-426789157
Faks: +48-426354260
Adres e-mail
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
Italy
Piazzale Alod Moro
ROME
Italy
Kontakt administracyjny: Christina BELARDI
Tel.: +39-49917540
Faks: +39-49917660
Adres e-mail
HELSINGIN KAUPPAKORKEALOULU
Finland
Runeberginkatu 14-16,
HELSINKI
Finland
Kontakt administracyjny: Kristina ROLIN
Tel.: +36-8943138219
Faks: +358-91914229
TARU UELIKOOL
Estonia
18 Ülikooli St
TARTU
Estonia
Kontakt administracyjny: Endla LOHKIVI
Tel.: +372-7375314
Faks: +372-7375314
Adres e-mail
THE DANISH UNIVERSITY OF EDUCATION
Denmark
Emdrupvej 101
KOBENHAVN
Denmark
Kontakt administracyjny: Cathrine HASSE, (Associate Professor)
Tel.: +45-8888-9482
Faks: +45-8888-9707
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę