Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HIVAB

Project ID: 19052
Źródło dofinansowania

Generation of broadly cross neutralising Antibodies for innovative active-passive HIV Vaccination Strategies based on modified Ig-gene transgenic mice

Od 2005-12-01 do 2008-11-30

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 051 750

Wkład UE:

EUR 950 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5See other projects for this call

System finansowania:

STREP - Specific Targeted Research Project

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF REGENSBURG
Germany
Franz-Josef-Strauss-Allee 11
REGENSBURG
Germany
Kontakt administracyjny: Hans Ralf WOLF / WAGNER
Tel.: +49-9419446400
Faks: +49-9419446402
Adres e-mail

Uczestnicy

THE IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE
United Kingdom
Exhibition Road
LONDON
United Kingdom
See on map
Kontakt administracyjny: Simon Alexander JEFFS
Tel.: +44-2075943918
Faks: +44-2075943906
Adres e-mail
UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES & APPLIED LIFE SCIENCES VIENNA
Austria
Gregor-Mendel-Straße 33
VIENNA
Austria
Kontakt administracyjny: Renate KUNERT
Tel.: +43-360066595
Faks: +43-13697615
Adres e-mail
GENEART AG
Germany
Josef-Engert-Strasse 9
REGENSBURG
Germany
Kontakt administracyjny: Frank NOTKA
Tel.: +49-9419427645
Faks: +49-9419427611
Adres e-mail
POLYMUN SCIENTIFIC GMBH
Austria
Nussdorfer Laende 11
VIENNA
Austria
Kontakt administracyjny: Hermann KATINGER
Tel.: +43-1360066202
Faks: +43-13697615
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę