Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ERA-PRO

Project ID: 28275
Źródło dofinansowania

Promotion of the European Radiobiological Archives ERA

Od 2006-04-01 do 2009-09-30 | ERA-PRO Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 391 724

Wkład UE:

EUR 386 508

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

EURATOMCALLOPENSee other projects for this call

System finansowania:

SSA - Specific Support Action

Cel

Koordynator

BUNDESAMT FUER STRAHLENSCHUTZ
Germany
Willy-Brandt-Strasse 5
10149 SALZGITTER
Germany
Kontakt administracyjny: Bernd GROSCHE
Tel.: +49-1888-3332250
Faks: +49-1888-3332205
Adres e-mail

Uczestnicy

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom
The Old Schools, Trinity Lane
CAMBRIDGE
United Kingdom
Kontakt administracyjny: Paul SCHOFIELD
Tel.: +44-01223-333893
Faks: +44-01223-765586
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę