Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SENSINGNEUROMETALS

Project ID: 29137
Źródło dofinansowania

Development of Chelators and Fluorescent Sensors for Deleterious Metals Implicated in Neurodegenerative Diseases

Od 2006-01-01 do 2006-12-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 40 000

Kraj koordynujący:

Poland

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2004-MOBILITY-11See other projects for this call

System finansowania:

ERG - Marie Curie actions-European Re-integration Grants

Cel

Koordynator

UNIWERSYTET WROCLAWSKI
Poland
Pl. Uniwersytecki 1
WROCLAW
Poland
Kontakt administracyjny: Henryk KOZLOWSKI
Tel.: +48-71-3757251
Faks: +48-71-3757251
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę