Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRANSFORMING

Project ID: 16423
Źródło dofinansowania

Expression and neuro-protective function of latent transforming growth factor binding proteins in the central nervous system of Rodent and Human

Od 2005-09-01 do 2007-08-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 80 000

Kraj koordynujący:

Hungary

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-12See other projects for this call

System finansowania:

IRG - Marie Curie actions-International re-integration grants

Cel

Koordynator

RESEARCH GROUP FOR NEUROMORPHOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND THE SEMMELWEIS UNIVERSITY (OFFICE FOR RESEARCH GROUPS), BUDAPEST, HUNGARY
Hungary
Nádor u. 7
BUDAPEST
Hungary
Kontakt administracyjny: Miklós PALKOVITS
Tel.: +36-12160488
Faks: +36-12181612
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę