Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FRED

Project ID: 6346
Źródło dofinansowania

Factors Regulating Embryo Development :Type I MADS-box transcription factors involved in Arabidopsis embryo development

Od 2005-01-01 do 2005-12-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 40 000

Wkład UE:

EUR 40 000

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-11See other projects for this call

System finansowania:

ERG - Marie Curie actions-European Re-integration Grants

Cel

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO
Italy
Via Festa del Perdono 7
MILANO
Italy
Kontakt administracyjny: Lucia COLOMBO
Tel.: +39-02-50314772
Faks: +39-02-50314764
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę