Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

STAtic and DYnamic piezo-driven streamWIse vortex generators for active flow COntrol

Od 2010-10-01 do 2014-09-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 935 868

Wkład UE:

EUR 935 868

Kraj koordynujący:

Poland

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2009-IAPPSee other projects for this call

System finansowania:

MC-IAPP - Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)

Cel

Koordynator

INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN
Poland

Wkład UE: EUR 328 083


ul.Fiszera 14
80-231 GDANSK
Poland
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Krystyna Kordus
Tel.: +48 58 6995 114
Faks: +48 58 341 61 44
Adres e-mail

Uczestnicy

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE NV
Belgium

Wkład UE: EUR 607 785


Interleuvenlaan 68
3001 LEUVEN
Belgium
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Bart Peeters
Tel.: +32 16 38 4347
Faks: +32 16 384 350
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę