Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sleep Loss in Adolescence: Effects on Cognition, Mood, and Behavior

Od 2010-08-01 do 2015-01-29, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 100 000

Wkład UE:

EUR 100 000

Kraj koordynujący:

Israel

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2009-RGSee other projects for this call

System finansowania:

MC-IRG - International Re-integration Grants (IRG)

Cel

Koordynator

The Academic College of Tel-Aviv-Yaffo
Israel

Wkład UE: EUR 100 000


Rabenu Yeruham St 2
61083 Tel-Aviv
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Chenya Maymon
Tel.: +0036803323
Faks: +0036803324
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę