Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Durable disease resistance in wheat: similar molecular defense mechanisms against adapted and non-adapted pathogens?

Od 2010-07-01 do 2013-06-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 256 807,40

Wkład UE:

EUR 256 807,40

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2009-IOFSee other projects for this call

System finansowania:

MC-IOF - International Outgoing Fellowships (IOF)

Cel

Koordynator

UNIVERSITAET ZUERICH
Switzerland

Wkład UE: EUR 256 807,40


Raemistrasse 71
8006 ZURICH
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Heini Murer
Tel.: +41 44 63 42230
Faks: -
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę