Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MUSICA

Project ID: 256961
Źródło dofinansowania

Multi-platform remote sensing of isotopologues for investigating the cycle of atmospheric water

Od 2011-02-01 do 2016-07-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 500 000

Wkład UE:

EUR 1 500 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2010-StG_20091028See other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Kierownik naukowy

Matthias Schneider
Tel.: +49 7247 822434
Faks: +49 7247 824742
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE
Germany

Wkład UE: EUR 1 315 189,63


KAISERSTRASSE 12
76131 KARLSRUHE
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Berndt Kronimus
Tel.: +49 721 608 46659
Faks: +49 721 608 46660

Contact the organisation

Beneficjenci

KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE
Germany

Wkład UE: EUR 1 315 189,63


KAISERSTRASSE 12
76131 KARLSRUHE
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Berndt Kronimus
Tel.: +49 721 608 46659
Faks: +49 721 608 46660

Contact the organisation

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA
Spain

Wkład UE: EUR 184 810,37


CALLE LEONARDO PRIETO CASTRO 8
28040 Madrid
Spain
Activity type: Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Teresa Siles-Suarez
Tel.: +34 91 5819884
Faks: +34 91 5819847

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę