Community Research and Development Information Service - CORDIS

Horizon 2020 project information and now also report summaries are available on CORDIS. All H2020 projects can be downloaded from the EU Open Data Portal .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Programme

FP7
All
FP7-KBBE (16)
FP7-NMP (74)

Content type

Project (12)
Result in Brief (66)
Report Summary (12)

Advanced search

Search projects and results

Results 1 - 10 of 90
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 > 
Nuovi lubrificanti con nanoparticelle nella formulazione
I lubrificanti vengono sostanzialmente usati in tutti i sistemi con parti mobili. Alcuni scienziati finanziati dall'UE stanno per potenziare notevolmente le prestazioni dei lubrificanti fluidi incorporando nanoparticelle avanzate e la produzione su larga scala.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 91151
Last updated on: 2013-06-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nowe smary zawierające w składzie nanocząsteczki
Smary są używane praktycznie we wszystkich układach zawierających ruchome części. Naukowcy korzystający z finansowania UE są coraz bliżej dokonania przełomu w wydajności płynnych smarów, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych nanocząsteczek oraz produkcji na dużą skalę.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 91151
Last updated on: 2013-06-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Final Report Summary - SONO (A pilot line of antibacterial and antifungal medical textiles based on a sonochemical process)
The idea behind the SONO project was an attempt to make the Hospital a safer place by replacing all the currently used textiles by antibacterial textiles. It is well-known that approximately 1 million people are dying every year in Hospitals around the world...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 163705
Last updated on: 2015-06-10
Menos infecciones hospitalarias gracias a innovadores tejidos
Las infecciones que se producen en ámbitos hospitalarios generan en Europa problemas sanitarios importantes que llevan aparejado un coste económico considerable. A través de una iniciativa de la Unión Europea se ha diseñado un nuevo proceso para crear tejidos hospitalarios antimicrobianos.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 91169
Last updated on: 2015-11-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Reducing hospital infections through innovative textiles
Infections that occur in the hospital are a major health concern in Europe, as well as a significant economic burden. An EU initiative developed a novel process to create antimicrobial textiles for use in hospitals.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 91169
Last updated on: 2015-11-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Réduire les infections contractées en milieu hospitalier grâce à des textiles innovants
Les infections contractées en milieu hospitalier sont un souci majeur en Europe ainsi qu'une charge économique notable. Une initiative de l'UE a développé un nouveau processus pour créer des textiles antimicrobiens pour utilisation dans les hôpitaux.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 91169
Last updated on: 2015-11-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Eliminacja zakażeń szpitalnych dzięki innowacyjnym tkaninom
Zakażenia, które pojawiają się w szpitalach, stanowią nie tylko poważne zagrożenie dla zdrowia w Europie, ale również znaczny ciężar ekonomiczny. W ramach inicjatywy UE opracowano nowatorski proces umożliwiający tworzenie przeciwbakteryjnych tekstyliów do użytku w szpitalach.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 91169
Last updated on: 2015-11-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Ridurre le infezioni ospedaliere grazie ai tessuti innovativi
Le infezioni che si contraggono negli ospedali europei rappresentano un grosso problema per la salute e per l’economia. Un’iniziativa europea ha sviluppato un nuovo processo per creare tessuti antimicrobici per l’utilizzo ospedaliero.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 91169
Last updated on: 2015-11-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Innovative Textilien gegen Krankenhauskeime
Infektionen durch Krankenhauskeime sind in Europa nicht nur ein großes medizinisches, sondern auch ökonomisches Problem. Eine EU-Initiative entwickelte nun ein neues Verfahren zur Herstellung antimikrobieller Textilien für Krankenhäuser.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 91169
Last updated on: 2015-11-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
A pilot line of antibacterial and antifungal medical textiles based on a sonochemical process
ID: 228730
Start date: 2009-10-01, End date: 2013-09-30
Hospital-acquired (nosocomial) infections are a major financial issue in the European healthcare system. The financial impact of these infections counteract medical advances and expensive medical treatments by increasing the length of hospital stay by at least 8 days on avera...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 92784
Last updated on: 2016-04-26
12 3 4 5 6 7 8 9 > 
List retrieved on: 2017-03-30
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top