Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

Download results of this page


Przeglądaj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (877)
Aspekty ekonomiczne (20595)
Automatyzacja (8)
Badania Naukowe (75748)
Bezpieczenstwo (12121)
Bezpieczeństwo (1954)
Biopaliwa (213)
Biotechnologia (11828)
Biotechnologia medyczna (2284)
Biotechnologia przemysłowa (90)
Biotechnologia rolna (1004)
Budownictwo (745)
Edukacja i szkolenie (19350)
Elektronika i mikroelektronika (7011)
Etyka badań (406)
Gospodarka odpadami (2719)
Informacje i media (5613)
Inne technologie (875)
Inne zagadnienia dotyczace energii (877)
Innowacja i transfer technologii (18195)
Koordynacja i wspólpraca (16049)
Linie polityczne (3859)
Magazynowanie energii i transport energii (745)
Matematyka i statystyka (1144)
Materialy referencyjne (920)
Medycyna i zdrowie (19421)
Meteorologia (3843)
Metodologia zarządzania projektami (65)
Metody pomiarowe (1326)
Nanotechnologie i nanonauki (2627)
Nauki biologiczne (31220)
Nauki fizyczne i inżynieria (4353)
Nauki o ziemi (3021)
Nauki społeczne i humanistyczne (23915)
Ocena (446)
Ochrona przed promieniowaniem (788)
Ochrona srodowiska (24547)
Odnawialne zródla energii (2953)
Odpady radioaktywne (392)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (900)
Oszczednosc energii (5318)
Paliwa kopalne (258)
Prawa własności intelektualnej (2)
Prawodawstwo i przepisy (694)
Produkcja przemyslowa (19447)
Prognozy (2765)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (1287)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (17251)
Robotyka (82)
Rolnictwo (7108)
Rozszczepienie jadra atomowego (2338)
Rozwój regionalny (4360)
Standardy (948)
Synteza jadrowa (1081)
Technologia kosmiczna (3420)
Technologia materialowa (7880)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (1398)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (17)
Technologie sieciowe (4948)
Telekomunikacja (9144)
Transport (8730)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (248)
Wodór i ogniwa paliwowe (176)
Zasoby morza i rybolówstwo (6347)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (342)
Zatrudnienie (7857)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (378)
Zrównoważony rozwój (568)
Zywnosc (4075)

Program

FP7
Wszystkie
FP7-COH (193)
FP7-ENERGY (1886)
FP7-ENVIRONMENT (3738)
FP7-EURATOM-FISSION (899)
FP7-EURATOM-FUSION (34)
FP7-GA (177)
FP7-HEALTH (7443)
FP7-ICT (2949)
FP7-IDEAS-ERC (10562)
FP7-INCO (1139)
FP7-INFRASTRUCTURES (1566)
FP7-JTI (4134)
FP7-KBBE (4136)
FP7-NMP (5819)
FP7-PEOPLE (58399)
FP7-REGIONS (587)
FP7-REGPOT (1443)
FP7-SECURITY (2156)
FP7-SIS (1283)
FP7-SME (7228)
FP7-SPACE (1759)
FP7-SSH (1735)
FP7-TRANSPORT (4423)
Inne
Wszystkie
CIP (382)
EAEC-FUSION 12C (26)
EAEC-NFS 2 (163)
ECSC-COAL-STEEL-RTD C (292)
ECSC-COALRES 6C (13)
ECSC-COALRES 7C (247)
ECSC-ERGONOM 5C (82)
ECSC-ERGONOM 6C (67)
ECSC-MEDRES 5C (56)
ECSC-MINEHYG 6C (39)
ECSC-MINESAFE 2C (79)
ECSC-STEEL C (547)
ECSC-STEELDEM 1C (40)
ECSC-STEELDEM 2C (27)
ECSC-STEELDEM 3C (77)
ECSC-STEELRES 6C (83)
ECSC-STEELRES 7C (550)
ECSC-STEELRES 8C (772)
ECSC-WORKENV 5C (124)
ECSC-WORKSAFE C (117)
ENG-ALTENER 1 (108)
ENG-ALTENER 2 (89)
ENG-ENALT 1C (267)
ENG-ENALT 2C (409)
ENG-ENDEMO C (629)
ENG-HYDROCARB 1C (391)
ENG-HYDROCARB 2C (199)
ENG-LIGASF C (22)
ENG-SAVE 1 (250)
ENG-SAVE 2 (85)
ENG-THERMIE 1 (766)
ENV-ACE 2 (22)
ENV-EVAL 2C (1)
ENV-LIFE 1 (343)
ENV-LIFE 2 (368)
ET-COMETT 1 (409)
ET-COMETT 2 (158)
ET-EUROTECNET 2 (284)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (1790)
ET-PETRA 1 (242)
FP1-AGRIRES 3C (112)
FP1-BAP (375)
FP1-BRITE (261)
FP1-CLIMAT 3C (108)
FP1-DECOM 2C (76)
FP1-ENNONUC 3C (800)
FP1-ENVPROT 4C (184)
FP1-ESPRIT 1 (242)
FP1-EURAM (94)
FP1-RADPROT 6C (348)
FP1-RADWASTOM 3C (221)
FP1-RAWMAT 3C (239)
FP1-STIMULATION 1C (288)
FP1-TECHHAZ C (29)
FP2-AERO 0C (39)
FP2-AIM 1 (43)
FP2-BCR 4 (279)
FP2-BRIDGE (104)
FP2-BRITE/EURAM 1 (607)
FP2-CAMAR (91)
FP2-DECOM 3C (75)
FP2-DELTA 1 (30)
FP2-DOSES (15)
FP2-DRIVE 1 (78)
FP2-ECLAIR (57)
FP2-EPOCH (34)
FP2-ESPRIT 2 (455)
FP2-EURET (9)
FP2-FAR (143)
FP2-FAST 3 (23)
FP2-FLAIR (46)
FP2-FOREST (48)
FP2-FUSION 10C (6)
FP2-HUMGEN C (31)
FP2-JOULE 1 (280)
FP2-MAST 1 (49)
FP2-MATREC C (72)
FP2-MHR 4C (220)
FP2-MONITOR (3)
FP2-RACE 1 (95)
FP2-RADPROT 7C (71)
FP2-RADWASTOM 4C (131)
FP2-REWARD (13)
FP2-SCIENCE (577)
FP2-SCIFAC C (21)
FP2-SPES (81)
FP2-STD 2 (322)
FP2-STEP (129)
FP2-TELEMAN (23)
FP3-AERO 1C (39)
FP3-AIM 2 (79)
FP3-AIR (537)
FP3-BIOMED 1 (288)
FP3-BIOTECH 1 (185)
FP3-BRITE/EURAM 2 (678)
FP3-CRAFT (600)
FP3-DELTA 2 (30)
FP3-DRIVE 2 (68)
FP3-ENS (14)
FP3-ENV 1C (649)
FP3-ESPRIT 3 (742)
FP3-ESSI 1 (111)
FP3-HCM (789)
FP3-JOULE 2 (757)
FP3-LIBRARIES (100)
FP3-LRE (49)
FP3-MAST 2 (112)
FP3-MAT (229)
FP3-NFS 1 (93)
FP3-ORA (19)
FP3-RACE 2 (125)
FP3-RENA (71)
FP3-STD 3 (312)
FP3-TELMATPREP C (68)
FP4-ACTS (480)
FP4-BIOMED 2 (884)
FP4-BIOTECH 2 (608)
FP4-BRITE/EURAM 3 (4097)
FP4-ENV 2C (1425)
FP4-ESPRIT 4 (2203)
FP4-ESSI 2 (423)
FP4-FAIR (1271)
FP4-INCO (1100)
FP4-INNOVATION (275)
FP4-MAST 3 (345)
FP4-NNE-JOULE C (1090)
FP4-NNE-THERMIE C (445)
FP4-SMT (445)
FP4-TELEMATICS 2C (1153)
FP4-TMR (3391)
FP4-TRANSPORT (408)
FP4-TSER (301)
H2020-EC
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.2.1.
H2020-EU.1.2.2.
H2020-EU.1.2.3.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.3.5.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.1.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.1.4.2.1.
H2020-EU.1.4.2.2.
H2020-EU.1.4.3.
H2020-EU.1.4.3.1.
H2020-EU.1.4.3.2.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.1.4.
H2020-EU.2.1.1.5.
H2020-EU.2.1.1.6.
H2020-EU.2.1.1.7.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.2.1.
H2020-EU.2.1.2.2.
H2020-EU.2.1.2.3.
H2020-EU.2.1.2.4.
H2020-EU.2.1.2.5.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.3.1.
H2020-EU.2.1.3.2.
H2020-EU.2.1.3.4.
H2020-EU.2.1.3.5.
H2020-EU.2.1.3.7.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.5.1.
H2020-EU.2.1.5.2.
H2020-EU.2.1.5.3.
H2020-EU.2.1.5.4.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.1.6.1.
H2020-EU.2.1.6.1.1.
H2020-EU.2.1.6.1.2.
H2020-EU.2.1.6.2.
H2020-EU.2.1.6.3.
H2020-EU.2.1.6.4.
H2020-EU.2.2.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.2.3.2.
H2020-EU.2.3.2.1.
H2020-EU.2.3.2.2.
H2020-EU.2.3.2.3.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.1.1.
H2020-EU.3.1.2.
H2020-EU.3.1.3.
H2020-EU.3.1.4.
H2020-EU.3.1.5.
H2020-EU.3.1.6.
H2020-EU.3.1.7.
H2020-EU.3.1.7.1.
H2020-EU.3.1.7.12.
H2020-EU.3.1.7.13.
H2020-EU.3.1.7.4.
H2020-EU.3.1.7.6.
H2020-EU.3.1.7.8.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.2.1.
H2020-EU.3.2.1.1.
H2020-EU.3.2.1.2.
H2020-EU.3.2.1.3.
H2020-EU.3.2.1.4.
H2020-EU.3.2.2.
H2020-EU.3.2.2.1.
H2020-EU.3.2.2.2.
H2020-EU.3.2.2.3.
H2020-EU.3.2.3.
H2020-EU.3.2.4.
H2020-EU.3.2.4.1.
H2020-EU.3.2.4.3.
H2020-EU.3.2.5.
H2020-EU.3.2.5.3.
H2020-EU.3.2.6.
H2020-EU.3.2.6.1.
H2020-EU.3.2.6.3.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.1.
H2020-EU.3.3.1.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.3.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.3.
H2020-EU.3.3.3.1.
H2020-EU.3.3.3.2.
H2020-EU.3.3.3.3.
H2020-EU.3.3.4.
H2020-EU.3.3.5.
H2020-EU.3.3.6.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.3.8.1.
H2020-EU.3.3.8.2.
H2020-EU.3.3.8.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.4.2.2.
H2020-EU.3.4.5.1.
H2020-EU.3.4.5.2.
H2020-EU.3.4.5.3.
H2020-EU.3.4.5.4.
H2020-EU.3.4.5.5.
H2020-EU.3.4.5.6.
H2020-EU.3.4.5.9.
H2020-EU.3.4.6.1.
H2020-EU.3.4.7.
H2020-EU.3.4.7.1
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.1.
H2020-EU.3.5.1.2.
H2020-EU.3.5.1.3.
H2020-EU.3.5.2.
H2020-EU.3.5.2.1.
H2020-EU.3.5.2.2.
H2020-EU.3.5.2.3.
H2020-EU.3.5.3.
H2020-EU.3.5.3.2.
H2020-EU.3.5.4.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.5.5.
H2020-EU.3.5.6.
H2020-EU.3.5.7.1.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.6.1.1.
H2020-EU.3.6.1.2.
H2020-EU.3.6.1.3.
H2020-EU.3.6.1.4.
H2020-EU.3.6.2.
H2020-EU.3.6.2.2.
H2020-EU.3.6.2.4.
H2020-EU.3.6.3.
H2020-EU.3.6.3.1.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.3.7.1.
H2020-EU.3.7.2.
H2020-EU.3.7.3.
H2020-EU.3.7.4.
H2020-EU.3.7.5.
H2020-EU.3.7.6.
H2020-EU.3.7.7.
H2020-EU.3.7.8.
H2020-EU.4.
H2020-EU.4.a.
H2020-EU.4.b.
H2020-EU.4.c.
H2020-EU.4.e.
H2020-EU.4.f.
H2020-EU.5.
H2020-EU.5.a.
H2020-EU.5.b.
H2020-EU.5.c.
H2020-EU.5.d.
H2020-EU.5.e.
H2020-EU.5.f.
H2020-EU.5.g.
H2020-Euratom
H2020-Euratom-1.1.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
H2020-Euratom-1.4.
H2020-Euratom-1.6.
H2020-Euratom-1.8.
HS-TIDE 0 (37)
HS-TIDE 1 (58)
IC-AVICENNE (49)
IC-COST (495)
IC-COSU C (49)
IC-EUREKA (21)
IC-INTAS (3606)
IC-ISC C (790)
IC-PECO/COPERNICUS (1196)
IS-ECONTENT (136)
IS-IMPACT 1 (20)
IS-IMPACT 2 (124)
IS-INFO2000 (81)
IS-MLIS (18)
IS-SPRINT 1 (109)
IS-TEDIS 1 (12)
JRC-ADVMAT 1C (11)
JRC-ADVMAT 2C (5)
JRC-CEO 1C (2)
JRC-ENREFMET C (2)
JRC-ENVPROT 5C (9)
JRC-ENVPROT 6C (5)
JRC-EXPLORES 1C (27)
JRC-EXPLORES 2C (22)
JRC-FUSAFE 4C (4)
JRC-FUSAFE 5C (4)
JRC-INDHAZ 2C (11)
JRC-INDHAZ 3C (5)
JRC-MEASTEST 1C (5)
JRC-NUCFUEL 5C (4)
JRC-NUCFUEL 6C (2)
JRC-NUMEAS 4C (2)
JRC-RADWASTE 5C (5)
JRC-RADWASTE 6C (2)
JRC-REACTSAFE 4C (68)
JRC-REACTSAFE 5C (24)
JRC-REACTSAFE 6C (7)
JRC-RELISTRU C (2)
JRC-REMSENS 3C (8)
JRC-REMSENS 4C (17)
JRC-RES 7C (10)
JRC-SAFEFM 5C (8)
JRC-SAFEFM 6C (4)
NAT-GR-OP-COM-PROD (58)
PRE-BCR 1 (6)
PRE-BCR 2 (21)
PRE-BCR 3 (361)
PRE-BEP (115)
PRE-CLIMAT 2C (149)
PRE-ENNONUC 2C (149)
PRE-ENVPROT 3C (418)
PRE-FAST 2 (101)
PRE-MAP (26)
PRE-MELREG C (15)
PRE-MHR 3C (44)
PRE-NUSAFECS C (201)
PRE-RADPROT 5C (275)
PRE-RADWASTOM 2C (269)
PRE-RAWMAT 2C (836)
PRE-STD 1 (412)
PRE-TEXTILE 2C (33)
REG-STRIDE (312)

Rodzaj treści

Projekt (116316)
Wynik w skrócie (113063)
Streszczenie raportu (47994)

Kraj

Afganistan (4)
Albania (145)
Algieria (150)
Andora (1)
Angola (9)
Anguilla (3)
Arabia Saudyjska (6)
Argentyna (446)
Armenia (239)
Aruba (1)
Australia (428)
Austria (13290)
Azerbejdżan (102)
Bahrajn (2)
Bangladesz (43)
Barbados (4)
Belgia (24258)
Benin (43)
Bhutan (3)
Białoruś (513)
Boliwia (69)
Botswana (36)
Bośnia i Hercegowina (168)
Brazylia (573)
Brunei (2)
Brytyjskie Wyspy Dziewicze (2)
Burkina Faso (119)
Burundi (15)
Bułgaria (2133)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (138)
Chile (236)
Chiny (895)
Chorwacja (981)
Cypr (1452)
Czad (4)
Czarnogóra (59)
Dania (14490)
Demokratyczna Republika Konga (10)
Egipt (398)
Ekwador (57)
Erytrea (1)
Estonia (1762)
Etiopia (75)
Falklandy (1)
Fidżi (6)
Filipiny (88)
Finlandia (10391)
Francja (58499)
Gabon (33)
Gambia (19)
Ghana (104)
Gibraltar (6)
Grecja (17662)
Grenada (1)
Grenlandia (14)
Gruzja (325)
Gujana (5)
Gujana Francuska (2)
Gwadelupa (1)
Gwatemala (33)
Gwinea (17)
Gwinea Bissau (12)
Gwinea Równikowa (2)
Haiti (1)
Hiszpania (41819)
Honduras (17)
Hongkong (24)
Indie (472)
Indonezja (111)
Irak (6)
Iran (10)
Irlandia (10075)
Islandia (1119)
Izrael (7216)
Jamajka (16)
Japonia (233)
Jemen (3)
Jordania (216)
Kajmany (1)
Kambodża (24)
Kamerun (108)
Kanada (485)
Katar (3)
Kazachstan (235)
Kenia (234)
Kirgistan (62)
Kolumbia (144)
Kongo (10)
Korea Południowa (121)
Kosowo (10)
Kostaryka (84)
Kuba (39)
Kuwejt (2)
Laos (15)
Lesotho (9)
Liban (128)
Liberia (2)
Libia (11)
Liechtenstein (54)
Litwa (1293)
Luksemburg (1304)
Madagaskar (19)
Makau (2)
Malawi (39)
Malediwy (3)
Malezja (99)
Mali (84)
Malta (536)
Maroko (432)
Martynika (1)
Mauretania (11)
Mauritius (10)
Meksyk (356)
Mjanma/Birma (3)
Monako (21)
Mongolia (2)
Montserrat (1)
Mozambik (62)
Mołdawia (213)
Namibia (34)
Nepal (21)
Niderlandy (34121)
Niemcy (66718)
Niger (58)
Nigeria (78)
Nikaragua (36)
Norwegia (8648)
Nowa Kaledonia (20)
Nowa Zelandia (96)
Oman (3)
Pakistan (35)
Palestyna (104)
Panama (11)
Papua-Nowa Gwinea (9)
Paragwaj (20)
Peru (111)
Polinezja Francuska (5)
Polska (7390)
Portugalia (11017)
Republika Czeska (4610)
Republika Dominikańska (9)
Republika Południowej Afryki (511)
Republika Zielonego Przylądka (17)
Republika Środkowoafrykańska (2)
Reunion (6)
Rosja (4050)
Rumunia (2922)
Rwanda (17)
Saint Lucia (1)
Salwador (17)
Samoa (2)
San Marino (3)
Senegal (163)
Serbia (672)
Seszele (7)
Sierra Leone (9)
Singapur (66)
Somalia (1)
Sri Lanka (35)
Stany Zjednoczone (1235)
Stolica Apostolska (1)
Suazi (10)
Sudan (24)
Surinam (5)
Syria (73)
Szwajcaria (13642)
Szwecja (17316)
Słowacja (1757)
Słowenia (2741)
Tadżykistan (27)
Tajlandia (202)
Tajwan (77)
Tanzania (135)
Togo (16)
Tonga (2)
Trynidad i Tobago (10)
Tunezja (392)
Turcja (3342)
Turkmenistan (28)
Uganda (130)
Ukraina (1330)
Urugwaj (120)
Uzbekistan (157)
Vanuatu (2)
Wenezuela (71)
Wietnam (115)
Wybrzeże Kości Słoniowej (45)
Wyspa Norfolk (1)
Wyspy Marshalla (1)
Wyspy Owcze (44)
Wyspy Salomona (1)
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (2)
Węgry (5203)
Włochy (45859)
Zambia (56)
Zjednoczone Emiraty Arabskie (8)
Zjednoczone Królestwo (70175)
Łotwa (1052)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 277373
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Final Activity Report Summary - LABOR POLICY WOMEN (Evaluating the Effects of Labour Market Policies on the Employment Prospects of Women)
The European Employment Strategy is a joint effort of European countries to promote employment. A specific goal of this joint strategy, which rests on the concept of gender mainstreaming, is to increase the employment rate of women. In particular, the European Employment Guide...
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 49045
Last updated on: 2011-11-23
Final Activity Report Summary - TOS (A Theory of Organizational Structures : A Game Theoretic Approach)
The general objective of this project was to contribute to the development of a game theoretic theory of organisational structures with a particular focus on the analysis of collective decision-making mechanisms and power relations in structured organisations, i.e. where there...
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 49038
Last updated on: 2011-11-23
Final Activity Report Summary - ENABLE (European Network for the Advancement of Behavioural Economics)
The ENABLE project was extremely successful in achieving its main goal, which was the development of behavioural economics in Europe. Many novel research questions on the interface of economics and psychology were addressed, concerning the role of social preferences, emotions,...
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 49027
Last updated on: 2011-11-23
European Network for the Advancement of Behavioural Economics
ID: 505223
Data rozpoczęcia: 2004-04-01, Data zakończenia: 2008-03-31
During the last two decades a growing number of empirical studies have revealed widespread

violations of key assumptions that underlie conventional economic theory, violations which result in

outcomes that are markedly different from those generated by the conventional the...

Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 73458
Last updated on: 2012-11-21
The Role of Production Practise in Language Development
ID: 505240
Data rozpoczęcia: 2004-02-01, Data zakończenia: 2006-01-31
Perception and production studies of infants have failed to be integrated, largely due to the fragmentation of research by methodological differences. The proposed study is intended to introduce the applicant to the area of phonological development. It will train her in experi...
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 73462
Last updated on: 2007-07-02
Ultrashort XUV pulses for time-resolved and non-linear applications
ID: 505138
Data rozpoczęcia: 2004-04-01, Data zakończenia: 2008-03-31
To be completed.
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 84599
Last updated on: 2010-12-20
Astrophysics Network for Galaxy Lensing Studies (ANGLES)
ID: 505183
Data rozpoczęcia: 2004-04-01, Data zakończenia: 2008-03-31
To be completed.
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 73456
Last updated on: 2008-03-05
A Drosophila Model for Dentatorubropallidoluysian Atrophy
ID: 505739
Data rozpoczęcia: 2004-03-01, Data zakończenia: 2005-02-28
Using Drosophilae way aim to a detailed and comprehensive knowledge of the physic-pathological role of Atrophies proteins, linked to dentatorubropallidoluysian atrophy (DRPLA). Neurodegenerative diseases due to polyglutamine expansion are a growing family of diseases affecting...
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 73501
Last updated on: 2007-12-17
Marie-Curie Training Site at the IMPRS in Astrophysics
ID: 505022
Data rozpoczęcia: 2004-07-01, Data zakończenia: 2010-12-31
Founded in 2000 on an initiative from the Max-Planck Society, the International Max Planck Research School (IMPRS) in Astrophysics links six institutions in the Munich-Arching area with world-class research programmes in astronomy, astrophysics or astroparticle physics. This I...
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 73427
Last updated on: 2011-02-17
Final Activity Report Summary - ROPP (The Role of Production Practise in Language Development)
The aim of this study was to assess the relative contributions of sensitivity to speech patterns, i.e. perception, and vocal practice, i.e. production, to later language development. We followed a group of 12 infants which were exposed to English only in the home from 10 to 25...
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 49025
Last updated on: 2011-11-23
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-01-21
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę