Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (51)
Aspekty ekonomiczne (1198)
Badania Naukowe (3328)
Bezpieczenstwo (1067)
Bezpieczeństwo (177)
Biopaliwa (28)
Biotechnologia (1077)
Biotechnologia medyczna (212)
Biotechnologia przemysłowa (6)
Biotechnologia rolna (48)
Budownictwo (68)
Edukacja i szkolenie (734)
Elektronika i mikroelektronika (647)
Etyka badań (29)
Gospodarka odpadami (243)
Informacje i media (427)
Inne technologie (61)
Inne zagadnienia dotyczace energii (74)
Innowacja i transfer technologii (1206)
Koordynacja i wspólpraca (813)
Linie polityczne (280)
Magazynowanie energii i transport energii (59)
Matematyka i statystyka (21)
Materialy referencyjne (149)
Medycyna i zdrowie (1837)
Meteorologia (276)
Metodologia zarządzania projektami (8)
Metody pomiarowe (193)
Nanotechnologie i nanonauki (184)
Nauki biologiczne (2169)
Nauki fizyczne i inżynieria (156)
Nauki o ziemi (157)
Nauki społeczne i humanistyczne (1457)
Ocena (70)
Ochrona przed promieniowaniem (89)
Ochrona srodowiska (1949)
Odnawialne zródla energii (239)
Odpady radioaktywne (97)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (62)
Oszczednosc energii (391)
Paliwa kopalne (19)
Prawodawstwo i przepisy (58)
Produkcja przemyslowa (1345)
Prognozy (232)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (50)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (1456)
Robotyka (19)
Rolnictwo (479)
Rozszczepienie jadra atomowego (269)
Rozwój regionalny (155)
Standardy (145)
Synteza jadrowa (45)
Technologia kosmiczna (255)
Technologia materialowa (542)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (177)
Technologie sieciowe (196)
Telekomunikacja (855)
Transport (805)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (20)
Wodór i ogniwa paliwowe (5)
Zasoby morza i rybolówstwo (464)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (10)
Zatrudnienie (188)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (26)
Zrównoważony rozwój (57)
Zywnosc (269)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (81)
EAEC-FUSION 12C (1)
EAEC-NFS 2 (34)
ECSC-COAL-STEEL-RTD C (86)
ECSC-COALRES 7C (1)
ECSC-STEEL C (117)
ECSC-STEELDEM 3C (2)
ECSC-STEELRES 8C (16)
ENG-ALTENER 1 (4)
ENG-ALTENER 2 (21)
ENG-SAVE 1 (7)
ENG-SAVE 2 (13)
ENV-LIFE 1 (2)
ENV-LIFE 2 (16)
ET-COMETT 2 (6)
ET-EUROTECNET 2 (4)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (280)
FP1-ENNONUC 3C (3)
FP1-ENVPROT 4C (1)
FP1-EURAM (3)
FP1-RAWMAT 3C (18)
FP2-AERO 0C (7)
FP2-AIM 1 (4)
FP2-BCR 4 (52)
FP2-BRIDGE (6)
FP2-BRITE/EURAM 1 (14)
FP2-DRIVE 1 (21)
FP2-EPOCH (2)
FP2-ESPRIT 2 (31)
FP2-FLAIR (4)
FP2-FOREST (7)
FP2-HUMGEN C (1)
FP2-JOULE 1 (12)
FP2-MATREC C (1)
FP2-MHR 4C (1)
FP2-RACE 1 (26)
FP2-RADPROT 7C (10)
FP2-REWARD (1)
FP2-SCIENCE (32)
FP2-SPES (1)
FP2-STEP (22)
FP3-AERO 1C (9)
FP3-AIM 2 (12)
FP3-AIR (84)
FP3-BIOMED 1 (4)
FP3-BIOTECH 1 (14)
FP3-BRITE/EURAM 2 (50)
FP3-CRAFT (4)
FP3-DRIVE 2 (18)
FP3-ENS (1)
FP3-ENV 1C (68)
FP3-ESPRIT 3 (78)
FP3-ESSI 1 (5)
FP3-HCM (91)
FP3-JOULE 2 (50)
FP3-LIBRARIES (4)
FP3-LRE (1)
FP3-MAST 2 (6)
FP3-MAT (9)
FP3-NFS 1 (15)
FP3-RACE 2 (14)
FP3-RENA (1)
FP3-STD 3 (4)
FP3-TELMATPREP C (4)
FP4-ACTS (41)
FP4-BIOMED 2 (134)
FP4-BIOTECH 2 (119)
FP4-BRITE/EURAM 3 (401)
FP4-ENV 2C (184)
FP4-ESPRIT 4 (174)
FP4-ESSI 2 (4)
FP4-FAIR (187)
FP4-INCO (88)
FP4-INNOVATION (29)
FP4-MAST 3 (38)
FP4-NNE-JOULE C (122)
FP4-NNE-THERMIE C (9)
FP4-SMT (105)
FP4-TELEMATICS 2C (138)
FP4-TMR (186)
FP4-TRANSPORT (85)
FP4-TSER (66)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.2.1.
H2020-EU.1.2.2.
H2020-EU.1.2.3.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.3.5.
H2020-EU.1.4.1.1.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.1.4.2.1.
H2020-EU.1.4.3.
H2020-EU.1.4.3.1.
H2020-EU.1.4.3.2.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.1.4.
H2020-EU.2.1.1.5.
H2020-EU.2.1.1.6.
H2020-EU.2.1.1.7.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.2.1.
H2020-EU.2.1.2.2.
H2020-EU.2.1.2.3.
H2020-EU.2.1.2.4.
H2020-EU.2.1.2.5.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.3.1.
H2020-EU.2.1.3.2.
H2020-EU.2.1.3.4.
H2020-EU.2.1.3.5.
H2020-EU.2.1.3.7.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.5.1.
H2020-EU.2.1.5.2.
H2020-EU.2.1.5.3.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.1.6.1.
H2020-EU.2.1.6.1.1.
H2020-EU.2.1.6.1.2.
H2020-EU.2.1.6.2.
H2020-EU.2.1.6.3.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.2.3.2.
H2020-EU.2.3.2.2.
H2020-EU.2.3.2.3.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.1.1.
H2020-EU.3.1.2.
H2020-EU.3.1.3.
H2020-EU.3.1.4.
H2020-EU.3.1.5.
H2020-EU.3.1.6.
H2020-EU.3.1.7.
H2020-EU.3.1.7.1.
H2020-EU.3.1.7.13.
H2020-EU.3.1.7.6.
H2020-EU.3.1.7.8.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.2.1.
H2020-EU.3.2.1.1.
H2020-EU.3.2.1.2.
H2020-EU.3.2.1.3.
H2020-EU.3.2.1.4.
H2020-EU.3.2.2.
H2020-EU.3.2.2.2.
H2020-EU.3.2.2.3.
H2020-EU.3.2.4.
H2020-EU.3.2.4.1.
H2020-EU.3.2.4.3.
H2020-EU.3.2.5.
H2020-EU.3.2.6.
H2020-EU.3.2.6.1.
H2020-EU.3.2.6.3.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.1.
H2020-EU.3.3.1.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.3.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.3.
H2020-EU.3.3.3.1.
H2020-EU.3.3.3.2.
H2020-EU.3.3.3.3.
H2020-EU.3.3.4.
H2020-EU.3.3.5.
H2020-EU.3.3.6.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.3.8.1.
H2020-EU.3.3.8.2.
H2020-EU.3.3.8.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.4.2.2.
H2020-EU.3.4.5.1.
H2020-EU.3.4.5.2.
H2020-EU.3.4.5.4.
H2020-EU.3.4.5.5.
H2020-EU.3.4.6.1.
H2020-EU.3.4.7.
H2020-EU.3.4.7.1
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.1.
H2020-EU.3.5.1.2.
H2020-EU.3.5.1.3.
H2020-EU.3.5.2.
H2020-EU.3.5.2.1.
H2020-EU.3.5.2.2.
H2020-EU.3.5.2.3.
H2020-EU.3.5.3.
H2020-EU.3.5.4.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.5.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.6.1.2.
H2020-EU.3.6.1.3.
H2020-EU.3.6.1.4.
H2020-EU.3.6.2.
H2020-EU.3.6.2.2.
H2020-EU.3.6.2.4.
H2020-EU.3.6.3.
H2020-EU.3.6.3.1.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.3.7.1.
H2020-EU.3.7.2.
H2020-EU.3.7.3.
H2020-EU.3.7.5.
H2020-EU.3.7.6.
H2020-EU.3.7.7.
H2020-EU.3.7.8.
H2020-EU.4.a.
H2020-EU.4.b.
H2020-EU.5.a.
H2020-EU.5.b.
H2020-EU.5.c.
H2020-EU.5.f.
H2020-EU.5.g.
H2020-Euratom
H2020-Euratom-1.1.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
H2020-Euratom-1.4.
H2020-Euratom-1.6.
H2020-Euratom-1.8.
HS-TIDE 0 (12)
HS-TIDE 1 (13)
IC-COST (74)
IC-COSU C (10)
IC-EUREKA (5)
IC-INTAS (242)
IC-ISC C (1)
IC-PECO/COPERNICUS (7)
IS-ECONTENT (15)
IS-IMPACT 2 (2)
IS-INFO2000 (8)
IS-MLIS (1)
NAT-GR-OP-COM-PROD (12)
PRE-RAWMAT 2C (16)

Rodzaj treści

Projekt (11780)
Wynik w skrócie (3259)
Streszczenie raportu (1258)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 16297
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Final Report Summary - RNASEBGLAND (Regulation of gene expression in sebaceous glands)
Results During the fellowship, we aimed to explore and link the genetic programs and their possible regulators in sebaceous glands (SGs) that lead to their dual function of an active lipid metabolism and inflammation at the same time. Moreover, we challenged...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 202977
Last updated on: 2017-09-12
Regulation of gene expression in sebaceous glands
ID: 627547
Data rozpoczęcia: 2015-05-01, Data zakończenia: 2017-04-30
In the pathogenesis of dermal inflammation, sebaceous glands (SGs) were considered as impotent players that are under the control of other cell types, but without any feedback on them. Only research of the past decade put SGs into our focus showing that besides their contribu...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 189952
Last updated on: 2017-10-06
Industrial Academic Initial Training Network towards focused treatment of age-related motor symptoms
ID: 316639
Data rozpoczęcia: 2012-10-01, Data zakończenia: 2017-01-31
Gait and postural control impairments, and falls are ubiquitous among the elderly, and lead to enormous personal, occupational and health care burden. Especially patients with PD are severely affected by the progressive deterioration of these gait and postural control mechani...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 105409
Last updated on: 2017-05-08
Exploring the Security-Democracy Nexus in the Caucasus
ID: 613354
Data rozpoczęcia: 2014-02-01, Data zakończenia: 2017-01-31
CASCADE will: - scrutinise Caucasian states and societies for the root causes of conflict and insecurity, conduct synergetic research on democracy and security in the Caucasus and investigate their interaction, - analyse the links between the region and its wider neighbourhoo...
Programme: FP7-SSH
Record Number: 111239
Last updated on: 2017-10-06
Brazilian-European partnership in Dynamical Systems
ID: 318999
Data rozpoczęcia: 2013-01-01, Data zakończenia: 2016-12-31
This is a project for a partnership between leading Brazilian and European research groups in dynamical systems, a prominent subject in mathematics. An extensive consortium of European and Brazilian institutions will collaborate to provide world leading critical mass and supp...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 106664
Last updated on: 2017-11-20
Tumor Infiltrating Myeloid Cell Compartment
ID: 317445
Data rozpoczęcia: 2012-11-01, Data zakończenia: 2016-10-31
The ITN TIMCC brings together eight expert teams from different disciplines within Immunology, Genetics and Oncology, to provide substantive and methodological training in the analysis of the role of the Tumor Infiltrating Myeloid Cell Compartment (TIMCC) of the innate immune...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 104814
Last updated on: 2017-10-06
New Oral Nanomedicines: Transporting Therapeutic Macromolecules across the Intestinal Barrier
ID: 281035
Data rozpoczęcia: 2012-05-01, Data zakończenia: 2017-04-30
Despite the increasing number of macromolecules with potential impact in the treatment of devastating systemic diseases, these therapies have failed to deliver on their expectations because they cannot be administered in the fashion which is most cost efficient and has the hi...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 103400
Last updated on: 2016-12-26
PELlets versus GRanulates: Irradiation, Manufacturing & Modelling
ID: 295664
Data rozpoczęcia: 2012-01-01, Data zakończenia: 2017-06-30
PELGRIMM is a 4 year project, addressing Minor-Actinide (MA) bearing fuel developments for Generation IV Fast Reactor Systems to support the Strategic Research Agenda (SRA) of the European Sustainable Nuclear Energy –Technology Platform (SNE-TP). Both options, MA homogeneous ...
Programme: FP7-EURATOM-FISSION
Record Number: 101413
Last updated on: 2017-12-07
Design and Manufacturing of Catalytic Membrane Reactors by developing new nano-architectured catalytic and selective membrane materials
ID: 262840
Data rozpoczęcia: 2011-07-01, Data zakończenia: 2015-06-30
The DEMCAMER project proposes an answer to the paradigm met by the European Chemical Industry: increase the production rate while keeping the same products quality and reducing both production costs and environmental impacts. Through the implementation of a novel process inte...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 99344
Last updated on: 2017-05-26
Brazil-Europe - MOnitoring and COntrol FRAmeworks
ID: 288133
Data rozpoczęcia: 2011-09-01, Data zakończenia: 2014-02-28
BEMO-COFRA aims to develop an innovative distributed framework allowing networked monitoring and control of large-scale complex systems to achieve overall systems' efficiency with respect to energy and raw materials and support holistic management.BEMO-COFRA reuses the result...
Programme: FP7-ICT
Record Number: 99337
Last updated on: 2017-04-21
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-12-15
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę