Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (51)
Aspekty ekonomiczne (1203)
Badania Naukowe (3449)
Bezpieczenstwo (1078)
Bezpieczeństwo (183)
Biopaliwa (28)
Biotechnologia (1107)
Biotechnologia medyczna (218)
Biotechnologia przemysłowa (6)
Biotechnologia rolna (49)
Budownictwo (71)
Edukacja i szkolenie (756)
Elektronika i mikroelektronika (653)
Etyka badań (29)
Gospodarka odpadami (243)
Informacje i media (451)
Inne technologie (65)
Inne zagadnienia dotyczace energii (78)
Innowacja i transfer technologii (1220)
Koordynacja i wspólpraca (829)
Linie polityczne (284)
Magazynowanie energii i transport energii (65)
Matematyka i statystyka (21)
Materialy referencyjne (149)
Medycyna i zdrowie (1855)
Meteorologia (278)
Metodologia zarządzania projektami (8)
Metody pomiarowe (193)
Nanotechnologie i nanonauki (186)
Nauki biologiczne (2215)
Nauki fizyczne i inżynieria (170)
Nauki o ziemi (158)
Nauki społeczne i humanistyczne (1479)
Ocena (71)
Ochrona przed promieniowaniem (95)
Ochrona srodowiska (1962)
Odnawialne zródla energii (240)
Odpady radioaktywne (103)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (67)
Oszczednosc energii (397)
Paliwa kopalne (20)
Prawodawstwo i przepisy (58)
Produkcja przemyslowa (1352)
Prognozy (233)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (51)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (1464)
Robotyka (19)
Rolnictwo (483)
Rozszczepienie jadra atomowego (288)
Rozwój regionalny (157)
Standardy (145)
Synteza jadrowa (47)
Technologia kosmiczna (257)
Technologia materialowa (549)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (191)
Technologie sieciowe (202)
Telekomunikacja (862)
Transport (817)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (20)
Wodór i ogniwa paliwowe (5)
Zasoby morza i rybolówstwo (465)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (11)
Zatrudnienie (199)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (27)
Zrównoważony rozwój (57)
Zywnosc (272)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (81)
EAEC-FUSION 12C (1)
EAEC-NFS 2 (34)
ECSC-COAL-STEEL-RTD C (86)
ECSC-COALRES 7C (1)
ECSC-STEEL C (117)
ECSC-STEELDEM 3C (2)
ECSC-STEELRES 8C (16)
ENG-ALTENER 1 (4)
ENG-ALTENER 2 (21)
ENG-SAVE 1 (7)
ENG-SAVE 2 (13)
ENV-LIFE 1 (2)
ENV-LIFE 2 (16)
ET-COMETT 2 (6)
ET-EUROTECNET 2 (4)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (280)
FP1-ENNONUC 3C (3)
FP1-ENVPROT 4C (1)
FP1-EURAM (3)
FP1-RAWMAT 3C (18)
FP2-AERO 0C (7)
FP2-AIM 1 (4)
FP2-BCR 4 (52)
FP2-BRIDGE (6)
FP2-BRITE/EURAM 1 (14)
FP2-DRIVE 1 (21)
FP2-EPOCH (2)
FP2-ESPRIT 2 (32)
FP2-FLAIR (4)
FP2-FOREST (7)
FP2-HUMGEN C (1)
FP2-JOULE 1 (12)
FP2-MATREC C (1)
FP2-MHR 4C (1)
FP2-RACE 1 (26)
FP2-RADPROT 7C (10)
FP2-REWARD (1)
FP2-SCIENCE (32)
FP2-SPES (1)
FP2-STEP (22)
FP3-AERO 1C (9)
FP3-AIM 2 (12)
FP3-AIR (84)
FP3-BIOMED 1 (4)
FP3-BIOTECH 1 (14)
FP3-BRITE/EURAM 2 (50)
FP3-CRAFT (4)
FP3-DRIVE 2 (18)
FP3-ENS (1)
FP3-ENV 1C (68)
FP3-ESPRIT 3 (81)
FP3-ESSI 1 (5)
FP3-HCM (91)
FP3-JOULE 2 (50)
FP3-LIBRARIES (4)
FP3-LRE (1)
FP3-MAST 2 (6)
FP3-MAT (9)
FP3-NFS 1 (15)
FP3-RACE 2 (14)
FP3-RENA (1)
FP3-STD 3 (4)
FP3-TELMATPREP C (4)
FP4-ACTS (41)
FP4-BIOMED 2 (134)
FP4-BIOTECH 2 (119)
FP4-BRITE/EURAM 3 (401)
FP4-ENV 2C (184)
FP4-ESPRIT 4 (174)
FP4-ESSI 2 (4)
FP4-FAIR (187)
FP4-INCO (88)
FP4-INNOVATION (29)
FP4-MAST 3 (38)
FP4-NNE-JOULE C (122)
FP4-NNE-THERMIE C (9)
FP4-SMT (105)
FP4-TELEMATICS 2C (139)
FP4-TMR (186)
FP4-TRANSPORT (85)
FP4-TSER (66)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.2.1.
H2020-EU.1.2.2.
H2020-EU.1.2.3.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.3.5.
H2020-EU.1.4.1.1.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.1.4.2.1.
H2020-EU.1.4.3.
H2020-EU.1.4.3.1.
H2020-EU.1.4.3.2.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.1.4.
H2020-EU.2.1.1.5.
H2020-EU.2.1.1.6.
H2020-EU.2.1.1.7.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.2.1.
H2020-EU.2.1.2.2.
H2020-EU.2.1.2.3.
H2020-EU.2.1.2.4.
H2020-EU.2.1.2.5.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.3.1.
H2020-EU.2.1.3.2.
H2020-EU.2.1.3.4.
H2020-EU.2.1.3.5.
H2020-EU.2.1.3.7.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.5.1.
H2020-EU.2.1.5.2.
H2020-EU.2.1.5.3.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.1.6.1.
H2020-EU.2.1.6.1.1.
H2020-EU.2.1.6.1.2.
H2020-EU.2.1.6.2.
H2020-EU.2.1.6.3.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.2.3.2.
H2020-EU.2.3.2.2.
H2020-EU.2.3.2.3.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.1.1.
H2020-EU.3.1.2.
H2020-EU.3.1.3.
H2020-EU.3.1.4.
H2020-EU.3.1.5.
H2020-EU.3.1.6.
H2020-EU.3.1.7.
H2020-EU.3.1.7.13.
H2020-EU.3.1.7.6.
H2020-EU.3.1.7.8.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.2.1.
H2020-EU.3.2.1.1.
H2020-EU.3.2.1.2.
H2020-EU.3.2.1.3.
H2020-EU.3.2.1.4.
H2020-EU.3.2.2.
H2020-EU.3.2.2.2.
H2020-EU.3.2.2.3.
H2020-EU.3.2.4.
H2020-EU.3.2.4.1.
H2020-EU.3.2.4.3.
H2020-EU.3.2.5.
H2020-EU.3.2.6.
H2020-EU.3.2.6.1.
H2020-EU.3.2.6.3.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.1.
H2020-EU.3.3.1.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.3.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.3.
H2020-EU.3.3.3.1.
H2020-EU.3.3.3.2.
H2020-EU.3.3.3.3.
H2020-EU.3.3.4.
H2020-EU.3.3.5.
H2020-EU.3.3.6.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.3.8.1.
H2020-EU.3.3.8.2.
H2020-EU.3.3.8.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.4.5.1.
H2020-EU.3.4.5.2.
H2020-EU.3.4.5.4.
H2020-EU.3.4.5.5.
H2020-EU.3.4.6.1.
H2020-EU.3.4.7.
H2020-EU.3.4.7.1
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.1.
H2020-EU.3.5.1.2.
H2020-EU.3.5.1.3.
H2020-EU.3.5.2.
H2020-EU.3.5.2.1.
H2020-EU.3.5.2.2.
H2020-EU.3.5.2.3.
H2020-EU.3.5.3.
H2020-EU.3.5.4.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.5.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.6.1.2.
H2020-EU.3.6.1.3.
H2020-EU.3.6.1.4.
H2020-EU.3.6.2.
H2020-EU.3.6.2.2.
H2020-EU.3.6.2.4.
H2020-EU.3.6.3.
H2020-EU.3.6.3.1.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.3.7.1.
H2020-EU.3.7.2.
H2020-EU.3.7.3.
H2020-EU.3.7.5.
H2020-EU.3.7.6.
H2020-EU.3.7.7.
H2020-EU.3.7.8.
H2020-EU.4.
H2020-EU.4.a.
H2020-EU.4.b.
H2020-EU.5.a.
H2020-EU.5.b.
H2020-EU.5.c.
H2020-EU.5.f.
H2020-EU.5.g.
H2020-Euratom
H2020-Euratom-1.1.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
H2020-Euratom-1.4.
H2020-Euratom-1.6.
H2020-Euratom-1.8.
HS-TIDE 0 (12)
HS-TIDE 1 (13)
IC-COST (74)
IC-COSU C (10)
IC-EUREKA (5)
IC-INTAS (250)
IC-ISC C (1)
IC-PECO/COPERNICUS (7)
IS-ECONTENT (15)
IS-IMPACT 2 (2)
IS-INFO2000 (8)
IS-MLIS (1)
NAT-GR-OP-COM-PROD (12)
PRE-RAWMAT 2C (16)

Rodzaj treści

Projekt (12199)
Wynik w skrócie (3207)
Streszczenie raportu (1260)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 16666
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Benthic ecosystem fisheries Impact Study
ID: 312088
Data rozpoczęcia: 2012-10-01, Data zakończenia: 2017-09-30
Benthic ecosystems provide important goods and services, such as fisheries products and supporting, regulation and cultural services. There is serious concern about the adverse impact of fisheries on benthic ecosystem which may negatively affect the fisheries yield and integr...
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 105132
Last updated on: 2017-04-03
Sea Change
[PROJEKT] SeaChange - Sea Change
ID: 652644
Data rozpoczęcia: 2015-03-01, Data zakończenia: 2018-02-28
The overarching goals of the Sea Change project are to bring about a fundamental “Sea Change” in the way European citizens view their relationship with the sea, by empowering them – as ‘Ocean Literate’ citizens - to take direct and sustainable action towards healthy...
Programme: H2020-EU.3.2.
Record Number: 194804
Last updated on: 2017-08-22
Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor
ID: 614168
Data rozpoczęcia: 2013-12-01, Data zakończenia: 2017-05-31
Early warning systems that can provide extreme sensitivity with exquisite selectivity are required to assess chemical contamination of estuarine and coastal areas. SEA-on-a-CHIP aims to develop a miniaturized, autonomous, remote and flexible immuno-sensor platform based on a ...
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 111294
Last updated on: 2017-06-26
Sensing toxicants in Marine waters makes Sense using biosensors
ID: 613844
Data rozpoczęcia: 2013-12-01, Data zakończenia: 2017-08-31
"SMS will deliver a novel automated networked system that will enable real-time in situ monitoring of marine water chemical and ecological status in coastal areas by the detection of a series of contaminants regulated by the MSFD. SMS will design a multi-modular apparatus tha...
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 111291
Last updated on: 2015-03-11
Biosensors for in situ evaluation of bioavailability of pollutants based on transcriptional regulators a la carte.
ID: QLK3-CT-2002-01923
Data rozpoczęcia: 2002-11-01, Data zakończenia: 2005-10-31
This Project exploits the properties of prokaryotic transcriptional regulators of the XylR/HbpR family to design a la carte regulators that will be employed to determine the bioavailability of nitro-, broom- and chloroaromatic chemicals and biphenyl ethers. The core of this pr...
Programme: FP5-LIFE QUALITY
Record Number: 67188
Last updated on: 2005-04-12
Genetic prospecting of biodiversity in geothermal habitats
ID: QLK3-CT-2000-01068
Data rozpoczęcia: 2000-10-01, Data zakończenia: 2003-09-30
We propose to develop novel genetic screening methods for retrieval of valuable genes from uncultivable microbes. A multi sequences database on starch-modifying enzymes will be a basis to obtain new and improved enzymes for various starch modifications. A novel genetic screeni...
Programme: FP5-LIFE QUALITY
Record Number: 54688
Last updated on: 2005-04-12
Optimising the oxygen tension for in vitro cell work.
ID: QLRI-CT-2000-00579
Data rozpoczęcia: 2001-01-01, Data zakończenia: 2003-12-31
Evidence is accumulating that all mammalian cells are responsive to even minor changes in oxygen tension. One consequence is that to obtain results of maximum relevance to in vivo biology, in vitro biological research should be carried out at physiological oxygen tensions and ...
Programme: FP5-LIFE QUALITY
Record Number: 55020
Last updated on: 2005-04-12
Genetic polymorphisms and biomonltorlng of styrene
ID: QLK4-CT-1999-01368
Data rozpoczęcia: 2000-02-01, Data zakończenia: 2003-01-31
So far, biological monitoring methods and biological limit values applied in occupation- tonal and environmental medicine have been developed on the assumption that individuals do not differ in their biotransformation capacities. It has become clear, however, that this is not ...
Programme: FP5-LIFE QUALITY
Record Number: 51536
Last updated on: 2005-04-12
Developing single nucleotide polymorphism (snp) markers for adaptive variation in forest trees
ID: QLK3-CT-2002-01973
Data rozpoczęcia: 2002-10-01, Data zakończenia: 2006-09-30
The availability of efficient sequencing methods has made it possible to use a new class of markers based on polymorphism at single nucleotide sites in functional genes. We propose to develop these techniques in trees and to test their use in finding markers in a set of neutra...
Programme: FP5-LIFE QUALITY
Record Number: 64852
Last updated on: 2005-04-12
Thematic network to promote awareness of mycotoxins in food: european mycotoxin awareness network
ID: QLK1-CT-2000-01248
Data rozpoczęcia: 2001-01-01, Data zakończenia: 2003-12-31
A great deal of excellent research has been carried out on mycotoxins In food . To fully maximise the benefits than this work can bring, the research needs to be communicated to industry in a comprehensible form. There remains much scope for creating a better understanding of ...
Programme: FP5-LIFE QUALITY
Record Number: 54996
Last updated on: 2005-04-12
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-10-22
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę