Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (51)
Aspekty ekonomiczne (1204)
Badania Naukowe (3428)
Bezpieczenstwo (1078)
Bezpieczeństwo (183)
Biopaliwa (28)
Biotechnologia (1106)
Biotechnologia medyczna (226)
Biotechnologia przemysłowa (6)
Biotechnologia rolna (49)
Budownictwo (71)
Edukacja i szkolenie (757)
Elektronika i mikroelektronika (653)
Etyka badań (29)
Gospodarka odpadami (243)
Informacje i media (445)
Inne technologie (65)
Inne zagadnienia dotyczace energii (78)
Innowacja i transfer technologii (1222)
Koordynacja i wspólpraca (831)
Linie polityczne (286)
Magazynowanie energii i transport energii (65)
Matematyka i statystyka (21)
Materialy referencyjne (149)
Medycyna i zdrowie (1865)
Meteorologia (278)
Metodologia zarządzania projektami (7)
Metody pomiarowe (193)
Nanotechnologie i nanonauki (185)
Nauki biologiczne (2181)
Nauki fizyczne i inżynieria (165)
Nauki o ziemi (165)
Nauki społeczne i humanistyczne (1482)
Ocena (71)
Ochrona przed promieniowaniem (95)
Ochrona srodowiska (1970)
Odnawialne zródla energii (242)
Odpady radioaktywne (103)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (66)
Oszczednosc energii (397)
Paliwa kopalne (20)
Prawodawstwo i przepisy (58)
Produkcja przemyslowa (1352)
Prognozy (235)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (51)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (1465)
Robotyka (19)
Rolnictwo (483)
Rozszczepienie jadra atomowego (289)
Rozwój regionalny (159)
Standardy (145)
Synteza jadrowa (47)
Technologia kosmiczna (261)
Technologia materialowa (552)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (185)
Technologie sieciowe (197)
Telekomunikacja (856)
Transport (819)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (20)
Wodór i ogniwa paliwowe (5)
Zasoby morza i rybolówstwo (465)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (11)
Zatrudnienie (201)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (27)
Zrównoważony rozwój (58)
Zywnosc (273)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (81)
EAEC-FUSION 12C (1)
EAEC-NFS 2 (34)
ECSC-COAL-STEEL-RTD C (86)
ECSC-COALRES 7C (1)
ECSC-STEEL C (117)
ECSC-STEELDEM 3C (2)
ECSC-STEELRES 8C (16)
ENG-ALTENER 1 (4)
ENG-ALTENER 2 (21)
ENG-SAVE 1 (7)
ENG-SAVE 2 (13)
ENV-LIFE 1 (2)
ENV-LIFE 2 (16)
ET-COMETT 2 (6)
ET-EUROTECNET 2 (4)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (280)
FP1-ENNONUC 3C (3)
FP1-ENVPROT 4C (1)
FP1-EURAM (3)
FP1-RAWMAT 3C (18)
FP2-AERO 0C (7)
FP2-AIM 1 (4)
FP2-BCR 4 (52)
FP2-BRIDGE (6)
FP2-BRITE/EURAM 1 (14)
FP2-DRIVE 1 (21)
FP2-EPOCH (2)
FP2-ESPRIT 2 (32)
FP2-FLAIR (4)
FP2-FOREST (7)
FP2-HUMGEN C (1)
FP2-JOULE 1 (12)
FP2-MATREC C (1)
FP2-MHR 4C (1)
FP2-RACE 1 (26)
FP2-RADPROT 7C (10)
FP2-REWARD (1)
FP2-SCIENCE (32)
FP2-SPES (1)
FP2-STEP (22)
FP3-AERO 1C (9)
FP3-AIM 2 (12)
FP3-AIR (84)
FP3-BIOMED 1 (4)
FP3-BIOTECH 1 (14)
FP3-BRITE/EURAM 2 (50)
FP3-CRAFT (4)
FP3-DRIVE 2 (18)
FP3-ENS (1)
FP3-ENV 1C (68)
FP3-ESPRIT 3 (81)
FP3-ESSI 1 (5)
FP3-HCM (91)
FP3-JOULE 2 (50)
FP3-LIBRARIES (4)
FP3-LRE (1)
FP3-MAST 2 (6)
FP3-MAT (9)
FP3-NFS 1 (15)
FP3-RACE 2 (14)
FP3-RENA (1)
FP3-STD 3 (4)
FP3-TELMATPREP C (4)
FP4-ACTS (41)
FP4-BIOMED 2 (134)
FP4-BIOTECH 2 (119)
FP4-BRITE/EURAM 3 (401)
FP4-ENV 2C (184)
FP4-ESPRIT 4 (174)
FP4-ESSI 2 (4)
FP4-FAIR (187)
FP4-INCO (88)
FP4-INNOVATION (29)
FP4-MAST 3 (38)
FP4-NNE-JOULE C (122)
FP4-NNE-THERMIE C (9)
FP4-SMT (105)
FP4-TELEMATICS 2C (139)
FP4-TMR (186)
FP4-TRANSPORT (85)
FP4-TSER (66)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.2.1.
H2020-EU.1.2.2.
H2020-EU.1.2.3.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.3.5.
H2020-EU.1.4.1.1.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.1.4.2.1.
H2020-EU.1.4.3.
H2020-EU.1.4.3.1.
H2020-EU.1.4.3.2.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.1.4.
H2020-EU.2.1.1.5.
H2020-EU.2.1.1.6.
H2020-EU.2.1.1.7.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.2.1.
H2020-EU.2.1.2.2.
H2020-EU.2.1.2.3.
H2020-EU.2.1.2.4.
H2020-EU.2.1.2.5.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.3.1.
H2020-EU.2.1.3.2.
H2020-EU.2.1.3.4.
H2020-EU.2.1.3.5.
H2020-EU.2.1.3.7.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.5.1.
H2020-EU.2.1.5.2.
H2020-EU.2.1.5.3.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.1.6.1.
H2020-EU.2.1.6.1.1.
H2020-EU.2.1.6.1.2.
H2020-EU.2.1.6.2.
H2020-EU.2.1.6.3.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.2.3.2.
H2020-EU.2.3.2.2.
H2020-EU.2.3.2.3.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.1.1.
H2020-EU.3.1.2.
H2020-EU.3.1.3.
H2020-EU.3.1.4.
H2020-EU.3.1.5.
H2020-EU.3.1.6.
H2020-EU.3.1.7.
H2020-EU.3.1.7.13.
H2020-EU.3.1.7.6.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.2.1.
H2020-EU.3.2.1.1.
H2020-EU.3.2.1.2.
H2020-EU.3.2.1.3.
H2020-EU.3.2.1.4.
H2020-EU.3.2.2.
H2020-EU.3.2.2.2.
H2020-EU.3.2.2.3.
H2020-EU.3.2.4.
H2020-EU.3.2.4.1.
H2020-EU.3.2.4.3.
H2020-EU.3.2.5.
H2020-EU.3.2.6.
H2020-EU.3.2.6.1.
H2020-EU.3.2.6.3.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.1.
H2020-EU.3.3.1.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.3.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.3.
H2020-EU.3.3.3.1.
H2020-EU.3.3.3.2.
H2020-EU.3.3.3.3.
H2020-EU.3.3.4.
H2020-EU.3.3.5.
H2020-EU.3.3.6.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.3.8.1.
H2020-EU.3.3.8.2.
H2020-EU.3.3.8.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.4.5.1.
H2020-EU.3.4.5.4.
H2020-EU.3.4.5.5.
H2020-EU.3.4.6.1.
H2020-EU.3.4.7.
H2020-EU.3.4.7.1
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.1.
H2020-EU.3.5.1.2.
H2020-EU.3.5.1.3.
H2020-EU.3.5.2.
H2020-EU.3.5.2.1.
H2020-EU.3.5.2.2.
H2020-EU.3.5.2.3.
H2020-EU.3.5.3.
H2020-EU.3.5.4.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.5.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.6.1.2.
H2020-EU.3.6.1.4.
H2020-EU.3.6.2.
H2020-EU.3.6.2.2.
H2020-EU.3.6.3.
H2020-EU.3.6.3.1.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.3.7.1.
H2020-EU.3.7.2.
H2020-EU.3.7.3.
H2020-EU.3.7.5.
H2020-EU.3.7.6.
H2020-EU.3.7.7.
H2020-EU.3.7.8.
H2020-EU.4.
H2020-EU.4.a.
H2020-EU.4.b.
H2020-EU.5.
H2020-EU.5.a.
H2020-EU.5.b.
H2020-EU.5.c.
H2020-EU.5.f.
H2020-EU.5.g.
H2020-Euratom
H2020-Euratom-1.1.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
H2020-Euratom-1.4.
H2020-Euratom-1.6.
H2020-Euratom-1.8.
HS-TIDE 0 (12)
HS-TIDE 1 (13)
IC-COST (74)
IC-COSU C (10)
IC-EUREKA (5)
IC-INTAS (250)
IC-ISC C (1)
IC-PECO/COPERNICUS (7)
IS-ECONTENT (15)
IS-IMPACT 2 (2)
IS-INFO2000 (8)
IS-MLIS (1)
NAT-GR-OP-COM-PROD (12)
PRE-RAWMAT 2C (16)

Rodzaj treści

Projekt (12074)
Wynik w skrócie (3086)
Streszczenie raportu (1288)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 16448
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
SHLOW – ‘Show Me How Slow’: Mobilising Evidence from Transport Research into Speed
ID: 213292
Data rozpoczęcia: 2008-03-01, Data zakończenia: 2010-02-28
There is a well documented relationship between speed and collisions. Excessive and inappropriate speed is the single biggest contributory factor in fatal road crashes. It increases both the risk of a crash happening and the severity of injuries resulting from crashes. Speed ...
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 89642
Last updated on: 2017-05-29
Identifying and validating pre-clinical biomarkers for diagnostics and therapeutics of Neuromuscular Disorders
ID: 241665
Data rozpoczęcia: 2009-12-01, Data zakończenia: 2012-11-30
The rapidly expanding knowledge of NMDs genetic diagnosis, pathogenesis and therapeutic possibilities has provided new targets for disease characterisation, early diagnosis, drug discovery and development as well as has raised many questions about how to translate this knowle...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 93293
Last updated on: 2017-05-29
Luminescent polymers for in vivo imaging of amyloid signatures
ID: 242098
Data rozpoczęcia: 2009-11-01, Data zakończenia: 2012-12-31
In this project we seek to develop new smart imaging molecular tools for combating neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s disease and prion diseases. Emphasis is put on translational applied research for the development and validation of novel properly functionalized ...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 93228
Last updated on: 2017-05-29
The appropriateness of prescribing antibiotics in primary health care in Europe with respect to antibiotic resistance
ID: 223083
Data rozpoczęcia: 2009-10-01, Data zakończenia: 2014-03-31
The APRES project aims at providing information and recommendations on the appropriateness of prescribing antibiotics in primary care. The appropriateness of prescribing antibiotics is the extent to which the pattern of prescribed antibiotics is congruent with the antibiotic ...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 91959
Last updated on: 2017-05-29
Structure and processing for high-quality of chocolate pralines
ID: 218423
Data rozpoczęcia: 2008-10-01, Data zakończenia: 2011-09-30
Chocolate is a complex material, which can be damaged by means of bloom growth or cracking. This is a significant issue for filled products such as pralines or wafers. For SMEs and larger companies these problems can prevent the manufacture of products of sufficient quality. ...
Programme: FP7-SME
Record Number: 91931
Last updated on: 2017-05-29
European Project on Ocean Acidification
ID: 211384
Data rozpoczęcia: 2008-05-01, Data zakończenia: 2012-04-30
"The overall goal of the European Project on Ocean Acidification (EPOCA) is to fill the numerous gaps in our understanding of the effects and implications of ocean acidification. EPOCA aims to document the changes in ocean chemistry and biogeography across space and time. Pal...
Programme: FP7-ENVIRONMENT
Record Number: 87798
Last updated on: 2017-05-29
Competitiveness, Innovation and Intangible Investment in Europe
ID: 217512
Data rozpoczęcia: 2008-04-01, Data zakończenia: 2010-09-30
We aim to understand the contributions of intangible investments to innovation, competitiveness, growth and productivity in Europe. Such a project is, we feel, vital to help EU policy formation and deepen our understanding of some of the most crucial questions facing EU econo...
Programme: FP7-SSH
Record Number: 89507
Last updated on: 2017-05-29
Rural Future Networks
[PROJEKT] RUFUS - Rural Future Networks
ID: 217381
Data rozpoczęcia: 2008-02-01, Data zakończenia: 2011-04-30
As the objectives of the CAP shift from an agricultural-centred approach to wider rural development, the idea of multifunctionality of rural areas comes into play. This in turn brings the CAP into closer association with a wide range of sectoral policy regimes: regional polic...
Programme: FP7-SSH
Record Number: 89505
Last updated on: 2017-05-29
COOPERATIVE RESEARCH ON EAST AFRICAN TERRITORIAL INTEGRATION WITHIN GLOBALISATION
ID: 217231
Data rozpoczęcia: 2008-03-01, Data zakończenia: 2010-04-30
This project seeks to improve research capacity and develop collaboration amongst researchers in Europe and East Africa, and by doing so to contribute to the larger objective of regional integration. The project will enhance integration in the research community in both Europ...
Programme: FP7-SSH
Record Number: 89502
Last updated on: 2017-05-29
Longitudinal Enhancement and Access imProvement of the SHARE infrastructure
ID: 227822
Data rozpoczęcia: 2009-01-01, Data zakończenia: 2010-12-31
Population ageing is among the most pressing challenges of the 21st century in Europe. Addressing this challenge scientifically demands an infrastructure of micro data of the changing health, economic and social living conditions of individuals as they go through the ageing p...
Programme: FP7-INFRASTRUCTURES
Record Number: 89479
Last updated on: 2017-05-29
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-05-30
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę