Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (170)
Aspekty ekonomiczne (3697)
Automatyzacja (1)
Badania Naukowe (16165)
Bezpieczenstwo (2488)
Bezpieczeństwo (343)
Biopaliwa (32)
Biotechnologia (2903)
Biotechnologia medyczna (449)
Biotechnologia przemysłowa (13)
Biotechnologia rolna (233)
Budownictwo (135)
Edukacja i szkolenie (5166)
Elektronika i mikroelektronika (1851)
Etyka badań (91)
Gospodarka odpadami (491)
Informacje i media (1404)
Inne technologie (158)
Inne zagadnienia dotyczace energii (162)
Innowacja i transfer technologii (4018)
Koordynacja i wspólpraca (2630)
Linie polityczne (1038)
Magazynowanie energii i transport energii (194)
Matematyka i statystyka (228)
Materialy referencyjne (449)
Medycyna i zdrowie (4251)
Meteorologia (797)
Metodologia zarządzania projektami (12)
Metody pomiarowe (576)
Nanotechnologie i nanonauki (405)
Nauki biologiczne (6579)
Nauki fizyczne i inżynieria (795)
Nauki o ziemi (654)
Nauki społeczne i humanistyczne (5981)
Ocena (158)
Ochrona przed promieniowaniem (184)
Ochrona srodowiska (4599)
Odnawialne zródla energii (466)
Odpady radioaktywne (83)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (165)
Oszczednosc energii (762)
Paliwa kopalne (89)
Prawa własności intelektualnej (2)
Prawodawstwo i przepisy (180)
Produkcja przemyslowa (3959)
Prognozy (574)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (225)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (4294)
Robotyka (38)
Rolnictwo (1523)
Rozszczepienie jadra atomowego (414)
Rozwój regionalny (598)
Standardy (388)
Synteza jadrowa (136)
Technologia kosmiczna (680)
Technologia materialowa (1548)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (542)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (3)
Technologie sieciowe (1428)
Telekomunikacja (2494)
Transport (1863)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (59)
Wodór i ogniwa paliwowe (8)
Zasoby morza i rybolówstwo (1140)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (62)
Zatrudnienie (1943)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (82)
Zrównoważony rozwój (109)
Zywnosc (714)

Program

FP7
Wszystkie
FP7-COH (18)
FP7-ENERGY (279)
FP7-ENVIRONMENT (691)
FP7-EURATOM-FISSION (120)
FP7-EURATOM-FUSION (12)
FP7-GA (14)
FP7-HEALTH (1600)
FP7-ICT (1395)
FP7-IDEAS-ERC (2228)
FP7-INCO (45)
FP7-INFRASTRUCTURES (336)
FP7-JTI (652)
FP7-KBBE (839)
FP7-NMP (924)
FP7-PEOPLE (12715)
FP7-REGIONS (53)
FP7-REGPOT (13)
FP7-SECURITY (414)
FP7-SIS (240)
FP7-SME (1464)
FP7-SPACE (288)
FP7-SSH (345)
FP7-TRANSPORT (764)
Inne
Wszystkie
CIP (183)
EAEC-FUSION 12C (2)
EAEC-NFS 2 (82)
ECSC-COAL-STEEL-RTD C (106)
ECSC-COALRES 7C (94)
ECSC-ERGONOM 5C (13)
ECSC-ERGONOM 6C (11)
ECSC-MEDRES 5C (10)
ECSC-MINEHYG 6C (13)
ECSC-MINESAFE 2C (23)
ECSC-STEEL C (187)
ECSC-STEELDEM 1C (7)
ECSC-STEELDEM 2C (5)
ECSC-STEELDEM 3C (15)
ECSC-STEELRES 6C (12)
ECSC-STEELRES 7C (120)
ECSC-STEELRES 8C (128)
ECSC-WORKENV 5C (15)
ECSC-WORKSAFE C (22)
ENG-ALTENER 1 (18)
ENG-ALTENER 2 (47)
ENG-ENALT 1C (42)
ENG-ENALT 2C (40)
ENG-ENDEMO C (67)
ENG-HYDROCARB 1C (83)
ENG-HYDROCARB 2C (59)
ENG-LIGASF C (9)
ENG-SAVE 1 (51)
ENG-SAVE 2 (24)
ENG-THERMIE 1 (111)
ENV-ACE 2 (1)
ENV-LIFE 1 (44)
ENV-LIFE 2 (22)
ET-COMETT 1 (63)
ET-COMETT 2 (21)
ET-EUROTECNET 2 (90)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (785)
ET-PETRA 1 (28)
FP1-AGRIRES 3C (12)
FP1-BAP (148)
FP1-BRITE (118)
FP1-CLIMAT 3C (32)
FP1-DECOM 2C (20)
FP1-ENNONUC 3C (191)
FP1-ENVPROT 4C (50)
FP1-ESPRIT 1 (157)
FP1-EURAM (45)
FP1-RADPROT 6C (84)
FP1-RADWASTOM 3C (65)
FP1-RAWMAT 3C (78)
FP1-STIMULATION 1C (156)
FP1-TECHHAZ C (9)
FP2-AERO 0C (27)
FP2-AIM 1 (31)
FP2-BCR 4 (200)
FP2-BRIDGE (58)
FP2-BRITE/EURAM 1 (246)
FP2-CAMAR (42)
FP2-DECOM 3C (21)
FP2-DELTA 1 (23)
FP2-DOSES (4)
FP2-DRIVE 1 (56)
FP2-ECLAIR (23)
FP2-EPOCH (25)
FP2-ESPRIT 2 (287)
FP2-EURET (6)
FP2-FAR (58)
FP2-FAST 3 (6)
FP2-FLAIR (21)
FP2-FOREST (15)
FP2-HUMGEN C (18)
FP2-JOULE 1 (115)
FP2-MAST 1 (29)
FP2-MATREC C (29)
FP2-MHR 4C (47)
FP2-MONITOR (1)
FP2-RACE 1 (70)
FP2-RADPROT 7C (36)
FP2-RADWASTOM 4C (44)
FP2-REWARD (3)
FP2-SCIENCE (288)
FP2-SCIFAC C (4)
FP2-SPES (43)
FP2-STD 2 (82)
FP2-STEP (81)
FP2-TELEMAN (13)
FP3-AERO 1C (33)
FP3-AIM 2 (35)
FP3-AIR (312)
FP3-BIOMED 1 (90)
FP3-BIOTECH 1 (108)
FP3-BRITE/EURAM 2 (293)
FP3-CRAFT (117)
FP3-DELTA 2 (7)
FP3-DRIVE 2 (48)
FP3-ENS (11)
FP3-ENV 1C (347)
FP3-ESPRIT 3 (374)
FP3-ESSI 1 (23)
FP3-HCM (548)
FP3-JOULE 2 (267)
FP3-LIBRARIES (45)
FP3-LRE (22)
FP3-MAST 2 (65)
FP3-MAT (105)
FP3-NFS 1 (58)
FP3-ORA (13)
FP3-RACE 2 (98)
FP3-RENA (25)
FP3-STD 3 (155)
FP3-TELMATPREP C (33)
FP4-ACTS (185)
FP4-BIOMED 2 (368)
FP4-BIOTECH 2 (341)
FP4-BRITE/EURAM 3 (1214)
FP4-ENV 2C (565)
FP4-ESPRIT 4 (702)
FP4-ESSI 2 (39)
FP4-FAIR (557)
FP4-INCO (417)
FP4-INNOVATION (84)
FP4-MAST 3 (140)
FP4-NNE-JOULE C (328)
FP4-NNE-THERMIE C (63)
FP4-SMT (275)
FP4-TELEMATICS 2C (406)
FP4-TMR (1356)
FP4-TRANSPORT (220)
FP4-TSER (148)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.2.1.
H2020-EU.1.2.2.
H2020-EU.1.2.3.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.3.5.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.1.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.1.4.2.1.
H2020-EU.1.4.2.2.
H2020-EU.1.4.3.
H2020-EU.1.4.3.1.
H2020-EU.1.4.3.2.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.1.4.
H2020-EU.2.1.1.5.
H2020-EU.2.1.1.6.
H2020-EU.2.1.1.7.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.2.1.
H2020-EU.2.1.2.2.
H2020-EU.2.1.2.3.
H2020-EU.2.1.2.4.
H2020-EU.2.1.2.5.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.3.1.
H2020-EU.2.1.3.2.
H2020-EU.2.1.3.4.
H2020-EU.2.1.3.5.
H2020-EU.2.1.3.7.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.5.1.
H2020-EU.2.1.5.2.
H2020-EU.2.1.5.3.
H2020-EU.2.1.5.4.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.1.6.1.
H2020-EU.2.1.6.1.1.
H2020-EU.2.1.6.1.2.
H2020-EU.2.1.6.2.
H2020-EU.2.1.6.3.
H2020-EU.2.1.6.4.
H2020-EU.2.2.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.2.3.2.
H2020-EU.2.3.2.2.
H2020-EU.2.3.2.3.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.1.1.
H2020-EU.3.1.2.
H2020-EU.3.1.3.
H2020-EU.3.1.4.
H2020-EU.3.1.5.
H2020-EU.3.1.6.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.2.1.
H2020-EU.3.2.1.1.
H2020-EU.3.2.1.2.
H2020-EU.3.2.1.3.
H2020-EU.3.2.1.4.
H2020-EU.3.2.2.
H2020-EU.3.2.3.
H2020-EU.3.2.4.
H2020-EU.3.2.4.1.
H2020-EU.3.2.4.3.
H2020-EU.3.2.5.
H2020-EU.3.2.6.
H2020-EU.3.2.6.1.
H2020-EU.3.2.6.3.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.1.
H2020-EU.3.3.1.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.3.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.3.
H2020-EU.3.3.3.1.
H2020-EU.3.3.3.2.
H2020-EU.3.3.3.3.
H2020-EU.3.3.4.
H2020-EU.3.3.5.
H2020-EU.3.3.6.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.3.8.1.
H2020-EU.3.3.8.2.
H2020-EU.3.3.8.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.4.5.1.
H2020-EU.3.4.5.2.
H2020-EU.3.4.5.3.
H2020-EU.3.4.5.4.
H2020-EU.3.4.5.5.
H2020-EU.3.4.5.6.
H2020-EU.3.4.6.1.
H2020-EU.3.4.7.
H2020-EU.3.4.7.1
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.1.
H2020-EU.3.5.1.2.
H2020-EU.3.5.1.3.
H2020-EU.3.5.2.
H2020-EU.3.5.2.2.
H2020-EU.3.5.2.3.
H2020-EU.3.5.3.
H2020-EU.3.5.4.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.5.5.
H2020-EU.3.5.7.1.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.6.1.1.
H2020-EU.3.6.1.2.
H2020-EU.3.6.1.4.
H2020-EU.3.6.2.
H2020-EU.3.6.3.
H2020-EU.3.6.3.1.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.3.7.4.
H2020-EU.4.
H2020-EU.4.a.
H2020-EU.4.b.
H2020-EU.5.
H2020-EU.5.a.
H2020-EU.5.b.
H2020-EU.5.c.
H2020-EU.5.f.
H2020-Euratom
H2020-Euratom-1.1.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
H2020-Euratom-1.4.
H2020-Euratom-1.8.
HS-TIDE 0 (29)
HS-TIDE 1 (38)
IC-AVICENNE (11)
IC-COST (73)
IC-COSU C (43)
IC-EUREKA (6)
IC-INTAS (1079)
IC-ISC C (221)
IC-PECO/COPERNICUS (268)
IS-ECONTENT (54)
IS-IMPACT 1 (11)
IS-IMPACT 2 (62)
IS-INFO2000 (39)
IS-MLIS (2)
IS-SPRINT 1 (63)
IS-TEDIS 1 (1)
JRC-REACTSAFE 5C (4)
NAT-GR-OP-COM-PROD (7)
PRE-BEP (23)
PRE-CLIMAT 2C (29)
PRE-ENNONUC 2C (37)
PRE-ENVPROT 3C (97)
PRE-FAST 2 (14)
PRE-MAP (15)
PRE-MELREG C (11)
PRE-MHR 3C (4)
PRE-NUSAFECS C (73)
PRE-RADPROT 5C (73)
PRE-RADWASTOM 2C (72)
PRE-RAWMAT 2C (167)
PRE-STD 1 (72)
PRE-TEXTILE 2C (5)
REG-STRIDE (2)

Rodzaj treści

Projekt (44236)
Wynik w skrócie (10456)
Streszczenie raportu (8005)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 62697
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
DAREED – Decision support Advisor for innovative business models and useR engagement for smart Energy Efficient Districts
ID: 609082
Data rozpoczęcia: 2013-09-01, Data zakończenia: 2016-12-31
DAREED aims at delivering an ICT service platform (and some specific tools) to foster energy efficiency and low carbon activities at neighbourhood, city and district level. Project results will be validated via pilots in three (3) different countries and contexts, thus granti...
Programme: FP7-ICT
Record Number: 110045
Last updated on: 2017-03-27
ID: 217226
Data rozpoczęcia: 2008-03-01, Data zakończenia: 2011-02-28
"The objective of this project is to clarify and compare the complex process of transnationalism. During the past few years, transnationalism has attained ever greater importance and topicality due to the increase in transnational mobility of people. In order to attain a comp...
Programme: FP7-SSH
Record Number: 87810
Last updated on: 2015-03-09
Final Report Summary - SCHIZDX (Developing minimally invasive, tools and technologies for high throughput, low cost molecular assays for the early diagnosis of schizophrenia and other psychiatric disorders)
The key goal of the SchizDX project was to develop “Minimally Invasive, High Throughput, Low Cost Molecular Assays for the Early Diagnosis of Schizophrenia and Other Psychiatric Disorders”. The project had 3 key phases: 1) Discovering candidate biomarkers that may be...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 196528
Last updated on: 2017-03-27
Developing minimally invasive, tools and technologies for high throughput, low cost molecular assays for the early diagnosis of schizophrenia and other psychiatric disorders
ID: 223427
Data rozpoczęcia: 2008-10-01, Data zakończenia: 2012-03-31
Schizophrenia and bipolar affective disorder are a major burden to affected individuals and their families and to society at large. These two severe mental illnesses affect at least 2% of the population worldwide, and whilst 50% of sufferers do not receive adequate treatment,...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 90902
Last updated on: 2016-03-11
Combating incontinence, from basic science to clinical practice
ID: 223234
Data rozpoczęcia: 2008-12-01, Data zakończenia: 2012-05-31
Incontinence affects almost 66 million people in the European Union. The Over Active Bladder (OAB) symptom complex is one of the major causes for incontinence, with a large number of affected persons and immense associated health care costs. The causes for the over active bla...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 89327
Last updated on: 2016-03-11
Set up and comparison of multiple stem cell approaches for kidney repair
ID: 223007
Data rozpoczęcia: 2008-11-01, Data zakończenia: 2011-10-31
"With the increasing rate of end-stage renal failure and limited alternatives for its treatment, potential regenerative approaches for kidney damages are urgently needed. Because of the complexity of the organ, the development of stem cell therapies for kidney is still in its...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 88607
Last updated on: 2015-03-09
Utilisation of the mesenchymal stem cell receptome for rational development of uniform, serum-free culture conditions and tools for cell characterization
ID: 223298
Data rozpoczęcia: 2008-11-01, Data zakończenia: 2012-04-30
Stem cells offer a promising avenue to therapy for a wide range of complaints. However, for this potential to be realized, a consistent and plentiful supply of well-characterised stem cells is essential. There has been relatively little progress in the development of new cult...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 88521
Last updated on: 2016-03-11
INTEGRATION OF THE SYSTEM MODELS OF INSULIN SIGNALLING AND OF MITOCHONDRIAL FUNCTION AND ITS APPLICATION IN THE STUDY OF COMPLEX DISEASES
ID: 223450
Data rozpoczęcia: 2008-11-01, Data zakończenia: 2011-10-31
"A common trait to disorders such as type 2 diabetes or obesity is the development of insulin resistance. There is evidence indicating the existence of a bidirectional cross-talk between insulin signalling and mitochondrial function that may be relevant for the pathogenesis o...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 88487
Last updated on: 2015-03-09
Policy Science Interactions: connecting science and policy through innovative knowledge brokering
ID: 226915
Data rozpoczęcia: 2009-05-01, Data zakończenia: 2012-04-30
European policy makers and researchers recognise the large policy potential of research in the field of sustainable development, but the potential is not fully used. PSI-connect wants to contribute to bridging the gap between science and policy in the field of the impacts of ...
Programme: FP7-ENVIRONMENT
Record Number: 91058
Last updated on: 2016-03-11
Superior Energy and Power Density Li-Ion Microbatteries
ID: 214832
Data rozpoczęcia: 2008-09-01, Data zakończenia: 2011-08-31
"On-board microbattery power is fast becoming essential in many of today’s emerging technologies. Down-scaling in the micro-electronic industry has far outpaced advances in small-scale electrical power supplies. The absence of on-board power is a hinder to advances in many cr...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 87785
Last updated on: 2016-01-08
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-03-28
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę