Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (172)
Aspekty ekonomiczne (3704)
Automatyzacja (1)
Badania Naukowe (16325)
Bezpieczenstwo (2495)
Bezpieczeństwo (345)
Biopaliwa (32)
Biotechnologia (2922)
Biotechnologia medyczna (454)
Biotechnologia przemysłowa (13)
Biotechnologia rolna (239)
Budownictwo (137)
Edukacja i szkolenie (5172)
Elektronika i mikroelektronika (1859)
Etyka badań (91)
Gospodarka odpadami (491)
Informacje i media (1407)
Inne technologie (176)
Inne zagadnienia dotyczace energii (163)
Innowacja i transfer technologii (4020)
Koordynacja i wspólpraca (2627)
Linie polityczne (1044)
Magazynowanie energii i transport energii (194)
Matematyka i statystyka (231)
Materialy referencyjne (449)
Medycyna i zdrowie (4271)
Meteorologia (797)
Metodologia zarządzania projektami (13)
Metody pomiarowe (576)
Nanotechnologie i nanonauki (410)
Nauki biologiczne (6759)
Nauki fizyczne i inżynieria (852)
Nauki o ziemi (657)
Nauki społeczne i humanistyczne (6006)
Ocena (158)
Ochrona przed promieniowaniem (184)
Ochrona srodowiska (4626)
Odnawialne zródla energii (467)
Odpady radioaktywne (83)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (168)
Oszczednosc energii (762)
Paliwa kopalne (89)
Prawa własności intelektualnej (2)
Prawodawstwo i przepisy (180)
Produkcja przemyslowa (3986)
Prognozy (572)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (233)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (4303)
Robotyka (38)
Rolnictwo (1524)
Rozszczepienie jadra atomowego (415)
Rozwój regionalny (600)
Standardy (388)
Synteza jadrowa (136)
Technologia kosmiczna (688)
Technologia materialowa (1556)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (551)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (3)
Technologie sieciowe (1427)
Telekomunikacja (2502)
Transport (1870)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (59)
Wodór i ogniwa paliwowe (8)
Zasoby morza i rybolówstwo (1147)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (62)
Zatrudnienie (1948)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (82)
Zrównoważony rozwój (109)
Zywnosc (713)

Program

FP7
Wszystkie
FP7-COH (19)
FP7-ENERGY (280)
FP7-ENVIRONMENT (716)
FP7-EURATOM-FISSION (121)
FP7-EURATOM-FUSION (12)
FP7-GA (14)
FP7-HEALTH (1615)
FP7-ICT (1408)
FP7-IDEAS-ERC (2338)
FP7-INCO (45)
FP7-INFRASTRUCTURES (349)
FP7-JTI (686)
FP7-KBBE (844)
FP7-NMP (930)
FP7-PEOPLE (13197)
FP7-REGIONS (53)
FP7-REGPOT (13)
FP7-SECURITY (428)
FP7-SIS (244)
FP7-SME (1487)
FP7-SPACE (311)
FP7-SSH (360)
FP7-TRANSPORT (774)
Inne
Wszystkie
CIP (187)
EAEC-FUSION 12C (2)
EAEC-NFS 2 (82)
ECSC-COAL-STEEL-RTD C (112)
ECSC-COALRES 7C (94)
ECSC-ERGONOM 5C (13)
ECSC-ERGONOM 6C (11)
ECSC-MEDRES 5C (10)
ECSC-MINEHYG 6C (13)
ECSC-MINESAFE 2C (23)
ECSC-STEEL C (187)
ECSC-STEELDEM 1C (7)
ECSC-STEELDEM 2C (5)
ECSC-STEELDEM 3C (15)
ECSC-STEELRES 6C (12)
ECSC-STEELRES 7C (120)
ECSC-STEELRES 8C (128)
ECSC-WORKENV 5C (15)
ECSC-WORKSAFE C (22)
ENG-ALTENER 1 (18)
ENG-ALTENER 2 (47)
ENG-ENALT 1C (42)
ENG-ENALT 2C (40)
ENG-ENDEMO C (67)
ENG-HYDROCARB 1C (83)
ENG-HYDROCARB 2C (59)
ENG-LIGASF C (9)
ENG-SAVE 1 (51)
ENG-SAVE 2 (24)
ENG-THERMIE 1 (111)
ENV-ACE 2 (1)
ENV-LIFE 1 (44)
ENV-LIFE 2 (22)
ET-COMETT 1 (63)
ET-COMETT 2 (21)
ET-EUROTECNET 2 (90)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (785)
ET-PETRA 1 (28)
FP1-AGRIRES 3C (12)
FP1-BAP (148)
FP1-BRITE (118)
FP1-CLIMAT 3C (32)
FP1-DECOM 2C (20)
FP1-ENNONUC 3C (191)
FP1-ENVPROT 4C (50)
FP1-ESPRIT 1 (157)
FP1-EURAM (45)
FP1-RADPROT 6C (84)
FP1-RADWASTOM 3C (65)
FP1-RAWMAT 3C (78)
FP1-STIMULATION 1C (156)
FP1-TECHHAZ C (8)
FP2-AERO 0C (27)
FP2-AIM 1 (31)
FP2-BCR 4 (200)
FP2-BRIDGE (58)
FP2-BRITE/EURAM 1 (246)
FP2-CAMAR (42)
FP2-DECOM 3C (21)
FP2-DELTA 1 (23)
FP2-DOSES (4)
FP2-DRIVE 1 (56)
FP2-ECLAIR (23)
FP2-EPOCH (25)
FP2-ESPRIT 2 (287)
FP2-EURET (6)
FP2-FAR (58)
FP2-FAST 3 (6)
FP2-FLAIR (21)
FP2-FOREST (15)
FP2-HUMGEN C (18)
FP2-JOULE 1 (115)
FP2-MAST 1 (29)
FP2-MATREC C (29)
FP2-MHR 4C (47)
FP2-MONITOR (1)
FP2-RACE 1 (70)
FP2-RADPROT 7C (36)
FP2-RADWASTOM 4C (44)
FP2-REWARD (3)
FP2-SCIENCE (288)
FP2-SCIFAC C (4)
FP2-SPES (43)
FP2-STD 2 (82)
FP2-STEP (81)
FP2-TELEMAN (13)
FP3-AERO 1C (33)
FP3-AIM 2 (35)
FP3-AIR (312)
FP3-BIOMED 1 (90)
FP3-BIOTECH 1 (108)
FP3-BRITE/EURAM 2 (293)
FP3-CRAFT (117)
FP3-DELTA 2 (7)
FP3-DRIVE 2 (48)
FP3-ENS (11)
FP3-ENV 1C (347)
FP3-ESPRIT 3 (374)
FP3-ESSI 1 (23)
FP3-HCM (548)
FP3-JOULE 2 (267)
FP3-LIBRARIES (45)
FP3-LRE (22)
FP3-MAST 2 (65)
FP3-MAT (104)
FP3-NFS 1 (58)
FP3-ORA (13)
FP3-RACE 2 (98)
FP3-RENA (25)
FP3-STD 3 (155)
FP3-TELMATPREP C (33)
FP4-ACTS (185)
FP4-BIOMED 2 (368)
FP4-BIOTECH 2 (341)
FP4-BRITE/EURAM 3 (1214)
FP4-ENV 2C (565)
FP4-ESPRIT 4 (702)
FP4-ESSI 2 (39)
FP4-FAIR (557)
FP4-INCO (417)
FP4-INNOVATION (84)
FP4-MAST 3 (140)
FP4-NNE-JOULE C (328)
FP4-NNE-THERMIE C (63)
FP4-SMT (275)
FP4-TELEMATICS 2C (406)
FP4-TMR (1356)
FP4-TRANSPORT (220)
FP4-TSER (148)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.2.1.
H2020-EU.1.2.2.
H2020-EU.1.2.3.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.3.5.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.1.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.1.4.2.1.
H2020-EU.1.4.2.2.
H2020-EU.1.4.3.
H2020-EU.1.4.3.1.
H2020-EU.1.4.3.2.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.1.4.
H2020-EU.2.1.1.5.
H2020-EU.2.1.1.6.
H2020-EU.2.1.1.7.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.2.1.
H2020-EU.2.1.2.2.
H2020-EU.2.1.2.3.
H2020-EU.2.1.2.4.
H2020-EU.2.1.2.5.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.3.1.
H2020-EU.2.1.3.2.
H2020-EU.2.1.3.4.
H2020-EU.2.1.3.5.
H2020-EU.2.1.3.7.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.5.1.
H2020-EU.2.1.5.2.
H2020-EU.2.1.5.3.
H2020-EU.2.1.5.4.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.1.6.1.
H2020-EU.2.1.6.1.1.
H2020-EU.2.1.6.1.2.
H2020-EU.2.1.6.2.
H2020-EU.2.1.6.3.
H2020-EU.2.1.6.4.
H2020-EU.2.2.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.2.3.2.
H2020-EU.2.3.2.2.
H2020-EU.2.3.2.3.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.1.1.
H2020-EU.3.1.2.
H2020-EU.3.1.3.
H2020-EU.3.1.4.
H2020-EU.3.1.5.
H2020-EU.3.1.6.
H2020-EU.3.1.7.
H2020-EU.3.1.7.12.
H2020-EU.3.1.7.13.
H2020-EU.3.1.7.4.
H2020-EU.3.1.7.6.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.2.1.
H2020-EU.3.2.1.1.
H2020-EU.3.2.1.2.
H2020-EU.3.2.1.3.
H2020-EU.3.2.1.4.
H2020-EU.3.2.2.
H2020-EU.3.2.2.1.
H2020-EU.3.2.2.2.
H2020-EU.3.2.2.3.
H2020-EU.3.2.3.
H2020-EU.3.2.4.
H2020-EU.3.2.4.1.
H2020-EU.3.2.4.3.
H2020-EU.3.2.5.
H2020-EU.3.2.6.
H2020-EU.3.2.6.1.
H2020-EU.3.2.6.3.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.1.
H2020-EU.3.3.1.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.3.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.3.
H2020-EU.3.3.3.1.
H2020-EU.3.3.3.2.
H2020-EU.3.3.3.3.
H2020-EU.3.3.4.
H2020-EU.3.3.5.
H2020-EU.3.3.6.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.3.8.1.
H2020-EU.3.3.8.2.
H2020-EU.3.3.8.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.4.5.1.
H2020-EU.3.4.5.2.
H2020-EU.3.4.5.3.
H2020-EU.3.4.5.4.
H2020-EU.3.4.5.5.
H2020-EU.3.4.5.6.
H2020-EU.3.4.6.1.
H2020-EU.3.4.7.
H2020-EU.3.4.7.1
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.1.
H2020-EU.3.5.1.2.
H2020-EU.3.5.1.3.
H2020-EU.3.5.2.
H2020-EU.3.5.2.1.
H2020-EU.3.5.2.2.
H2020-EU.3.5.2.3.
H2020-EU.3.5.3.
H2020-EU.3.5.4.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.5.5.
H2020-EU.3.5.6.
H2020-EU.3.5.7.1.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.6.1.1.
H2020-EU.3.6.1.2.
H2020-EU.3.6.1.4.
H2020-EU.3.6.2.
H2020-EU.3.6.3.
H2020-EU.3.6.3.1.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.3.7.1.
H2020-EU.3.7.2.
H2020-EU.3.7.3.
H2020-EU.3.7.4.
H2020-EU.3.7.5.
H2020-EU.3.7.6.
H2020-EU.3.7.7.
H2020-EU.3.7.8.
H2020-EU.4.
H2020-EU.4.a.
H2020-EU.4.b.
H2020-EU.5.
H2020-EU.5.a.
H2020-EU.5.b.
H2020-EU.5.c.
H2020-EU.5.e.
H2020-EU.5.f.
H2020-EU.5.g.
H2020-Euratom
H2020-Euratom-1.1.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
H2020-Euratom-1.4.
H2020-Euratom-1.6.
H2020-Euratom-1.8.
HS-TIDE 0 (29)
HS-TIDE 1 (38)
IC-AVICENNE (11)
IC-COST (73)
IC-COSU C (43)
IC-EUREKA (6)
IC-INTAS (1079)
IC-ISC C (221)
IC-PECO/COPERNICUS (268)
IS-ECONTENT (54)
IS-IMPACT 1 (11)
IS-IMPACT 2 (62)
IS-INFO2000 (39)
IS-MLIS (2)
IS-SPRINT 1 (63)
IS-TEDIS 1 (1)
JRC-REACTSAFE 5C (4)
NAT-GR-OP-COM-PROD (7)
PRE-BEP (23)
PRE-CLIMAT 2C (29)
PRE-ENNONUC 2C (37)
PRE-ENVPROT 3C (97)
PRE-FAST 2 (14)
PRE-MAP (15)
PRE-MELREG C (11)
PRE-MHR 3C (4)
PRE-NUSAFECS C (73)
PRE-RADPROT 5C (73)
PRE-RADWASTOM 2C (72)
PRE-RAWMAT 2C (167)
PRE-STD 1 (72)
PRE-TEXTILE 2C (5)
REG-STRIDE (2)

Rodzaj treści

Projekt (44758)
Wynik w skrócie (11046)
Streszczenie raportu (8203)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 64007
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
SCALing by means of Ubiquitous Storage
ID: 238808
Data rozpoczęcia: 2009-12-01, Data zakończenia: 2013-11-30
Storage research increasingly gains importance based on the tremendous need for storage capacity and I/O performance. Over the past years, several trends have considerably changed the design of storage systems, starting from new storage media over the widespread use of storag...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 92575
Last updated on: 2017-05-25
Novel Alpha-Helix Mimetics as Anti-Cancer Leads
ID: 327114
Data rozpoczęcia: 2014-01-06, Data zakończenia: 2016-01-05
Breast cancer is the most common cancer in women in the western world, and 80% of breast cancers express the estrogen receptor (ER). Whilst inhibitors of ER action such as Tamoxifen and inhibitors of estrogen biosynthesis (e.g. aromatase inhibitors such as Anastrozole) have c...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 107982
Last updated on: 2016-06-27
Evolution of Dust in Turbulent Protoplanetary Disks
ID: 626341
Data rozpoczęcia: 2015-03-02, Data zakończenia: 2017-03-01
Protoplanetary disks (PPDs) are the birthplace of planets like our Earth. In recent years hundreds of planetary systems have been detected, where some planets appear to be in the habitable zone and show best conditions to retain water, a prerequisite for life. So far the form...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 192262
Last updated on: 2017-04-24
Electronic Simple European Networked Services
ID: 325211
Data rozpoczęcia: 2013-04-01, Data zakończenia: 2017-03-31
The existing Large Scale Pilots have already proven that providing cross-border services can be made simpler. In numerous domains, technical building blocks have been developed and piloted that enable seamless cross-border services. The essence of the new e-SENS pilot is to c...
Programme: CIP
Record Number: 191953
Last updated on: 2017-07-24
ID: 620983
Data rozpoczęcia: 2014-02-01, Data zakończenia: 2017-02-28
CareWell will enable the delivery of integrated healthcare to frail elderly patients in a pilot setting through comprehensive multidisciplinary and tightly knit programmes. ICTs will play a major role in the coordination and communication of healthcare professionals and of pa...
Programme: CIP
Record Number: 191792
Last updated on: 2017-07-25
ID: 621015
Data rozpoczęcia: 2013-12-01, Data zakończenia: 2016-11-30
ADVANCE - Automatic Detection of VAscular Networks for Cancer Evaluation - will implement, optimise and validate the use of Optical Coherence Tomography (OCT) scanners in the setting of dermatology clinics, to improve the diagnosis and treatment of malignant melanoma.OCT is a...
Programme: CIP
Record Number: 191821
Last updated on: 2017-07-25
VISUALIZATION FOR EXTREMELY LARGE-SCALE SCIENTIFIC COMPUTING
ID: 619439
Data rozpoczęcia: 2014-01-01, Data zakończenia: 2016-12-31
VeLASSCo will provide new visual analysis methods for large-scale simulations serving the petabyte era and preparing the exabyte era by adopting Big Data tools/architectures for the engineering and scientific community, leveraging new ways of in-situ processing for data analy...
Programme: FP7-ICT
Record Number: 191636
Last updated on: 2017-07-25
Spatial-Spectral Flexible Optical Networking: Enabling Solutions for a Simplified and Efficient SDM
ID: 619732
Data rozpoczęcia: 2014-02-01, Data zakończenia: 2017-07-31
Over the last 40 years, network traffic has consistently grown at an exponential rate, and there is no indication this relentless trend will cease. At present, industry is hard-pressed to identify how future networks will continue to scale in capacity, energy consumption, and...
Programme: FP7-ICT
Record Number: 189132
Last updated on: 2017-07-24
Advanced Dynamic spectrum 5G mobile networks Employing Licensed shared access
ID: 619647
Data rozpoczęcia: 2013-12-01, Data zakończenia: 2016-11-30
Flexible spectrum usage is a promising enabler of spectral efficiency for next generation wireless broadband networks. In order to deliver the next order of magnitude gains in terms of overall spectral and radio efficiency envisioned for 2020, wireless access will have to be ...
Programme: FP7-ICT
Record Number: 189128
Last updated on: 2017-07-25
Combining Optics and SDN In next Generation data centre Networks
ID: 619572
Data rozpoczęcia: 2014-01-01, Data zakończenia: 2017-03-31
The role of Data Centres (DCs) is vital for the Future Internet. However, DC infrastructures are already stressed by data volumes and service provisioning and consumption trends. Emerging demands cannot be addressed by today's DCs and call for a massive redesign or even trans...
Programme: FP7-ICT
Record Number: 189116
Last updated on: 2017-07-25
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-07-25
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę