Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (169)
Aspekty ekonomiczne (3697)
Automatyzacja (1)
Badania Naukowe (16153)
Bezpieczenstwo (2489)
Bezpieczeństwo (345)
Biopaliwa (32)
Biotechnologia (2906)
Biotechnologia medyczna (453)
Biotechnologia przemysłowa (13)
Biotechnologia rolna (233)
Budownictwo (136)
Edukacja i szkolenie (5166)
Elektronika i mikroelektronika (1854)
Etyka badań (91)
Gospodarka odpadami (491)
Informacje i media (1405)
Inne technologie (158)
Inne zagadnienia dotyczace energii (163)
Innowacja i transfer technologii (4018)
Koordynacja i wspólpraca (2627)
Linie polityczne (1039)
Magazynowanie energii i transport energii (194)
Matematyka i statystyka (229)
Materialy referencyjne (449)
Medycyna i zdrowie (4259)
Meteorologia (797)
Metodologia zarządzania projektami (13)
Metody pomiarowe (576)
Nanotechnologie i nanonauki (403)
Nauki biologiczne (6594)
Nauki fizyczne i inżynieria (801)
Nauki o ziemi (655)
Nauki społeczne i humanistyczne (5987)
Ocena (158)
Ochrona przed promieniowaniem (184)
Ochrona srodowiska (4605)
Odnawialne zródla energii (467)
Odpady radioaktywne (83)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (167)
Oszczednosc energii (762)
Paliwa kopalne (89)
Prawa własności intelektualnej (2)
Prawodawstwo i przepisy (180)
Produkcja przemyslowa (3973)
Prognozy (574)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (226)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (4299)
Robotyka (38)
Rolnictwo (1521)
Rozszczepienie jadra atomowego (414)
Rozwój regionalny (586)
Standardy (388)
Synteza jadrowa (136)
Technologia kosmiczna (682)
Technologia materialowa (1547)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (550)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (3)
Technologie sieciowe (1426)
Telekomunikacja (2498)
Transport (1864)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (59)
Wodór i ogniwa paliwowe (8)
Zasoby morza i rybolówstwo (1141)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (62)
Zatrudnienie (1942)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (82)
Zrównoważony rozwój (109)
Zywnosc (714)

Program

FP7
Wszystkie
FP7-COH (18)
FP7-ENERGY (280)
FP7-ENVIRONMENT (693)
FP7-EURATOM-FISSION (120)
FP7-EURATOM-FUSION (12)
FP7-GA (14)
FP7-HEALTH (1597)
FP7-ICT (1405)
FP7-IDEAS-ERC (2243)
FP7-INCO (45)
FP7-INFRASTRUCTURES (336)
FP7-JTI (650)
FP7-KBBE (834)
FP7-NMP (921)
FP7-PEOPLE (12754)
FP7-REGIONS (53)
FP7-REGPOT (13)
FP7-SECURITY (422)
FP7-SIS (237)
FP7-SME (1459)
FP7-SPACE (286)
FP7-SSH (346)
FP7-TRANSPORT (767)
Inne
Wszystkie
CIP (183)
EAEC-FUSION 12C (2)
EAEC-NFS 2 (82)
ECSC-COAL-STEEL-RTD C (106)
ECSC-COALRES 7C (94)
ECSC-ERGONOM 5C (13)
ECSC-ERGONOM 6C (11)
ECSC-MEDRES 5C (10)
ECSC-MINEHYG 6C (13)
ECSC-MINESAFE 2C (23)
ECSC-STEEL C (187)
ECSC-STEELDEM 1C (7)
ECSC-STEELDEM 2C (5)
ECSC-STEELDEM 3C (15)
ECSC-STEELRES 6C (12)
ECSC-STEELRES 7C (120)
ECSC-STEELRES 8C (128)
ECSC-WORKENV 5C (15)
ECSC-WORKSAFE C (22)
ENG-ALTENER 1 (18)
ENG-ALTENER 2 (47)
ENG-ENALT 1C (42)
ENG-ENALT 2C (40)
ENG-ENDEMO C (67)
ENG-HYDROCARB 1C (83)
ENG-HYDROCARB 2C (59)
ENG-LIGASF C (9)
ENG-SAVE 1 (51)
ENG-SAVE 2 (24)
ENG-THERMIE 1 (111)
ENV-ACE 2 (1)
ENV-LIFE 1 (44)
ENV-LIFE 2 (22)
ET-COMETT 1 (63)
ET-COMETT 2 (21)
ET-EUROTECNET 2 (90)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (785)
ET-PETRA 1 (28)
FP1-AGRIRES 3C (12)
FP1-BAP (148)
FP1-BRITE (118)
FP1-CLIMAT 3C (32)
FP1-DECOM 2C (20)
FP1-ENNONUC 3C (191)
FP1-ENVPROT 4C (50)
FP1-ESPRIT 1 (157)
FP1-EURAM (45)
FP1-RADPROT 6C (84)
FP1-RADWASTOM 3C (65)
FP1-RAWMAT 3C (78)
FP1-STIMULATION 1C (156)
FP1-TECHHAZ C (9)
FP2-AERO 0C (27)
FP2-AIM 1 (31)
FP2-BCR 4 (200)
FP2-BRIDGE (58)
FP2-BRITE/EURAM 1 (246)
FP2-CAMAR (42)
FP2-DECOM 3C (21)
FP2-DELTA 1 (23)
FP2-DOSES (4)
FP2-DRIVE 1 (56)
FP2-ECLAIR (23)
FP2-EPOCH (25)
FP2-ESPRIT 2 (287)
FP2-EURET (6)
FP2-FAR (58)
FP2-FAST 3 (6)
FP2-FLAIR (21)
FP2-FOREST (15)
FP2-HUMGEN C (18)
FP2-JOULE 1 (115)
FP2-MAST 1 (29)
FP2-MATREC C (29)
FP2-MHR 4C (47)
FP2-MONITOR (1)
FP2-RACE 1 (70)
FP2-RADPROT 7C (36)
FP2-RADWASTOM 4C (44)
FP2-REWARD (3)
FP2-SCIENCE (288)
FP2-SCIFAC C (4)
FP2-SPES (43)
FP2-STD 2 (82)
FP2-STEP (81)
FP2-TELEMAN (13)
FP3-AERO 1C (33)
FP3-AIM 2 (35)
FP3-AIR (312)
FP3-BIOMED 1 (90)
FP3-BIOTECH 1 (108)
FP3-BRITE/EURAM 2 (293)
FP3-CRAFT (117)
FP3-DELTA 2 (7)
FP3-DRIVE 2 (48)
FP3-ENS (11)
FP3-ENV 1C (347)
FP3-ESPRIT 3 (374)
FP3-ESSI 1 (23)
FP3-HCM (548)
FP3-JOULE 2 (267)
FP3-LIBRARIES (45)
FP3-LRE (22)
FP3-MAST 2 (65)
FP3-MAT (105)
FP3-NFS 1 (58)
FP3-ORA (13)
FP3-RACE 2 (98)
FP3-RENA (25)
FP3-STD 3 (155)
FP3-TELMATPREP C (33)
FP4-ACTS (185)
FP4-BIOMED 2 (368)
FP4-BIOTECH 2 (341)
FP4-BRITE/EURAM 3 (1214)
FP4-ENV 2C (565)
FP4-ESPRIT 4 (702)
FP4-ESSI 2 (39)
FP4-FAIR (557)
FP4-INCO (417)
FP4-INNOVATION (84)
FP4-MAST 3 (140)
FP4-NNE-JOULE C (328)
FP4-NNE-THERMIE C (63)
FP4-SMT (275)
FP4-TELEMATICS 2C (406)
FP4-TMR (1356)
FP4-TRANSPORT (220)
FP4-TSER (148)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.2.1.
H2020-EU.1.2.2.
H2020-EU.1.2.3.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.3.5.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.1.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.1.4.2.1.
H2020-EU.1.4.2.2.
H2020-EU.1.4.3.
H2020-EU.1.4.3.1.
H2020-EU.1.4.3.2.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.1.4.
H2020-EU.2.1.1.5.
H2020-EU.2.1.1.6.
H2020-EU.2.1.1.7.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.2.1.
H2020-EU.2.1.2.2.
H2020-EU.2.1.2.3.
H2020-EU.2.1.2.4.
H2020-EU.2.1.2.5.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.3.1.
H2020-EU.2.1.3.2.
H2020-EU.2.1.3.4.
H2020-EU.2.1.3.5.
H2020-EU.2.1.3.7.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.5.1.
H2020-EU.2.1.5.2.
H2020-EU.2.1.5.3.
H2020-EU.2.1.5.4.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.1.6.1.
H2020-EU.2.1.6.1.1.
H2020-EU.2.1.6.1.2.
H2020-EU.2.1.6.2.
H2020-EU.2.1.6.3.
H2020-EU.2.1.6.4.
H2020-EU.2.2.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.2.3.2.
H2020-EU.2.3.2.2.
H2020-EU.2.3.2.3.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.1.1.
H2020-EU.3.1.2.
H2020-EU.3.1.3.
H2020-EU.3.1.4.
H2020-EU.3.1.5.
H2020-EU.3.1.6.
H2020-EU.3.1.7.
H2020-EU.3.1.7.12.
H2020-EU.3.1.7.13.
H2020-EU.3.1.7.4.
H2020-EU.3.1.7.6.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.2.1.
H2020-EU.3.2.1.1.
H2020-EU.3.2.1.2.
H2020-EU.3.2.1.3.
H2020-EU.3.2.1.4.
H2020-EU.3.2.2.
H2020-EU.3.2.3.
H2020-EU.3.2.4.
H2020-EU.3.2.4.1.
H2020-EU.3.2.4.3.
H2020-EU.3.2.5.
H2020-EU.3.2.6.
H2020-EU.3.2.6.1.
H2020-EU.3.2.6.3.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.1.
H2020-EU.3.3.1.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.3.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.3.
H2020-EU.3.3.3.1.
H2020-EU.3.3.3.2.
H2020-EU.3.3.3.3.
H2020-EU.3.3.4.
H2020-EU.3.3.5.
H2020-EU.3.3.6.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.3.8.1.
H2020-EU.3.3.8.2.
H2020-EU.3.3.8.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.4.5.1.
H2020-EU.3.4.5.2.
H2020-EU.3.4.5.3.
H2020-EU.3.4.5.4.
H2020-EU.3.4.5.5.
H2020-EU.3.4.5.6.
H2020-EU.3.4.6.1.
H2020-EU.3.4.7.
H2020-EU.3.4.7.1
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.1.
H2020-EU.3.5.1.2.
H2020-EU.3.5.1.3.
H2020-EU.3.5.2.
H2020-EU.3.5.2.2.
H2020-EU.3.5.2.3.
H2020-EU.3.5.3.
H2020-EU.3.5.4.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.5.5.
H2020-EU.3.5.7.1.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.6.1.1.
H2020-EU.3.6.1.2.
H2020-EU.3.6.1.4.
H2020-EU.3.6.2.
H2020-EU.3.6.3.
H2020-EU.3.6.3.1.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.3.7.1.
H2020-EU.3.7.2.
H2020-EU.3.7.3.
H2020-EU.3.7.4.
H2020-EU.3.7.5.
H2020-EU.3.7.6.
H2020-EU.3.7.7.
H2020-EU.3.7.8.
H2020-EU.4.
H2020-EU.4.a.
H2020-EU.4.b.
H2020-EU.5.
H2020-EU.5.a.
H2020-EU.5.b.
H2020-EU.5.c.
H2020-EU.5.f.
H2020-Euratom
H2020-Euratom-1.1.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
H2020-Euratom-1.4.
H2020-Euratom-1.8.
HS-TIDE 0 (29)
HS-TIDE 1 (38)
IC-AVICENNE (11)
IC-COST (73)
IC-COSU C (43)
IC-EUREKA (6)
IC-INTAS (1079)
IC-ISC C (221)
IC-PECO/COPERNICUS (268)
IS-ECONTENT (54)
IS-IMPACT 1 (11)
IS-IMPACT 2 (62)
IS-INFO2000 (39)
IS-MLIS (2)
IS-SPRINT 1 (63)
IS-TEDIS 1 (1)
JRC-REACTSAFE 5C (4)
NAT-GR-OP-COM-PROD (7)
PRE-BEP (23)
PRE-CLIMAT 2C (29)
PRE-ENNONUC 2C (37)
PRE-ENVPROT 3C (97)
PRE-FAST 2 (14)
PRE-MAP (15)
PRE-MELREG C (11)
PRE-MHR 3C (4)
PRE-NUSAFECS C (73)
PRE-RADPROT 5C (73)
PRE-RADWASTOM 2C (72)
PRE-RAWMAT 2C (167)
PRE-STD 1 (72)
PRE-TEXTILE 2C (5)
REG-STRIDE (2)

Rodzaj treści

Projekt (44428)
Wynik w skrócie (10498)
Streszczenie raportu (8015)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 62941
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Innovative bifunctional aircraft window for lighting control to enhance passenger comfort
ID: 314233
Data rozpoczęcia: 2012-11-01, Data zakończenia: 2015-10-31
"Comfort plays an increasingly important role in the interior design of airplanes. Comfort comprises many aspects including temperature and lighting in the cabin. In this context, the overall objective of the IN-LIGHT project is to contribute to the improvement of the passeng...
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 105691
Last updated on: 2015-09-10
Final Report Summary - METPEX (A MEasurement Tool to determine the quality of the Passenger EXperience)
METPEX arose out of the need to increase sustainable transport and reduce carbon emissions in urban areas. One way of achieving this would be by increasing the number of users of public (and active) transport. A necessary first step in shifting perceptions of...
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 181565
Last updated on: 2016-04-05
A MEasurement Tool to determine the quality of the Passenger EXperience
ID: 314354
Data rozpoczęcia: 2012-11-01, Data zakończenia: 2015-10-31
Public transport is central to people’s lives and well-being, especially vulnerable groups (e.g. less mobile, elderly and disabled). It is essential in providing access to employment, shops, services and leisure. The need to encourage greater public transport use is critical ...
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 105910
Last updated on: 2017-01-09
The FUture of FUlly integrated human exposure assessment of chemicals: Ensuring the long-term viability and technology transfer of the EU-FUNded 2-FUN tools as standardised solution
ID: 308440
Data rozpoczęcia: 2012-10-01, Data zakończenia: 2015-09-30
The assessment of risks to human health from chemicals is of major concern for policy and industry and ultimately benefits all citizens. In this process, exposure assessment is generally considered to be the weakest point, as currently available tools show major flaws: (a) la...
Programme: FP7-ENVIRONMENT
Record Number: 105614
Last updated on: 2016-08-08
Design as driver of innovation and competitiveness
ID: 290137
Data rozpoczęcia: 2012-01-01, Data zakończenia: 2015-12-31
"DESMA is a training network including 4 leading universities, 4 design consultancies and 4 product and service organizations in the area of Design Management - an area of research and practice that is concerned with the dynamic intersection of design and management. The grea...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 101589
Last updated on: 2015-03-10
New Concept of Metal-Air Battery for Automotive Application based on Advanced Nanomaterials
ID: 314159
Data rozpoczęcia: 2012-10-01, Data zakończenia: 2015-09-30
The aim of NECOBAUT Project is to develop a new concept of battery for automotive based on a new metal/air technology that overcomes the energy density limitation of the Li-ion battery used at present for Electrical Vehicles. Some metal/air cells were developed in the past, b...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 104532
Last updated on: 2017-01-09
Coordination Action for the early implementation of the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance
ID: 323209
Data rozpoczęcia: 2012-09-01, Data zakończenia: 2016-02-29
This Coordination and Support Action proposal aims at aiding the implementation of the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). JPIAMR currently has 18 participating countries and organisations from 8 of these are active partners of the CSA consortiu...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 106005
Last updated on: 2016-12-05
In-Line Service For Internal Inspection Of Unpiggable Buried Oil Pipelines Using Long Range Ultrasound Guided Waves In Fifty Metre Segments
ID: 315232
Data rozpoczęcia: 2013-04-01, Data zakończenia: 2015-03-31
This proposal will aim to develop the enabling technology that will enable existing pipe crawling robots (pigs) to provide internal inspection of pipe walls using long range ultrasound guided waves (LRUG) deployed in pipe segments of about fifty metre length. The aim is to pe...
Programme: FP7-SME
Record Number: 107498
Last updated on: 2016-04-11
Final Report Summary - PIGWAVES (In-Line Service For Internal Inspection Of Unpiggable Buried Oil Pipelines Using Long Range Ultrasound Guided Waves In Fifty Metre Segments)
PIGWaves project has addressed the need to develop an inspection tool for in-service NDT inspection of unpiggable pipelines while at the same time replacing existing methods of inspection for piggable pipes with (i) orders of magnitude less data storage time...
Programme: FP7-SME
Record Number: 175909
Last updated on: 2016-01-18
coupling REnewable, Storage and ICTs, for Low carbon Intelligent Energy maNagemenT at district level
ID: 314671
Data rozpoczęcia: 2012-09-01, Data zakończenia: 2016-08-31
Growing investments in distributed energy resources (DER) – renewable distributed energy generation combined with demand response, energy storage, plug-in electric vehicles and active management of distribution networks – will require new business and technology platforms to ...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 104392
Last updated on: 2016-06-27
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-04-24
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę