Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (168)
Aspekty ekonomiczne (3697)
Automatyzacja (1)
Badania Naukowe (16153)
Bezpieczenstwo (2481)
Bezpieczeństwo (343)
Biopaliwa (32)
Biotechnologia (2896)
Biotechnologia medyczna (446)
Biotechnologia przemysłowa (13)
Biotechnologia rolna (232)
Budownictwo (135)
Edukacja i szkolenie (5161)
Elektronika i mikroelektronika (1851)
Etyka badań (91)
Gospodarka odpadami (491)
Informacje i media (1404)
Inne technologie (158)
Inne zagadnienia dotyczace energii (162)
Innowacja i transfer technologii (4013)
Koordynacja i wspólpraca (2629)
Linie polityczne (1038)
Magazynowanie energii i transport energii (193)
Matematyka i statystyka (227)
Materialy referencyjne (449)
Medycyna i zdrowie (4247)
Meteorologia (797)
Metodologia zarządzania projektami (12)
Metody pomiarowe (576)
Nanotechnologie i nanonauki (404)
Nauki biologiczne (6528)
Nauki fizyczne i inżynieria (794)
Nauki o ziemi (653)
Nauki społeczne i humanistyczne (5982)
Ocena (158)
Ochrona przed promieniowaniem (184)
Ochrona srodowiska (4599)
Odnawialne zródla energii (466)
Odpady radioaktywne (83)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (165)
Oszczednosc energii (761)
Paliwa kopalne (89)
Prawa własności intelektualnej (2)
Prawodawstwo i przepisy (180)
Produkcja przemyslowa (3961)
Prognozy (574)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (225)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (4295)
Robotyka (38)
Rolnictwo (1525)
Rozszczepienie jadra atomowego (414)
Rozwój regionalny (591)
Standardy (388)
Synteza jadrowa (136)
Technologia kosmiczna (678)
Technologia materialowa (1550)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (541)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (3)
Technologie sieciowe (1427)
Telekomunikacja (2493)
Transport (1856)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (59)
Wodór i ogniwa paliwowe (8)
Zasoby morza i rybolówstwo (1140)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (62)
Zatrudnienie (1943)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (82)
Zrównoważony rozwój (109)
Zywnosc (717)

Program

FP7
Wszystkie
FP7-COH (18)
FP7-ENERGY (279)
FP7-ENVIRONMENT (691)
FP7-EURATOM-FISSION (120)
FP7-EURATOM-FUSION (12)
FP7-GA (14)
FP7-HEALTH (1595)
FP7-ICT (1395)
FP7-IDEAS-ERC (2220)
FP7-INCO (45)
FP7-INFRASTRUCTURES (335)
FP7-JTI (647)
FP7-KBBE (845)
FP7-NMP (932)
FP7-PEOPLE (12583)
FP7-REGIONS (53)
FP7-REGPOT (13)
FP7-SECURITY (407)
FP7-SIS (239)
FP7-SME (1457)
FP7-SPACE (288)
FP7-SSH (346)
FP7-TRANSPORT (756)
Inne
Wszystkie
CIP (183)
EAEC-FUSION 12C (2)
EAEC-NFS 2 (82)
ECSC-COAL-STEEL-RTD C (106)
ECSC-COALRES 7C (94)
ECSC-ERGONOM 5C (13)
ECSC-ERGONOM 6C (11)
ECSC-MEDRES 5C (10)
ECSC-MINEHYG 6C (13)
ECSC-MINESAFE 2C (23)
ECSC-STEEL C (187)
ECSC-STEELDEM 1C (7)
ECSC-STEELDEM 2C (5)
ECSC-STEELDEM 3C (15)
ECSC-STEELRES 6C (12)
ECSC-STEELRES 7C (120)
ECSC-STEELRES 8C (128)
ECSC-WORKENV 5C (15)
ECSC-WORKSAFE C (22)
ENG-ALTENER 1 (18)
ENG-ALTENER 2 (47)
ENG-ENALT 1C (42)
ENG-ENALT 2C (40)
ENG-ENDEMO C (67)
ENG-HYDROCARB 1C (83)
ENG-HYDROCARB 2C (59)
ENG-LIGASF C (9)
ENG-SAVE 1 (51)
ENG-SAVE 2 (24)
ENG-THERMIE 1 (111)
ENV-ACE 2 (1)
ENV-LIFE 1 (44)
ENV-LIFE 2 (22)
ET-COMETT 1 (63)
ET-COMETT 2 (21)
ET-EUROTECNET 2 (90)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (785)
ET-PETRA 1 (28)
FP1-AGRIRES 3C (12)
FP1-BAP (148)
FP1-BRITE (118)
FP1-CLIMAT 3C (32)
FP1-DECOM 2C (20)
FP1-ENNONUC 3C (191)
FP1-ENVPROT 4C (50)
FP1-ESPRIT 1 (157)
FP1-EURAM (45)
FP1-RADPROT 6C (84)
FP1-RADWASTOM 3C (65)
FP1-RAWMAT 3C (78)
FP1-STIMULATION 1C (156)
FP1-TECHHAZ C (9)
FP2-AERO 0C (27)
FP2-AIM 1 (31)
FP2-BCR 4 (200)
FP2-BRIDGE (58)
FP2-BRITE/EURAM 1 (246)
FP2-CAMAR (42)
FP2-DECOM 3C (21)
FP2-DELTA 1 (23)
FP2-DOSES (4)
FP2-DRIVE 1 (56)
FP2-ECLAIR (23)
FP2-EPOCH (25)
FP2-ESPRIT 2 (287)
FP2-EURET (6)
FP2-FAR (58)
FP2-FAST 3 (6)
FP2-FLAIR (21)
FP2-FOREST (15)
FP2-HUMGEN C (18)
FP2-JOULE 1 (115)
FP2-MAST 1 (29)
FP2-MATREC C (29)
FP2-MHR 4C (47)
FP2-MONITOR (1)
FP2-RACE 1 (70)
FP2-RADPROT 7C (36)
FP2-RADWASTOM 4C (44)
FP2-REWARD (3)
FP2-SCIENCE (288)
FP2-SCIFAC C (4)
FP2-SPES (43)
FP2-STD 2 (82)
FP2-STEP (81)
FP2-TELEMAN (13)
FP3-AERO 1C (33)
FP3-AIM 2 (35)
FP3-AIR (312)
FP3-BIOMED 1 (90)
FP3-BIOTECH 1 (108)
FP3-BRITE/EURAM 2 (293)
FP3-CRAFT (117)
FP3-DELTA 2 (7)
FP3-DRIVE 2 (48)
FP3-ENS (11)
FP3-ENV 1C (347)
FP3-ESPRIT 3 (374)
FP3-ESSI 1 (23)
FP3-HCM (548)
FP3-JOULE 2 (267)
FP3-LIBRARIES (45)
FP3-LRE (22)
FP3-MAST 2 (65)
FP3-MAT (105)
FP3-NFS 1 (58)
FP3-ORA (13)
FP3-RACE 2 (98)
FP3-RENA (25)
FP3-STD 3 (155)
FP3-TELMATPREP C (33)
FP4-ACTS (185)
FP4-BIOMED 2 (368)
FP4-BIOTECH 2 (341)
FP4-BRITE/EURAM 3 (1214)
FP4-ENV 2C (565)
FP4-ESPRIT 4 (702)
FP4-ESSI 2 (39)
FP4-FAIR (557)
FP4-INCO (417)
FP4-INNOVATION (84)
FP4-MAST 3 (140)
FP4-NNE-JOULE C (328)
FP4-NNE-THERMIE C (63)
FP4-SMT (275)
FP4-TELEMATICS 2C (406)
FP4-TMR (1356)
FP4-TRANSPORT (220)
FP4-TSER (148)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.2.1.
H2020-EU.1.2.2.
H2020-EU.1.2.3.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.3.5.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.1.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.1.4.2.1.
H2020-EU.1.4.2.2.
H2020-EU.1.4.3.
H2020-EU.1.4.3.1.
H2020-EU.1.4.3.2.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.1.4.
H2020-EU.2.1.1.5.
H2020-EU.2.1.1.6.
H2020-EU.2.1.1.7.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.2.1.
H2020-EU.2.1.2.2.
H2020-EU.2.1.2.3.
H2020-EU.2.1.2.4.
H2020-EU.2.1.2.5.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.3.1.
H2020-EU.2.1.3.2.
H2020-EU.2.1.3.4.
H2020-EU.2.1.3.5.
H2020-EU.2.1.3.7.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.5.1.
H2020-EU.2.1.5.2.
H2020-EU.2.1.5.3.
H2020-EU.2.1.5.4.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.1.6.1.
H2020-EU.2.1.6.1.1.
H2020-EU.2.1.6.1.2.
H2020-EU.2.1.6.2.
H2020-EU.2.1.6.3.
H2020-EU.2.1.6.4.
H2020-EU.2.2.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.2.3.2.
H2020-EU.2.3.2.2.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.1.1.
H2020-EU.3.1.2.
H2020-EU.3.1.3.
H2020-EU.3.1.4.
H2020-EU.3.1.5.
H2020-EU.3.1.6.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.2.1.
H2020-EU.3.2.1.1.
H2020-EU.3.2.1.2.
H2020-EU.3.2.1.3.
H2020-EU.3.2.1.4.
H2020-EU.3.2.2.
H2020-EU.3.2.3.
H2020-EU.3.2.4.
H2020-EU.3.2.4.1.
H2020-EU.3.2.4.3.
H2020-EU.3.2.5.
H2020-EU.3.2.6.
H2020-EU.3.2.6.1.
H2020-EU.3.2.6.3.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.1.
H2020-EU.3.3.1.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.3.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.3.
H2020-EU.3.3.3.1.
H2020-EU.3.3.3.2.
H2020-EU.3.3.3.3.
H2020-EU.3.3.4.
H2020-EU.3.3.5.
H2020-EU.3.3.6.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.3.8.1.
H2020-EU.3.3.8.2.
H2020-EU.3.3.8.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.4.5.1.
H2020-EU.3.4.5.2.
H2020-EU.3.4.5.3.
H2020-EU.3.4.5.4.
H2020-EU.3.4.5.5.
H2020-EU.3.4.5.6.
H2020-EU.3.4.6.1.
H2020-EU.3.4.7.
H2020-EU.3.4.7.1
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.1.
H2020-EU.3.5.1.2.
H2020-EU.3.5.1.3.
H2020-EU.3.5.2.
H2020-EU.3.5.2.2.
H2020-EU.3.5.2.3.
H2020-EU.3.5.3.
H2020-EU.3.5.4.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.5.5.
H2020-EU.3.5.7.1.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.6.1.1.
H2020-EU.3.6.1.2.
H2020-EU.3.6.1.4.
H2020-EU.3.6.2.
H2020-EU.3.6.3.
H2020-EU.3.6.3.1.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.3.7.4.
H2020-EU.4.
H2020-EU.4.a.
H2020-EU.4.b.
H2020-EU.5.
H2020-EU.5.a.
H2020-EU.5.b.
H2020-EU.5.c.
H2020-EU.5.f.
H2020-Euratom
H2020-Euratom-1.1.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
H2020-Euratom-1.4.
H2020-Euratom-1.8.
HS-TIDE 0 (29)
HS-TIDE 1 (38)
IC-AVICENNE (11)
IC-COST (73)
IC-COSU C (43)
IC-EUREKA (6)
IC-INTAS (1079)
IC-ISC C (221)
IC-PECO/COPERNICUS (268)
IS-ECONTENT (54)
IS-IMPACT 1 (11)
IS-IMPACT 2 (62)
IS-INFO2000 (39)
IS-MLIS (2)
IS-SPRINT 1 (63)
IS-TEDIS 1 (1)
JRC-REACTSAFE 5C (4)
NAT-GR-OP-COM-PROD (7)
PRE-BEP (23)
PRE-CLIMAT 2C (29)
PRE-ENNONUC 2C (37)
PRE-ENVPROT 3C (97)
PRE-FAST 2 (14)
PRE-MAP (15)
PRE-MELREG C (11)
PRE-MHR 3C (4)
PRE-NUSAFECS C (73)
PRE-RADPROT 5C (73)
PRE-RADWASTOM 2C (72)
PRE-RAWMAT 2C (167)
PRE-STD 1 (72)
PRE-TEXTILE 2C (5)
REG-STRIDE (2)

Rodzaj treści

Projekt (43949)
Wynik w skrócie (10318)
Streszczenie raportu (7986)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 62253
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication
ID: 688503
Data rozpoczęcia: 2016-03-01, Data zakończenia: 2019-02-28
NEWTON is a large scale initiative to develop, integrate and disseminate innovative technology-enhanced learning (TEL) methods and tools, to create new or inter-connect existing state-of-the art teaching labs and to build a pan-European learning network platform that supports...
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 199183
Last updated on: 2017-02-14
Supporting Internet of Things Activities on Innovation Ecosystems
ID: 688369
Data rozpoczęcia: 2016-01-01, Data zakończenia: 2017-12-31
Coordination and Support Action to stimulate the collaboration between IoT projects, between the potential IoT platforms and support these in sustaining the IoT ecosystems developed by focusing on complementary actions, e.g., fostering and stimulating acceptance of IoT...
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 199180
Last updated on: 2017-02-09
MidInfraRed PHotonics devices fABrication for chemical sensing and spectroscopic applications
ID: 688265
Data rozpoczęcia: 2016-01-01, Data zakończenia: 2019-12-31
The MIRPHAB (Mid InfraRed PHotonics devices fABrication for chemical sensing and spectroscopic applications) consortium will establish a pilot line to serve the growing needs of European industry in the field of analytical micro-sensors. Its main objectives are to:• provide...
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 199179
Last updated on: 2017-02-03
EUROPRACTICE training, CAD and prototyping services for European universities and research institut
ID: 688226
Data rozpoczęcia: 2016-07-01, Data zakończenia: 2018-06-30
This proposal is submitted to continue the current EUROPRACTICE 2013 Service.The current EUROPRACTICE 2013 Service project, part of the 7th Framework and ending on 30 June 2016, is widely recognized as a world-leading service offering state-of-the-art CAD tools and...
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 199178
Last updated on: 2017-02-03
Multi-platform application toolkit
ID: 687921
Data rozpoczęcia: 2015-12-01, Data zakończenia: 2017-11-30
The project will deliver MPAT – an extensible platform for the simple creation of interactive multi-media applications.In recent years the convergence of TV and online media has been increasing with dramatic pace. The boundaries between TV and personal media are dissolving...
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 199172
Last updated on: 2017-02-14
Photonic Integrated Circuits Accessible to Everyone
ID: 687777
Data rozpoczęcia: 2016-01-01, Data zakończenia: 2018-12-31
The prime objective of PICs4All is to increase the impact of photonics and enable access to the advanced photonic integrated circuit (PIC) technologies for academia, research institutes, SMEs and larger companies. This will be achieved by establishing a European network of...
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 199147
Last updated on: 2017-02-14
An Adaptive Trust-based e-assesment System for Learning
ID: 688520
Data rozpoczęcia: 2016-01-01, Data zakończenia: 2018-12-31
Although online education is a paramount pillar of formal, non-formal and informal learning, institutions may still be reluctant to wager for a fully online educational model. As such, there is still a reliance on face-to-face assessment, since online alternatives do not have...
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 199103
Last updated on: 2017-02-14
GN4-1 Research and Education Networking - GÉANT
ID: 691567
Data rozpoczęcia: 2015-05-01, Data zakończenia: 2016-08-31
The overall objective is to provide a stable environment for the implementation of GÉANT as the European Communications Commons for the European Research Area, which will provide the best possible digital infrastructure to ensure that Europe remains in the forefront of...
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 199099
Last updated on: 2017-02-03
Regional, National and European Support for Photonics Innovation Clusters enhancing SMEs Innovative Potential
ID: 687961
Data rozpoczęcia: 2016-01-01, Data zakończenia: 2017-12-31
RespiceSME will reinforce the innovative capacity of Europe’s photonics SMEs, clusters and national platforms by stimulating increased collaborations in and beyond photonics. RespiceSME proposes new approaches for stronger innovative effectiveness using a 3-dimensional...
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 199096
Last updated on: 2017-02-14
Transforming the future of agriculture through synthetic photorespiration
ID: 686330
Data rozpoczęcia: 2016-01-01, Data zakończenia: 2020-12-31
For a new green revolution to feed the continually increasing population, agriculture productivity will have to be significantly improved. Photorespiration represents a big challenge in this respect, because it dissipates energy and leads to the futile loss of CO2, thereby...
Programme: H2020-EU.1.2.1.
Record Number: 199039
Last updated on: 2017-02-09
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-02-25