Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (182)
Aspekty ekonomiczne (3669)
Automatyzacja (1)
Badania Naukowe (15807)
Bezpieczenstwo (2491)
Bezpieczeństwo (331)
Biopaliwa (30)
Biotechnologia (2855)
Biotechnologia medyczna (438)
Biotechnologia przemysłowa (13)
Biotechnologia rolna (231)
Budownictwo (131)
Edukacja i szkolenie (5065)
Elektronika i mikroelektronika (1835)
Etyka badań (89)
Gospodarka odpadami (489)
Informacje i media (1354)
Inne technologie (169)
Inne zagadnienia dotyczace energii (164)
Innowacja i transfer technologii (3954)
Koordynacja i wspólpraca (2591)
Linie polityczne (1040)
Magazynowanie energii i transport energii (193)
Matematyka i statystyka (220)
Materialy referencyjne (447)
Medycyna i zdrowie (4220)
Meteorologia (793)
Metodologia zarządzania projektami (15)
Metody pomiarowe (574)
Nanotechnologie i nanonauki (390)
Nauki biologiczne (6836)
Nauki fizyczne i inżynieria (736)
Nauki o ziemi (640)
Nauki społeczne i humanistyczne (5919)
Ocena (158)
Ochrona przed promieniowaniem (178)
Ochrona srodowiska (4603)
Odnawialne zródla energii (466)
Odpady radioaktywne (79)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (164)
Oszczednosc energii (758)
Paliwa kopalne (88)
Prawa własności intelektualnej (2)
Prawodawstwo i przepisy (179)
Produkcja przemyslowa (3946)
Prognozy (570)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (206)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (4275)
Robotyka (38)
Rolnictwo (1516)
Rozszczepienie jadra atomowego (395)
Rozwój regionalny (588)
Standardy (385)
Synteza jadrowa (128)
Technologia kosmiczna (665)
Technologia materialowa (1538)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (513)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (3)
Technologie sieciowe (1409)
Telekomunikacja (2483)
Transport (1852)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (58)
Wodór i ogniwa paliwowe (8)
Zasoby morza i rybolówstwo (1139)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (60)
Zatrudnienie (1883)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (79)
Zrównoważony rozwój (108)
Zywnosc (706)

Program

FP7
Wszystkie
FP7-COH (22)
FP7-ENERGY (278)
FP7-ENVIRONMENT (712)
FP7-EURATOM-FISSION (112)
FP7-EURATOM-FUSION (11)
FP7-GA (14)
FP7-HEALTH (1593)
FP7-ICT (1301)
FP7-IDEAS-ERC (2102)
FP7-INCO (45)
FP7-INFRASTRUCTURES (323)
FP7-JTI (660)
FP7-KBBE (820)
FP7-NMP (918)
FP7-PEOPLE (13233)
FP7-REGIONS (49)
FP7-REGPOT (14)
FP7-SECURITY (419)
FP7-SIS (233)
FP7-SME (1396)
FP7-SPACE (288)
FP7-SSH (353)
FP7-TRANSPORT (756)
Inne
Wszystkie
CIP (187)
EAEC-FUSION 12C (2)
EAEC-NFS 2 (81)
ECSC-COAL-STEEL-RTD C (112)
ECSC-COALRES 7C (93)
ECSC-ERGONOM 5C (13)
ECSC-ERGONOM 6C (11)
ECSC-MEDRES 5C (10)
ECSC-MINEHYG 6C (13)
ECSC-MINESAFE 2C (23)
ECSC-STEEL C (187)
ECSC-STEELDEM 1C (7)
ECSC-STEELDEM 2C (5)
ECSC-STEELDEM 3C (15)
ECSC-STEELRES 6C (12)
ECSC-STEELRES 7C (119)
ECSC-STEELRES 8C (128)
ECSC-WORKENV 5C (12)
ECSC-WORKSAFE C (22)
ENG-ALTENER 1 (18)
ENG-ALTENER 2 (47)
ENG-ENALT 1C (42)
ENG-ENALT 2C (40)
ENG-ENDEMO C (67)
ENG-HYDROCARB 1C (83)
ENG-HYDROCARB 2C (59)
ENG-LIGASF C (9)
ENG-SAVE 1 (51)
ENG-SAVE 2 (24)
ENG-THERMIE 1 (111)
ENV-ACE 2 (1)
ENV-LIFE 1 (44)
ENV-LIFE 2 (22)
ET-COMETT 1 (63)
ET-COMETT 2 (21)
ET-EUROTECNET 2 (90)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (785)
ET-PETRA 1 (28)
FP1-AGRIRES 3C (12)
FP1-BAP (148)
FP1-BRITE (118)
FP1-CLIMAT 3C (32)
FP1-DECOM 2C (20)
FP1-ENNONUC 3C (191)
FP1-ENVPROT 4C (50)
FP1-ESPRIT 1 (156)
FP1-EURAM (44)
FP1-RADPROT 6C (84)
FP1-RADWASTOM 3C (65)
FP1-RAWMAT 3C (78)
FP1-STIMULATION 1C (155)
FP1-TECHHAZ C (8)
FP2-AERO 0C (27)
FP2-AIM 1 (31)
FP2-BCR 4 (200)
FP2-BRIDGE (58)
FP2-BRITE/EURAM 1 (246)
FP2-CAMAR (42)
FP2-DECOM 3C (21)
FP2-DELTA 1 (23)
FP2-DOSES (4)
FP2-DRIVE 1 (56)
FP2-ECLAIR (23)
FP2-EPOCH (25)
FP2-ESPRIT 2 (276)
FP2-EURET (6)
FP2-FAR (58)
FP2-FAST 3 (6)
FP2-FLAIR (21)
FP2-FOREST (15)
FP2-HUMGEN C (18)
FP2-JOULE 1 (115)
FP2-MAST 1 (29)
FP2-MATREC C (29)
FP2-MHR 4C (46)
FP2-MONITOR (1)
FP2-RACE 1 (70)
FP2-RADPROT 7C (36)
FP2-RADWASTOM 4C (44)
FP2-REWARD (3)
FP2-SCIENCE (284)
FP2-SCIFAC C (4)
FP2-SPES (43)
FP2-STD 2 (82)
FP2-STEP (80)
FP2-TELEMAN (13)
FP3-AERO 1C (33)
FP3-AIM 2 (35)
FP3-AIR (312)
FP3-BIOMED 1 (90)
FP3-BIOTECH 1 (107)
FP3-BRITE/EURAM 2 (293)
FP3-CRAFT (117)
FP3-DELTA 2 (7)
FP3-DRIVE 2 (48)
FP3-ENS (11)
FP3-ENV 1C (347)
FP3-ESPRIT 3 (367)
FP3-ESSI 1 (23)
FP3-HCM (547)
FP3-JOULE 2 (267)
FP3-LIBRARIES (45)
FP3-LRE (22)
FP3-MAST 2 (64)
FP3-MAT (103)
FP3-NFS 1 (58)
FP3-ORA (13)
FP3-RACE 2 (98)
FP3-RENA (25)
FP3-STD 3 (155)
FP3-TELMATPREP C (32)
FP4-ACTS (183)
FP4-BIOMED 2 (367)
FP4-BIOTECH 2 (340)
FP4-BRITE/EURAM 3 (1213)
FP4-ENV 2C (564)
FP4-ESPRIT 4 (698)
FP4-ESSI 2 (39)
FP4-FAIR (557)
FP4-INCO (417)
FP4-INNOVATION (83)
FP4-MAST 3 (140)
FP4-NNE-JOULE C (328)
FP4-NNE-THERMIE C (63)
FP4-SMT (273)
FP4-TELEMATICS 2C (406)
FP4-TMR (1353)
FP4-TRANSPORT (220)
FP4-TSER (148)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.2.1.
H2020-EU.1.2.2.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.3.5.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.1.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.1.4.2.1.
H2020-EU.1.4.2.2.
H2020-EU.1.4.3.
H2020-EU.1.4.3.1.
H2020-EU.1.4.3.2.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.1.4.
H2020-EU.2.1.1.5.
H2020-EU.2.1.1.6.
H2020-EU.2.1.1.7.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.2.1.
H2020-EU.2.1.2.2.
H2020-EU.2.1.2.3.
H2020-EU.2.1.2.4.
H2020-EU.2.1.2.5.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.3.1.
H2020-EU.2.1.3.2.
H2020-EU.2.1.3.4.
H2020-EU.2.1.3.5.
H2020-EU.2.1.3.7.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.5.1.
H2020-EU.2.1.5.2.
H2020-EU.2.1.5.3.
H2020-EU.2.1.5.4.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.1.6.1.
H2020-EU.2.1.6.1.1.
H2020-EU.2.1.6.1.2.
H2020-EU.2.1.6.2.
H2020-EU.2.1.6.3.
H2020-EU.2.1.6.4.
H2020-EU.2.2.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.2.3.2.
H2020-EU.2.3.2.2.
H2020-EU.2.3.2.3.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.1.1.
H2020-EU.3.1.2.
H2020-EU.3.1.3.
H2020-EU.3.1.4.
H2020-EU.3.1.5.
H2020-EU.3.1.6.
H2020-EU.3.1.7.
H2020-EU.3.1.7.1.
H2020-EU.3.1.7.12.
H2020-EU.3.1.7.13.
H2020-EU.3.1.7.4.
H2020-EU.3.1.7.6.
H2020-EU.3.1.7.8.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.2.1.
H2020-EU.3.2.1.1.
H2020-EU.3.2.1.2.
H2020-EU.3.2.1.3.
H2020-EU.3.2.1.4.
H2020-EU.3.2.2.
H2020-EU.3.2.2.1.
H2020-EU.3.2.2.2.
H2020-EU.3.2.2.3.
H2020-EU.3.2.3.
H2020-EU.3.2.4.
H2020-EU.3.2.4.1.
H2020-EU.3.2.4.3.
H2020-EU.3.2.5.
H2020-EU.3.2.6.
H2020-EU.3.2.6.1.
H2020-EU.3.2.6.3.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.1.
H2020-EU.3.3.1.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.3.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.3.
H2020-EU.3.3.3.1.
H2020-EU.3.3.3.2.
H2020-EU.3.3.3.3.
H2020-EU.3.3.4.
H2020-EU.3.3.5.
H2020-EU.3.3.6.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.3.8.1.
H2020-EU.3.3.8.2.
H2020-EU.3.3.8.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.4.5.1.
H2020-EU.3.4.5.2.
H2020-EU.3.4.5.3.
H2020-EU.3.4.5.4.
H2020-EU.3.4.5.5.
H2020-EU.3.4.5.6.
H2020-EU.3.4.5.9.
H2020-EU.3.4.6.1.
H2020-EU.3.4.7.
H2020-EU.3.4.7.1
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.1.
H2020-EU.3.5.1.2.
H2020-EU.3.5.1.3.
H2020-EU.3.5.2.
H2020-EU.3.5.2.1.
H2020-EU.3.5.2.2.
H2020-EU.3.5.2.3.
H2020-EU.3.5.3.
H2020-EU.3.5.4.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.5.5.
H2020-EU.3.5.6.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.6.1.1.
H2020-EU.3.6.1.2.
H2020-EU.3.6.1.3.
H2020-EU.3.6.1.4.
H2020-EU.3.6.2.
H2020-EU.3.6.2.2.
H2020-EU.3.6.2.4.
H2020-EU.3.6.3.
H2020-EU.3.6.3.1.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.3.7.1.
H2020-EU.3.7.2.
H2020-EU.3.7.3.
H2020-EU.3.7.4.
H2020-EU.3.7.5.
H2020-EU.3.7.6.
H2020-EU.3.7.7.
H2020-EU.3.7.8.
H2020-EU.4.a.
H2020-EU.4.b.
H2020-EU.5.
H2020-EU.5.a.
H2020-EU.5.b.
H2020-EU.5.c.
H2020-EU.5.e.
H2020-EU.5.f.
H2020-EU.5.g.
H2020-Euratom
H2020-Euratom-1.1.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
H2020-Euratom-1.4.
H2020-Euratom-1.6.
H2020-Euratom-1.8.
HS-TIDE 0 (29)
HS-TIDE 1 (37)
IC-AVICENNE (11)
IC-COST (73)
IC-COSU C (43)
IC-EUREKA (6)
IC-INTAS (1061)
IC-ISC C (219)
IC-PECO/COPERNICUS (267)
IS-ECONTENT (54)
IS-IMPACT 1 (11)
IS-IMPACT 2 (62)
IS-INFO2000 (39)
IS-MLIS (2)
IS-SPRINT 1 (63)
IS-TEDIS 1 (1)
JRC-REACTSAFE 5C (4)
NAT-GR-OP-COM-PROD (7)
PRE-BEP (23)
PRE-CLIMAT 2C (29)
PRE-ENNONUC 2C (37)
PRE-ENVPROT 3C (97)
PRE-FAST 2 (14)
PRE-MAP (15)
PRE-MELREG C (11)
PRE-MHR 3C (4)
PRE-NUSAFECS C (73)
PRE-RADPROT 5C (73)
PRE-RADWASTOM 2C (72)
PRE-RAWMAT 2C (166)
PRE-STD 1 (72)
PRE-TEXTILE 2C (5)
REG-STRIDE (1)

Rodzaj treści

Projekt (43128)
Wynik w skrócie (12000)
Streszczenie raportu (8107)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 63235
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe
ID: 261323
Data rozpoczęcia: 2010-05-01, Data zakończenia: 2014-12-31
Scientific research is no longer conducted within national boundaries and is becoming increasing dependent on the large-scale analysis of data, generated from instruments or computer simulations housed in trans-national facilities, by using e Infrastructure (distributed compu...
Programme: FP7-INFRASTRUCTURES
Record Number: 95923
Last updated on: 2017-04-22
UniverSelf
[PROJEKT] UniverSelf - UniverSelf
ID: 257513
Data rozpoczęcia: 2010-09-01, Data zakończenia: 2013-11-30
The internet of today is fragmented into loosely interacting domains. Future Networks will be pervasive: people, machines and the surrounding spaces will form decentralized and dynamic networks of networks of as-yet unseen scales. Future Networks will challenge Service and Ne...
Programme: FP7-ICT
Record Number: 95900
Last updated on: 2017-04-21
Secure Web OS Application Delivery Environment
ID: 257103
Data rozpoczęcia: 2010-09-01, Data zakończenia: 2013-12-31
The webinos project will define and deliver an Open Source Platform and specific components for the Future Internet, which will enable web applications and services to be used and shared consistently and securely over a broad spectrum of converged and connected devices, inclu...
Programme: FP7-ICT
Record Number: 95793
Last updated on: 2017-04-21
Molding the Brain: Drosophila Neurotrophins in Brain Plasticity and Neurodegeneration
ID: 274393
Data rozpoczęcia: 2011-09-01, Data zakończenia: 2013-08-31
"The brain undergoes structural changes in response to experience, known as structural plasticity. Loss of plasticity most likely underlies brain changes associated with aging and neurodegeneration. Neurotrophins (NTs) are the main proteins linking structure and function in t...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 99022
Last updated on: 2015-03-10
Final Report Summary - NPN (Molding the Brain: Drosophila Neurotrophins in Brain Plasticity and Neurodegeneration)
The NPN project aimed to investigate the functions of Drosophila neurotrophins in the formation and plasticity of the adult fruit-fly brain.An organism’s ability to respond to its environment and learn from experience is crucial for survival, and in the course of evolution...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 143932
Last updated on: 2014-06-27
Final Report Summary - CONOB (Conscientious objection in the UK and Italy: a qualitative study of health providers’ perspectives on abortion)
During the second year of her Fellowship, Dr. De Zordo completed her research and attained the main objectives of her project, in particular: 1- she carried out her fieldwork in the UK, the second European country after Italy, where she had planned to undertake her research on...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 148074
Last updated on: 2014-09-18
Conscientious objection in the UK and Italy: a qualitative study of health providers’ perspectives on abortion
ID: 274301
Data rozpoczęcia: 2011-04-04, Data zakończenia: 2013-10-03
A qualitative study of obstetricians-gynecologists’, residents’ and medical students’ experiences and attitudes towards conscientious objection and abortion is proposed in two European countries: one in Northern Europe - the UK, and the other in Southern Europe - Italy. The m...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 99009
Last updated on: 2017-03-27
Final Report Summary - CIVDEMO (The contribution of Civil Society Organizations to representative democracy in the EU)
Understanding political representation by CSOs is central to the debate on contemporary democracies. There is sufficient evidence that CSOs have become de facto and sometimes de jure important actors in agenda-setting, design, implementation and monitoring of public policies...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 144514
Last updated on: 2014-08-07
The contribution of Civil Society Organizations to representative democracy in the EU
ID: 273514
Data rozpoczęcia: 2011-09-01, Data zakończenia: 2013-08-31
"The proposed study will address how Civil Society Organizations (CSOs) contribute to non-electoral representation in the EU. The theoretical perspective chosen is based on the assumption that representation is a sine qua non for the legitimacy of any democratic political sys...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 99006
Last updated on: 2015-03-10
Final Report Summary - REXPIRE (RFID EXPERIENCE AND PRIVACY IN THE RETAIL ENVIRONMENT. INDICATIONS FOR IN-STORE CONSUMER RESEARCH.)
A main target for many innovations based on mobile and RFID technologies is the retail environment. Behaviour can be monitored, data can be gathered, services and advertising can be delivered to consumers during their shopping activities upon request, according to their...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 148032
Last updated on: 2014-09-18
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-12-14
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę