Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (171)
Aspekty ekonomiczne (3697)
Automatyzacja (1)
Badania Naukowe (16168)
Bezpieczenstwo (2489)
Bezpieczeństwo (345)
Biopaliwa (32)
Biotechnologia (2912)
Biotechnologia medyczna (453)
Biotechnologia przemysłowa (13)
Biotechnologia rolna (233)
Budownictwo (136)
Edukacja i szkolenie (5158)
Elektronika i mikroelektronika (1856)
Etyka badań (91)
Gospodarka odpadami (491)
Informacje i media (1408)
Inne technologie (158)
Inne zagadnienia dotyczace energii (163)
Innowacja i transfer technologii (4021)
Koordynacja i wspólpraca (2621)
Linie polityczne (1039)
Magazynowanie energii i transport energii (194)
Matematyka i statystyka (229)
Materialy referencyjne (449)
Medycyna i zdrowie (4262)
Meteorologia (797)
Metodologia zarządzania projektami (13)
Metody pomiarowe (576)
Nanotechnologie i nanonauki (405)
Nauki biologiczne (6623)
Nauki fizyczne i inżynieria (817)
Nauki o ziemi (663)
Nauki społeczne i humanistyczne (5999)
Ocena (158)
Ochrona przed promieniowaniem (184)
Ochrona srodowiska (4622)
Odnawialne zródla energii (467)
Odpady radioaktywne (83)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (167)
Oszczednosc energii (762)
Paliwa kopalne (89)
Prawa własności intelektualnej (2)
Prawodawstwo i przepisy (180)
Produkcja przemyslowa (3980)
Prognozy (574)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (229)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (4299)
Robotyka (38)
Rolnictwo (1521)
Rozszczepienie jadra atomowego (414)
Rozwój regionalny (587)
Standardy (388)
Synteza jadrowa (136)
Technologia kosmiczna (685)
Technologia materialowa (1550)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (550)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (3)
Technologie sieciowe (1422)
Telekomunikacja (2498)
Transport (1870)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (59)
Wodór i ogniwa paliwowe (8)
Zasoby morza i rybolówstwo (1147)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (62)
Zatrudnienie (1938)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (82)
Zrównoważony rozwój (109)
Zywnosc (713)

Program

FP7
Wszystkie
FP7-COH (19)
FP7-ENERGY (280)
FP7-ENVIRONMENT (710)
FP7-EURATOM-FISSION (120)
FP7-EURATOM-FUSION (12)
FP7-GA (14)
FP7-HEALTH (1600)
FP7-ICT (1408)
FP7-IDEAS-ERC (2278)
FP7-INCO (45)
FP7-INFRASTRUCTURES (343)
FP7-JTI (654)
FP7-KBBE (835)
FP7-NMP (922)
FP7-PEOPLE (12767)
FP7-REGIONS (53)
FP7-REGPOT (13)
FP7-SECURITY (422)
FP7-SIS (238)
FP7-SME (1464)
FP7-SPACE (287)
FP7-SSH (347)
FP7-TRANSPORT (773)
Inne
Wszystkie
CIP (187)
EAEC-FUSION 12C (2)
EAEC-NFS 2 (82)
ECSC-COAL-STEEL-RTD C (106)
ECSC-COALRES 7C (94)
ECSC-ERGONOM 5C (13)
ECSC-ERGONOM 6C (11)
ECSC-MEDRES 5C (10)
ECSC-MINEHYG 6C (13)
ECSC-MINESAFE 2C (23)
ECSC-STEEL C (187)
ECSC-STEELDEM 1C (7)
ECSC-STEELDEM 2C (5)
ECSC-STEELDEM 3C (15)
ECSC-STEELRES 6C (12)
ECSC-STEELRES 7C (120)
ECSC-STEELRES 8C (128)
ECSC-WORKENV 5C (15)
ECSC-WORKSAFE C (22)
ENG-ALTENER 1 (18)
ENG-ALTENER 2 (47)
ENG-ENALT 1C (42)
ENG-ENALT 2C (40)
ENG-ENDEMO C (67)
ENG-HYDROCARB 1C (83)
ENG-HYDROCARB 2C (59)
ENG-LIGASF C (9)
ENG-SAVE 1 (51)
ENG-SAVE 2 (24)
ENG-THERMIE 1 (111)
ENV-ACE 2 (1)
ENV-LIFE 1 (44)
ENV-LIFE 2 (22)
ET-COMETT 1 (63)
ET-COMETT 2 (21)
ET-EUROTECNET 2 (90)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (785)
ET-PETRA 1 (28)
FP1-AGRIRES 3C (12)
FP1-BAP (148)
FP1-BRITE (118)
FP1-CLIMAT 3C (32)
FP1-DECOM 2C (20)
FP1-ENNONUC 3C (191)
FP1-ENVPROT 4C (50)
FP1-ESPRIT 1 (157)
FP1-EURAM (45)
FP1-RADPROT 6C (84)
FP1-RADWASTOM 3C (65)
FP1-RAWMAT 3C (78)
FP1-STIMULATION 1C (156)
FP1-TECHHAZ C (9)
FP2-AERO 0C (27)
FP2-AIM 1 (31)
FP2-BCR 4 (200)
FP2-BRIDGE (58)
FP2-BRITE/EURAM 1 (246)
FP2-CAMAR (42)
FP2-DECOM 3C (21)
FP2-DELTA 1 (23)
FP2-DOSES (4)
FP2-DRIVE 1 (56)
FP2-ECLAIR (23)
FP2-EPOCH (25)
FP2-ESPRIT 2 (287)
FP2-EURET (6)
FP2-FAR (58)
FP2-FAST 3 (6)
FP2-FLAIR (21)
FP2-FOREST (15)
FP2-HUMGEN C (18)
FP2-JOULE 1 (115)
FP2-MAST 1 (29)
FP2-MATREC C (29)
FP2-MHR 4C (47)
FP2-MONITOR (1)
FP2-RACE 1 (70)
FP2-RADPROT 7C (36)
FP2-RADWASTOM 4C (44)
FP2-REWARD (3)
FP2-SCIENCE (288)
FP2-SCIFAC C (4)
FP2-SPES (43)
FP2-STD 2 (82)
FP2-STEP (81)
FP2-TELEMAN (13)
FP3-AERO 1C (33)
FP3-AIM 2 (35)
FP3-AIR (312)
FP3-BIOMED 1 (90)
FP3-BIOTECH 1 (108)
FP3-BRITE/EURAM 2 (293)
FP3-CRAFT (117)
FP3-DELTA 2 (7)
FP3-DRIVE 2 (48)
FP3-ENS (11)
FP3-ENV 1C (347)
FP3-ESPRIT 3 (374)
FP3-ESSI 1 (23)
FP3-HCM (548)
FP3-JOULE 2 (267)
FP3-LIBRARIES (45)
FP3-LRE (22)
FP3-MAST 2 (65)
FP3-MAT (105)
FP3-NFS 1 (58)
FP3-ORA (13)
FP3-RACE 2 (98)
FP3-RENA (25)
FP3-STD 3 (155)
FP3-TELMATPREP C (33)
FP4-ACTS (185)
FP4-BIOMED 2 (368)
FP4-BIOTECH 2 (341)
FP4-BRITE/EURAM 3 (1214)
FP4-ENV 2C (565)
FP4-ESPRIT 4 (702)
FP4-ESSI 2 (39)
FP4-FAIR (556)
FP4-INCO (417)
FP4-INNOVATION (84)
FP4-MAST 3 (140)
FP4-NNE-JOULE C (328)
FP4-NNE-THERMIE C (63)
FP4-SMT (275)
FP4-TELEMATICS 2C (406)
FP4-TMR (1356)
FP4-TRANSPORT (220)
FP4-TSER (148)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.2.1.
H2020-EU.1.2.2.
H2020-EU.1.2.3.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.3.5.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.1.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.1.4.2.1.
H2020-EU.1.4.2.2.
H2020-EU.1.4.3.
H2020-EU.1.4.3.1.
H2020-EU.1.4.3.2.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.1.4.
H2020-EU.2.1.1.5.
H2020-EU.2.1.1.6.
H2020-EU.2.1.1.7.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.2.1.
H2020-EU.2.1.2.2.
H2020-EU.2.1.2.3.
H2020-EU.2.1.2.4.
H2020-EU.2.1.2.5.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.3.1.
H2020-EU.2.1.3.2.
H2020-EU.2.1.3.4.
H2020-EU.2.1.3.5.
H2020-EU.2.1.3.7.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.5.1.
H2020-EU.2.1.5.2.
H2020-EU.2.1.5.3.
H2020-EU.2.1.5.4.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.1.6.1.
H2020-EU.2.1.6.1.1.
H2020-EU.2.1.6.1.2.
H2020-EU.2.1.6.2.
H2020-EU.2.1.6.3.
H2020-EU.2.1.6.4.
H2020-EU.2.2.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.2.3.2.
H2020-EU.2.3.2.2.
H2020-EU.2.3.2.3.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.1.1.
H2020-EU.3.1.2.
H2020-EU.3.1.3.
H2020-EU.3.1.4.
H2020-EU.3.1.5.
H2020-EU.3.1.6.
H2020-EU.3.1.7.
H2020-EU.3.1.7.12.
H2020-EU.3.1.7.13.
H2020-EU.3.1.7.4.
H2020-EU.3.1.7.6.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.2.1.
H2020-EU.3.2.1.1.
H2020-EU.3.2.1.2.
H2020-EU.3.2.1.3.
H2020-EU.3.2.1.4.
H2020-EU.3.2.2.
H2020-EU.3.2.2.1.
H2020-EU.3.2.2.2.
H2020-EU.3.2.2.3.
H2020-EU.3.2.3.
H2020-EU.3.2.4.
H2020-EU.3.2.4.1.
H2020-EU.3.2.4.3.
H2020-EU.3.2.5.
H2020-EU.3.2.6.
H2020-EU.3.2.6.1.
H2020-EU.3.2.6.3.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.1.
H2020-EU.3.3.1.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.3.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.3.
H2020-EU.3.3.3.1.
H2020-EU.3.3.3.2.
H2020-EU.3.3.3.3.
H2020-EU.3.3.4.
H2020-EU.3.3.5.
H2020-EU.3.3.6.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.3.8.1.
H2020-EU.3.3.8.2.
H2020-EU.3.3.8.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.4.5.1.
H2020-EU.3.4.5.2.
H2020-EU.3.4.5.3.
H2020-EU.3.4.5.4.
H2020-EU.3.4.5.5.
H2020-EU.3.4.5.6.
H2020-EU.3.4.6.1.
H2020-EU.3.4.7.
H2020-EU.3.4.7.1
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.1.
H2020-EU.3.5.1.2.
H2020-EU.3.5.1.3.
H2020-EU.3.5.2.
H2020-EU.3.5.2.1.
H2020-EU.3.5.2.2.
H2020-EU.3.5.2.3.
H2020-EU.3.5.3.
H2020-EU.3.5.4.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.5.5.
H2020-EU.3.5.6.
H2020-EU.3.5.7.1.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.6.1.1.
H2020-EU.3.6.1.2.
H2020-EU.3.6.1.4.
H2020-EU.3.6.2.
H2020-EU.3.6.3.
H2020-EU.3.6.3.1.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.3.7.1.
H2020-EU.3.7.2.
H2020-EU.3.7.3.
H2020-EU.3.7.4.
H2020-EU.3.7.5.
H2020-EU.3.7.6.
H2020-EU.3.7.7.
H2020-EU.3.7.8.
H2020-EU.4.
H2020-EU.4.a.
H2020-EU.4.b.
H2020-EU.5.
H2020-EU.5.a.
H2020-EU.5.b.
H2020-EU.5.c.
H2020-EU.5.e.
H2020-EU.5.f.
H2020-EU.5.g.
H2020-Euratom
H2020-Euratom-1.1.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
H2020-Euratom-1.4.
H2020-Euratom-1.6.
H2020-Euratom-1.8.
HS-TIDE 0 (29)
HS-TIDE 1 (38)
IC-AVICENNE (11)
IC-COST (73)
IC-COSU C (43)
IC-EUREKA (6)
IC-INTAS (1079)
IC-ISC C (221)
IC-PECO/COPERNICUS (268)
IS-ECONTENT (54)
IS-IMPACT 1 (11)
IS-IMPACT 2 (62)
IS-INFO2000 (39)
IS-MLIS (2)
IS-SPRINT 1 (63)
IS-TEDIS 1 (1)
JRC-REACTSAFE 5C (4)
NAT-GR-OP-COM-PROD (7)
PRE-BEP (23)
PRE-CLIMAT 2C (29)
PRE-ENNONUC 2C (37)
PRE-ENVPROT 3C (97)
PRE-FAST 2 (14)
PRE-MAP (15)
PRE-MELREG C (11)
PRE-MHR 3C (4)
PRE-NUSAFECS C (73)
PRE-RADPROT 5C (73)
PRE-RADWASTOM 2C (72)
PRE-RAWMAT 2C (167)
PRE-STD 1 (72)
PRE-TEXTILE 2C (5)
REG-STRIDE (2)

Rodzaj treści

Projekt (44640)
Wynik w skrócie (10532)
Streszczenie raportu (8078)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 63312
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Hybrid Molecule-Nanocrystal Assemblies for Photonic and Electronic Sensing Applications
ID: 263091
Data rozpoczęcia: 2011-04-01, Data zakończenia: 2014-03-31
Functional organic molecules and metal and semiconductor nanocrystals represent attractive building blocks due to their composition-, size- and structure-dependent electronic properties, and the ability to design and manipulate these properties via low-cost and established ch...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 98228
Last updated on: 2017-05-26
SmartNets – The Transformation from Collaborative Knowledge Exploration Networks into Cross Sectoral and Service Oriented Integrated Value Systems
ID: 262806
Data rozpoczęcia: 2011-04-01, Data zakończenia: 2014-03-31
High value-adding processes for knowledge-intensive products and services are facing growing complexity and ask therefore for close collaboration of industrial partners. Especially for companies which are acting across sectoral borders functional as well as technical interope...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 98227
Last updated on: 2017-05-26
Microbes in Allergy and Autoimmunity Related to the Skin
ID: 261366
Data rozpoczęcia: 2011-04-01, Data zakończenia: 2015-03-31
Allergy and autoimmunity cause increasing burden to societies worldwide. We study the effect of microbiome on the skin, the forefront barrier to environment, on autoimmunity and allergy, using atopic dermatitis (AD) and psoriasis (PSO) as paradigmatic examples. We have detail...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 98225
Last updated on: 2017-05-26
EUROmediCAT: Safety of Medication use in Pregnancy in Relation to Risk of Congenital Malformations
ID: 260598
Data rozpoczęcia: 2011-03-01, Data zakończenia: 2015-02-28
A variety of complementary approaches are needed to evaluate safety of medicine use in pregnancy. To evaluate safety in relation to teratogenicity (capacity to cause malformations), population-based congenital anomaly registers, which are already networked across Europe (EURO...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 98223
Last updated on: 2017-05-26
Final Report Summary - EUROMEDICAT (EUROmediCAT: Safety of Medication use in Pregnancy in Relation to Risk of Congenital Malformations)
The EUROmediCAT project aimed to build a system for reproductive safety evaluation, to enable the systematic and comprehensive identification of possible adverse effects in pregnancy of medication in humans at the earliest stage post...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 171859
Last updated on: 2015-10-12
ERA-NET MARitime TEChnologies II
[PROJEKT] MARTEC II - ERA-NET MARitime TEChnologies II
ID: 266111
Data rozpoczęcia: 2011-01-01, Data zakończenia: 2014-12-31
An ERA-NET on maritime technologies (MARTEC) began with 12 ministries and funding organisations from 9 European countries in 2006. There was little or no contact prior to its establishment. MARTEC quickly formed a strong network and has launched calls in 2008, 2009 with a fur...
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 98213
Last updated on: 2017-05-26
3D Design of Flap Side Edge Flow Control
ID: 267487
Data rozpoczęcia: 2010-09-01, Data zakończenia: 2011-10-31
Flaps are part of the high lift system deployed during take-off and landing phases of aircraft operation. Previous work has identified a flap side-edge as an important source of airframe noise. The objective of this work is to perform a numerical study aimed at the design and...
Programme: FP7-JTI
Record Number: 98166
Last updated on: 2017-05-26
Ditopic Imaging Agents, Interlocked Sensors and Machines
ID: 267426
Data rozpoczęcia: 2011-03-01, Data zakończenia: 2017-02-28
The development of new innovative approaches for personalised healthcare, and the recognition and sensing of environmentally important pollutants resulting from anthropogenic activities, are extremely important areas in which chemical understanding can contribute enormously t...
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 98150
Last updated on: 2017-05-26
Mid-Term Report Summary 2 - SUPRAIMAGINGMACHINES (Ditopic Imaging Agents, Interlocked Sensors and Machines)
This project is focused on the development of molecular materials that respond to changes in their environment, particularly through recognition of changes to local concentration of environmental and biologically important anions. They are designed to signal these changes...
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 180706
Last updated on: 2016-03-29
Exploring the Terauniverse with the LHC, Astrophysics and Cosmology
ID: 267352
Data rozpoczęcia: 2011-04-01, Data zakończenia: 2016-03-31
The visible matter in the Universe is well described by the Standard Model, but this leaves open major questions in both particle physics and cosmology that may be answered by new physics at the Tera-electron-Volt range: the Terascale. The Large Hadron Collider (LHC) will soo...
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 98149
Last updated on: 2017-05-26
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-05-27
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę