Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaj treści

Projekt (286)
Wynik w skrócie (6)

Kraj

Austria (58)
Belgia (89)
Dania (6)
Estonia (2)
Finlandia (55)
Francja (116)
Grecja (28)
Hiszpania (160)
Litwa (2)
Luksemburg (33)
Niderlandy (40)
Niemcy (301)
Polska (31)
Portugalia (34)
Republika Czeska (11)
Rumunia (3)
Stany Zjednoczone (1)
Szwajcaria (1)
Szwecja (94)
Słowenia (7)
Ukraina (1)
Węgry (3)
Włochy (139)
Zjednoczone Królestwo (129)
Łotwa (1)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 292
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Sauberere Kohleenergie durch kombinierte Technologien
Die Nachrüstung bestehender Kohlekraftwerke mit einer CO2-Abscheidungstechnologie könnte laut EU-Forschern dazu beitragen, die Emissionen dieser Anlagen zu verringern und die eng gesteckten Umweltziele einzuhalten.
Programme: ECSC-COAL-STEEL-RTD C
Record Number: 200144
Last updated on: 2017-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Cleaner coal power through combined technologies
Retrofitting a combination of carbon capture technology to existing coal fired power plants could help facilities reduce their emissions and meet stringent environmental targets, say EU researchers.
Programme: ECSC-COAL-STEEL-RTD C
Record Number: 200144
Last updated on: 2017-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Energía menos contaminante a partir del carbón mediante tecnologías combinadas
La adaptación de centrales eléctricas de carbón ya existentes implantando una combinación de tecnologías de captura de carbono permitiría a estas instalaciones reducir sus emisiones y cumplir los rigurosos objetivos medioambientales fijados, aseguran unos investigadores de la ...
Programme: ECSC-COAL-STEEL-RTD C
Record Number: 200144
Last updated on: 2017-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Centrali elettriche a carbone più pulite tramite tecnologie combinate
Installare una combinazione di tecnologie di cattura del carbonio nelle attuali centrali elettriche alimentate a carbone potrebbe aiutare gli impianti a ridurre le proprie emissioni e a soddisfare i rigidi obiettivi ambientali, affermano i ricercatori dell’UE.
Programme: ECSC-COAL-STEEL-RTD C
Record Number: 200144
Last updated on: 2017-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Une énergie charbon plus propre grâce à une combinaison de technologies
Selon des chercheurs de l'UE, l'adaptation d'un ensemble de technologies de capture du gaz carbonique aux centrales électriques à charbon existantes pourrait aider ces usines à réduire leurs émissions et satisfaire à des exigences environnementales strictes.
Programme: ECSC-COAL-STEEL-RTD C
Record Number: 200144
Last updated on: 2017-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Czystsza energia węglowa dzięki połączonym technologiom
Zdaniem unijnych badaczy modernizacja istniejących elektrowni węglowych z wykorzystaniem połączonych technologii wychwytywania dwutlenku węgla może umożliwić im redukcję emisji i osiągnięcie rygorystycznych celów związanych z ochroną środowiska.
Programme: ECSC-COAL-STEEL-RTD C
Record Number: 200144
Last updated on: 2017-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
ID: RFSR-CT-2004-00014
Data rozpoczęcia: 2004-07-01, Data zakończenia: 2007-12-31
The project aim is to eliminate the principal sources of poor shape within the stainless steel strip production route (hot mill, Sendzimir Mill, vertical bright annealer (VBA), tension leveller, etc), taking account of interactions between the various hot/cold mill processes. ...
Programme: ECSC-COAL-STEEL-RTD C
Record Number: 80236
Last updated on: 2006-11-24
ID: RFSR-CT-2005-00048
Data rozpoczęcia: 2005-07-01, Data zakończenia: 2008-06-30
The characterisation of thin films is not satisfactory at present by lacking methodology, knowledge and CRM's. The goal is the full characterization of thin films (thickness, composition, homogeneity in depth as well as laterally) that are of economical importance (Industry, ...
Programme: ECSC-COAL-STEEL-RTD C
Record Number: 80389
Last updated on: 2006-11-24
ID: RFCR-CT-2005-00002
Data rozpoczęcia: 2005-07-01, Data zakończenia: 2008-06-30
Focus is on improved monitoring of support systems. This can be achieved by joint research developing and testing monitoring systems under rock stress and investigating the virtue of support. Development and testing of new monitoring devices should be as close to practice as ...
Programme: ECSC-COAL-STEEL-RTD C
Record Number: 80288
Last updated on: 2006-11-24
ID: RFCR-CT-2005-00005
Data rozpoczęcia: 2005-09-01, Data zakończenia: 2008-08-31
European steel production relies on reliable coke supply, which can be achieved only if European coke is produced in environmental friendly conditions. However, using existing coking techniques, the European proposal for new PAH emission standards (benz(a)pyrene at 1 ng/m3) ca...
Programme: ECSC-COAL-STEEL-RTD C
Record Number: 80291
Last updated on: 2006-11-24
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-10-22
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę