Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (43)
Aspekty ekonomiczne (56)
Badania Naukowe (1972)
Bezpieczenstwo (74)
Bezpieczeństwo (56)
Biotechnologia (276)
Biotechnologia medyczna (56)
Biotechnologia przemysłowa (74)
Budownictwo (77)
Elektronika i mikroelektronika (41)
Etyka badań (42)
Informacje i media (25)
Inne technologie (32)
Inne zagadnienia dotyczace energii (75)
Innowacja i transfer technologii (235)
Koordynacja i wspólpraca (191)
Linie polityczne (10)
Medycyna i zdrowie (232)
Nanotechnologie i nanonauki (1977)
Nauki biologiczne (40)
Nauki społeczne i humanistyczne (83)
Ochrona srodowiska (234)
Odnawialne zródla energii (66)
Oszczednosc energii (119)
Paliwa kopalne (16)
Produkcja przemyslowa (1043)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (16)
Robotyka (16)
Rolnictwo (16)
Rozwój regionalny (24)
Technologia materialowa (929)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (16)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (16)
Technologie sieciowe (162)
Transport (40)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (40)

Rodzaj treści

Projekt (810)
Wynik w skrócie (3870)
Streszczenie raportu (968)

Kraj

Albania (1)
Argentyna (7)
Armenia (3)
Australia (9)
Austria (192)
Belgia (346)
Białoruś (4)
Brazylia (9)
Bułgaria (19)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (3)
Chile (3)
Chiny (8)
Chorwacja (9)
Cypr (13)
Dania (191)
Egipt (1)
Estonia (14)
Finlandia (229)
Francja (540)
Ghana (1)
Grecja (188)
Grenlandia (1)
Gruzja (3)
Hiszpania (719)
Honduras (1)
Indie (7)
Irlandia (130)
Islandia (7)
Izrael (101)
Japonia (6)
Jordania (1)
Kamerun (1)
Kanada (10)
Kazachstan (1)
Kolumbia (3)
Korea Południowa (4)
Liechtenstein (5)
Litwa (25)
Luksemburg (20)
Malezja (5)
Malta (5)
Maroko (2)
Meksyk (15)
Niderlandy (382)
Niemcy (964)
Norwegia (115)
Polska (157)
Portugalia (131)
Republika Czeska (115)
Republika Południowej Afryki (3)
Rosja (32)
Rumunia (80)
Serbia (8)
Singapur (1)
Stany Zjednoczone (22)
Syria (1)
Szwajcaria (320)
Szwecja (279)
Słowacja (36)
Słowenia (80)
Tajlandia (2)
Tajwan (5)
Tunezja (3)
Turcja (50)
Ukraina (12)
Urugwaj (2)
Wietnam (2)
Węgry (76)
Włochy (670)
Zjednoczone Królestwo (702)
Łotwa (14)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 5648
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Nanotherapeutics to Treat Antibiotic Resistant Gram-Negative Pneumonia Infections
ID: 604434
Data rozpoczęcia: 2014-01-01, Data zakończenia: 2017-12-31
The main objective of PneumoNP is the development of a theragnostic system for the treatment of lung Gram-negative bacterial infections. As a proof of concept PneumoNP will focus the attention on Klebsiella pneumoniae caused infections. A diagnostic kit will be developed to e...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 110689
Last updated on: 2016-06-20
Final Report Summary - BACTERIOSAFE (Active wound dressings based on biological mimicry)
Executive Summary:The Bacteriosafe project developed responsive biocomposite materials and integrated them into sophisticated engineering processes for the manufacture of biologically active devices to potentially revolutionise burn treatment. We utilised the natural behaviour...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 161159
Last updated on: 2015-04-23
Uniwersalne ramy bezpieczeństwa dla nanomateriałów
Nanotechnologia wykorzystuje nanomateriały o wielkości rzędu atomów i molekuł, co czyni je szczególnie mało inwazyjnymi, jeśli chodzi o wprowadzenie do ciała. Prace zespołu prowadzą do uzyskania bardzo potrzebnego, ujednoliconego systemu oceny zagrożeń.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 169580
Last updated on: 2015-09-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un cadre de sécurité universel pour les nanomatériaux
Les nanotechnologies reposent sur des nanomatériaux dont la taille est de l'ordre de l'atome ou de la molécule, ce qui les rend particulièrement furtifs lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme. Un travail d'équipe élabore un système standardisé nécessaire pour l'évaluation du risque.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 169580
Last updated on: 2015-09-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Universal safety framework for nanomaterials
Nanotechnology relies on nanomaterials with size scales on the order of atoms and molecules, which makes them particularly stealthy when it comes to entering the body. Teamwork is leading to a much-needed standardised system for risk assessment.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 169580
Last updated on: 2015-09-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Intelligent Systems Configuration Services for Flexible Dynamic Global Production Networks
ID: 608627
Data rozpoczęcia: 2013-07-01, Data zakończenia: 2016-06-30
"Competitive manufacturing industry must be able to react to change and to understand the balance of possible options when making decisions on complex multi-faceted problems. Understanding how best to configure and re-configure a global production network, set against rapidly...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 108887
Last updated on: 2015-03-11
Final Report Summary - FLEXINET (Intelligent Systems Configuration Services for Flexible Dynamic Global Production Networks)
Competitive manufacturing industry must be able to react to change and to understand the balance of possible options when making decisions on complex multi-faceted problems. Understanding how best to configure and re-configure a global production network, set against rapidly...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 191914
Last updated on: 2016-11-15
Herramientas para redes empresariales
En el marco de un proyecto sufragado por la Unión Europea, un consorcio desarrolló un conjunto de herramientas de información para agilizar la puesta en marcha de iniciativas empresariales internacionales. El proyecto produjo módulos para evaluar los costes, los riesgos y la información relativa al cumplimiento normativo.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 170225
Last updated on: 2017-04-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Tools for business networks
[WYNIK W SKRÓCIE] Tools for business networks
An EU team has developed information tools that support the rapid implementation of international business ventures. The project produced modules for assessing costs, risks and compliance information.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 170225
Last updated on: 2017-04-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des outils pour les réseaux d'entreprise
Une équipe de l'UE a conçu des outils d'information soutenant la mise en œuvre rapide de multinationales. Le projet a réalisé des modules pour évaluer les coûts, les risques et les informations relatives au respect des réglementations.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 170225
Last updated on: 2017-04-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-04-29
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę