Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (48)
Aspekty ekonomiczne (56)
Badania Naukowe (2165)
Bezpieczenstwo (74)
Bezpieczeństwo (56)
Biotechnologia (275)
Biotechnologia medyczna (56)
Biotechnologia przemysłowa (74)
Budownictwo (77)
Elektronika i mikroelektronika (41)
Etyka badań (40)
Informacje i media (25)
Inne technologie (32)
Inne zagadnienia dotyczace energii (76)
Innowacja i transfer technologii (232)
Koordynacja i wspólpraca (188)
Linie polityczne (16)
Medycyna i zdrowie (230)
Nanotechnologie i nanonauki (1970)
Nauki biologiczne (40)
Nauki społeczne i humanistyczne (83)
Ochrona srodowiska (231)
Odnawialne zródla energii (64)
Oszczednosc energii (123)
Paliwa kopalne (16)
Produkcja przemyslowa (1053)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (16)
Robotyka (16)
Rolnictwo (16)
Rozwój regionalny (24)
Technologia materialowa (921)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (16)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (16)
Technologie sieciowe (161)
Transport (40)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (40)

Rodzaj treści

Projekt (810)
Wynik w skrócie (4117)
Streszczenie raportu (924)

Kraj

Albania (1)
Argentyna (7)
Armenia (3)
Australia (8)
Austria (286)
Belgia (524)
Białoruś (4)
Brazylia (9)
Bułgaria (19)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (2)
Chile (3)
Chiny (8)
Chorwacja (8)
Cypr (11)
Dania (282)
Egipt (1)
Estonia (13)
Finlandia (362)
Francja (763)
Ghana (1)
Grecja (322)
Grenlandia (1)
Gruzja (3)
Hiszpania (1233)
Honduras (1)
Indie (7)
Irlandia (232)
Islandia (7)
Izrael (144)
Japonia (6)
Jordania (1)
Kamerun (1)
Kanada (9)
Kazachstan (1)
Kolumbia (3)
Korea Południowa (4)
Liechtenstein (11)
Litwa (31)
Luksemburg (20)
Malezja (4)
Malta (5)
Maroko (2)
Meksyk (15)
Niderlandy (595)
Niemcy (1557)
Niger (6)
Norwegia (178)
Polska (199)
Portugalia (168)
Republika Czeska (121)
Republika Południowej Afryki (3)
Rosja (29)
Rumunia (76)
Serbia (12)
Singapur (1)
Stany Zjednoczone (21)
Syria (1)
Szwajcaria (399)
Szwecja (417)
Słowacja (42)
Słowenia (82)
Tajlandia (1)
Tajwan (4)
Tunezja (3)
Turcja (53)
Ukraina (12)
Urugwaj (2)
Wietnam (2)
Węgry (94)
Włochy (1099)
Zjednoczone Królestwo (1001)
Łotwa (18)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 5851
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Industrial Production Processes for Nanoreinforced Composite Structures
ID: 608746
Data rozpoczęcia: 2013-09-01, Data zakończenia: 2017-08-31
The main modules of INCOM project are 1) NFC production/modification process 2) Composites consolidation 3) Mechanical testing and modelling. The core of the project is the manufacturing and modification of the nanocellulose. Two alternative approaches for the manufacturing o...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 109049
Last updated on: 2017-10-06
Neue Werkstoffe für leichtere, effizientere Bauteile
Im Rahmen des EU-finanzierten INCOM-Projekts wurden zellulosehaltige Nanofasern zur Verstärkung von Komposit-Sandwichstrukturen eingesetzt, wodurch deren Gewicht verringert und die Nachhaltigkeit erhöht wurden.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 214338
Last updated on: 2018-01-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
New materials for lighter, more efficient structures
The EU-funded INCOM project has used cellulosic nanofiber to reinforce composite sandwich structures, thus reducing their weight and increasing their sustainability.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 214338
Last updated on: 2018-01-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nuevos materiales para estructuras más ligeras y eficientes
El proyecto INCOM, financiado por la Unión Europea, se ha servido de nanofibras de celulosa para reforzar estructuras tipo sándwich para compuestos, reduciendo así su peso e incrementando su sostenibilidad.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 214338
Last updated on: 2018-01-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
De nouveaux matériaux pour des structures plus légères et plus efficaces
Le projet INCOM, financé par l'UE, a utilisé des nanofibres cellulosiques pour renforcer des structures composites en sandwich, réduisant ainsi leur poids et améliorant leur durabilité.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 214338
Last updated on: 2018-01-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nowe materiały do produkcji lżejszych i bardziej wytrzymałych wyrobów
Uczestnicy unijnego projektu INCOM wykorzystali nanowłókna celulozowe do wzmocnienia kompozytowych struktur warstwowych przy jednoczesnej redukcji ich masy i zwiększeniu trwałości.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 214338
Last updated on: 2018-01-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nuovi materiali per strutture più leggere ed efficienti
Il progetto INCOM, finanziato dall’UE, ha usato delle nanofibre cellulosiche per rinforzare strutture composite a sandwich, riducendone così il peso e incrementando la loro sostenibilità.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 214338
Last updated on: 2018-01-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Energooszczędne rozwiązania z myślą o modernizacji budynków komercyjnych
Zespół jednego z finansowanych przez UE projektów opracował systematyczną metodykę wdrażania ekonomicznych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii w drodze modernizacji budynków komercyjnych, a następnie przetestował ją w świecie rzeczywistym.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 214321
Last updated on: 2018-01-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Soluzioni efficienti dal punto di vista energetico installate negli edifici commerciali
Un’iniziativa finanziata dall’UE ha sviluppato una metodologia sistematica per installare soluzioni per il risparmio energetico efficienti in termini di costi negli edifici commerciali, e le ha testate nel mondo reale.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 214321
Last updated on: 2018-01-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des solutions écoénergétiques adaptées aux bâtiments commerciaux
Une initiative, financée par l'UE, a mis au point une méthodologie systématique pour adapter des solutions écoénergétiques efficaces aux immeubles commerciaux, et les a testées dans des conditions réelles.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 214321
Last updated on: 2018-01-16
Available languages: DE, EN, ES, FR
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-01-17
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę