Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 216
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Integrated bioconversion of glycerine into value-added products and biogas at pilot plant scale
ID: 212671
Data rozpoczęcia: 2008-01-01, Data zakończenia: 2011-12-31
This proposal aims at developing an integrated bioprocess to convert technical glycerine from biodiesel production into biogas and two value-added products 1,3-propanediol (PDO) and fertilizer in a biorefinery approach. The process will be developed through laboratory to pilo...
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 85750
Last updated on: 2017-05-29
Ampliando el rango de aplicación de la glicerina
Un grupo de científicos está desarrollando una tecnología para aprovechar completamente todos los subproductos resultantes de la producción de biodiésel. Las técnicas de bioconversión habrán de producir biogás, un abono y un módulo para construir polímeros sin desperdicios y con muy pocas emisiones.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 85957
Last updated on: 2013-02-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Expanding the product range of glycerine
Scientists are developing technology to completely use all of the by-products of biodiesel production. Bioconversion techniques will produce biogas, a polymer building block and fertiliser with no waste and few emissions.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 85957
Last updated on: 2013-02-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Développement de la gamme de produits de la glycérine
Les scientifiques développent une technologie destinée à utiliser entièrement tous les produits dérivés de la production de biodiesel. Les techniques de bioconversion produiront du biogaz, un module polymère et un fertilisant sans déchets et peu d'émissions.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 85957
Last updated on: 2013-02-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Powiększanie gamy produktów glicerynowych
Naukowcy pracują nad technologią całkowitego wykorzystania wszystkich produktów ubocznych powstających przy produkcji biopaliw. Techniki biokonwersji umożliwią bezodpadowe wytwarzanie biogazu, polimerowego elementu budulcowego oraz nawozu przy obniżonej emisji.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 85957
Last updated on: 2013-05-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Ampliamento della gamma di prodotti a base di glicerina
Gli scienziati stanno sviluppando una tecnologia che consente un utilizzo completo di tutti i sottoprodotti del biodiesel. Le tecniche di bioconversione produrranno biogas, elemento di base dei polimeri e fertilizzante che non produce rifiuti e origina piccole quantità di emissioni.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 85957
Last updated on: 2013-02-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Die Produktpalette von Glycerin erweitern
Wissenschaftler entwickeln Technologien zur vollständigen Nutzung aller Nebenprodukte der Biodieselherstellung. Diese Biokonversionsmethoden werden restlos und nahezu emissionsfrei Biogas, einen Polymerbaustein und Düngemittel liefern.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 85957
Last updated on: 2013-02-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Periodic Report Summary 2 - PROPANERGY (Integrated bioconversion of glycerine into value-added products and biogas at pilot plant scale)
Project context and objectives: PROPANERGY is a project composed of six academic and industrial partners from Austria, Germany, Greece and Luxembourg and supported by European Commission's Seventh Framework Programme (FP7). The project aimed to develop a biorefinery process...
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 53625
Last updated on: 2012-07-23
Periodic Report Summary 1 - PROPANERGY (Integrated bioconversion of glycerine into value-added products and biogas at pilot plant scale)
The project PROPANERGY aims at developing an integrated bioprocess to convert technical glycerine from biodiesel production into biogas and two value-added products 1,3-propanediol (PDO) and fertiliser in a biorefinery approach. The PROPANERGY process has several advances beyo...
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 45389
Last updated on: 2010-10-18
Final Report Summary - PROPANERGY (Integrated bioconversion of glycerine into value-added products and biogas at pilot plant scale)
PROPANERGY is an EC 7FP collaborative project with partners from Austria, Germany, Greece and Luxembourg. The project aimed at developing a biorefinery process of raw glycerol from biodiesel production to produce the value-added chemical 1,3-propanediol (PDO), biogas and...
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 196156
Last updated on: 2017-03-23
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-05-30
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę