Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaj treści

Projekt (669)
Wynik w skrócie (160)
Streszczenie raportu (119)

Kraj

Albania (3)
Argentyna (1)
Armenia (2)
Australia (2)
Austria (81)
Azerbejdżan (1)
Belgia (158)
Białoruś (8)
Brazylia (1)
Bułgaria (8)
Chiny (1)
Chorwacja (1)
Cypr (2)
Dania (114)
Egipt (1)
Ekwador (1)
Estonia (4)
Finlandia (92)
Francja (364)
Grecja (106)
Hiszpania (212)
Indie (2)
Irlandia (62)
Islandia (9)
Izrael (17)
Kamerun (1)
Kanada (2)
Kazachstan (2)
Kenia (1)
Litwa (16)
Luksemburg (8)
Malta (2)
Mołdawia (4)
Niderlandy (276)
Niemcy (459)
Norwegia (64)
Polska (28)
Portugalia (75)
Republika Czeska (25)
Rosja (38)
Rumunia (24)
Serbia (1)
Stany Zjednoczone (3)
Szwajcaria (46)
Szwecja (151)
Słowacja (18)
Słowenia (8)
Ukraina (13)
Węgry (38)
Włochy (304)
Zjednoczone Królestwo (471)
Łotwa (2)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 948
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Verlässliche Energieszenarien zur Abstimmung von EU-Maßnahmen
Quantitative und analytische Werkzeuge werden verwendet, um verlässliche Szenarien für die Entwicklung von Energietechnologien in den nächsten 50 Jahren zu entwickeln.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 86423
Last updated on: 2011-03-29
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Robust energy scenarios to guide EU policies
Quantitative and analytical tools are being used to devise robust scenarios for the evolution of energy technologies over the next 50 years.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 86423
Last updated on: 2011-03-29
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Proyecciones energéticas fiables para orientar las políticas europeas
Se están empleando herramientas cuantitativas y analíticas para elaborar proyecciones fiables acerca de la evolución de las tecnologías energéticas durante los próximos cincuenta años.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 86423
Last updated on: 2011-03-29
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des scénarios énergétiques qui tiennent la route pour guider les politiques de l'UE
Des outils quantitatifs et analytiques sont utilisés pour définir de solides scénarios d'évolution des technologies d'énergie pour les 50 prochaines années.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 86423
Last updated on: 2011-03-29
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Solidi scenari energetici per guidare le politiche UE
Gli strumenti quantitativi e analitici vengono usati per concepire solidi scenari per l'evoluzione delle tecnologie energetiche nei prossimi 50 anni.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 86423
Last updated on: 2011-03-29
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Solidne scenariusze energetyczne, sterujące europejską polityką
Narzędzia ilościowe oraz analityczne wykorzystywane są do opracowania solidnych scenariuszy zmian technologii energetycznych w perspektywie najbliższych 50 lat.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 86423
Last updated on: 2013-07-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Windturbinen auf der Testbank
[WYNIK W SKRÓCIE] Windturbinen auf der Testbank
Eine Reihe von Berichten über Windturbinen, ihre Mechanik, Belastung und Rotorblätter werden zur Verbesserung ihrer Konstruktion und Funktionsweise beitragen.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 86130
Last updated on: 2011-02-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wind turbines examined to improve technology
A series of reports on wind turbines, their mechanical systems, loads and rotor blades will improve their construction and workings.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 86130
Last updated on: 2011-02-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Estudio de las turbinas eólicas para mejorar la tecnología
Varios informes sobre las turbinas eólicas, sus sistemas mecánicos, cargas y los álabes de los rotores mejorarán su construcción y funcionamiento.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 86130
Last updated on: 2011-02-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Examen des éoliennes en vue d'améliorer la technologie
Une série de rapports sur les éoliennes, leurs systèmes mécaniques, les charges et les pales conduira à améliorer leur construction et leur fonctionnement.
Programme: FP7-ENERGY
Record Number: 86130
Last updated on: 2011-02-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-10-17
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę