Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget: Rapport om EU's digitale konkurrenceevne Hovedresultater af i2010-strategien for 2005-2009, KOM(2009) 390 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget: Rapport om EU's digitale konkurrenceevne Hovedresultater af i2010-strategien for 2005-2009, KOM(2009) 390 endelig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (58708)

Record Number: 10087 / Last updated on: 2009-09-24
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top