Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: Euroopa digitaalse konkurentsivõime aruanne i2010 strateegia peamised saavutused aastatel 2005-2009, KOM(2009) 390 lõplik
FP7

Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: Euroopa digitaalse konkurentsivõime aruanne i2010 strateegia peamised saavutused aastatel 2005-2009, KOM(2009) 390 lõplik

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (58708)

Record Number: 10087 / Last updated on: 2009-09-24
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top