Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala [...]: Europeisk rapport om digital konkurrenskraft De största landvinningarna för strategin i2010 under 2005-2009, KOM(2009) 390 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala [...]: Europeisk rapport om digital konkurrenskraft De största landvinningarna för strategin i2010 under 2005-2009, KOM(2009) 390 slutlig

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top