Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til Rådets Henstilling om foranstaltninger til bekæmpelse af neurodegenerative sygdomme, særlig Alzheimers, gennem fælles programmering af forskningsindsatsen, KOM(2009) 379 endelig
FP7

Forslag til Rådets Henstilling om foranstaltninger til bekæmpelse af neurodegenerative sygdomme, særlig Alzheimers, gennem fælles programmering af forskningsindsatsen, KOM(2009) 379 endelig

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (59502)

Record Number: 10088 / Last updated on: 2009-09-24
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top