Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek: Nõukogu Soovitus võtta meetmeid neurodegeneratiivsete haiguste, eelkõige Alzheimeri tõve vastu võitlemiseks teadustegevuse ühise kavandamise kaudu, KOM(2009) 379 lõplik
FP7

Ettepanek: Nõukogu Soovitus võtta meetmeid neurodegeneratiivsete haiguste, eelkõige Alzheimeri tõve vastu võitlemiseks teadustegevuse ühise kavandamise kaudu, KOM(2009) 379 lõplik

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (59502)

Record Number: 10088 / Last updated on: 2009-09-24
Category: comDocument