Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus: Neuvoston Suositus hermoston rappeutumissairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin torjuntakeinoja koskevista yhteistä ohjelmasuunnittelua hyödyntävistä tutkimustoimista, KOM(2009) 379 lopullinen
FP7

Ehdotus: Neuvoston Suositus hermoston rappeutumissairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin torjuntakeinoja koskevista yhteistä ohjelmasuunnittelua hyödyntävistä tutkimustoimista, KOM(2009) 379 lopullinen

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (59502)

Record Number: 10088 / Last updated on: 2009-09-24
Category: comDocument