Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een Aanbeveling van de Raad inzake maatregelen ter bestrijding van neurodegeneratieve ziekten, met name de ziekte van Alzheimer, via de gezamenlijke programmering van onderzoekactiviteiten, COM(2009) 379 definitief
FP7

Voorstel voor een Aanbeveling van de Raad inzake maatregelen ter bestrijding van neurodegeneratieve ziekten, met name de ziekte van Alzheimer, via de gezamenlijke programmering van onderzoekactiviteiten, COM(2009) 379 definitief

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (59502)

Record Number: 10088 / Last updated on: 2009-09-24
Category: comDocument