Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Rådets Rekommendation om åtgärder mot neurodegenerativa sjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom, genom gemensam programplanering av forskning, KOM(2009) 379 slutlig
FP7

Förslag till Rådets Rekommendation om åtgärder mot neurodegenerativa sjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom, genom gemensam programplanering av forskning, KOM(2009) 379 slutlig

Funded under: FP7-HEALTH
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top