Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Grønbog: Flere unge i læringsmobilitet, KOM(2009) 329 endelig

Funded under: FP7-PEOPLE

Download application/pdf (112691)

Record Number: 10089 / Last updated on: 2009-09-24
Category: comDocument