Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det europæiske [...]: Integrering af bæredygtig udvikling i EU's politikker: 2009-gennemgang af Den Europæiske Unions strategi for bæredygtig udvikling KOM(2009) 400 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det europæiske [...]: Integrering af bæredygtig udvikling i EU's politikker: 2009-gennemgang af Den Europæiske Unions strategi for bæredygtig udvikling KOM(2009) 400 endelig

Funded under: FP7-ENERGY
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top