Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Lõpliku hinnangu andmine e-Euroopa 2005 tegevuskavale ja mitmeaastasele programmile (2003-2006), mis käsitleb e-Euroopa 2005 tegevuskava järelevalvet, heade tavade levitamist ning võrgu- ja infoturvet (MODINIS), KOM(2009) 432 lõplik
FP7

Lõpliku hinnangu andmine e-Euroopa 2005 tegevuskavale ja mitmeaastasele programmile (2003-2006), mis käsitleb e-Euroopa 2005 tegevuskava järelevalvet, heade tavade levitamist ning võrgu- ja infoturvet (MODINIS), KOM(2009) 432 lõplik

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (54359)

Record Number: 10091 / Last updated on: 2009-09-24
Category: comDocument