Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Slutlig utvärdering av handlingsplanen eEurope 2005 och det fleråriga programmet (2003-2006) för övervakning av handlingsplanen eEurope 2005, spridning av goda rutiner och förbättrad nät- och [...], KOM(2009) 432 slutlig
FP7

Slutlig utvärdering av handlingsplanen eEurope 2005 och det fleråriga programmet (2003-2006) för övervakning av handlingsplanen eEurope 2005, spridning av goda rutiner och förbättrad nät- och [...], KOM(2009) 432 slutlig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (54359)

Record Number: 10091 / Last updated on: 2009-09-24
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top