Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Allmän anbudsinfordran rörande det särskilda programmet INNOVATION (1994-1998), med avseende på Gemenskapens informationstjänst för forskning och utveckling (CORDIS)

Download application/msword (24576)

Record Number: 1022 / Last updated on: 1997-12-19
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top