Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande om ansökningsomgång för det särskilda programmet inom området informationsteknik samt inbjudan att anmäla intresse till att delta i ett partnerskaps evenemang mellan små och medelstora företag från EU och USA

Download application/msword (16202)

Record Number: 1044 / Last updated on: 1998-03-16
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top