Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Utlysning av ansökningsomgång i syfte att upprätta rådgivande grupper för nyckelåtgärderna i delprogrammen för forskning (Femte ramprogrammet)
FP5

Utlysning av ansökningsomgång i syfte att upprätta rådgivande grupper för nyckelåtgärderna i delprogrammen för forskning (Femte ramprogrammet)

Funded under: FP5

Download application/pdf (36657)

Record Number: 1071 / Last updated on: 1998-06-16
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top