Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE af 22. December 1998 om femte rammeprogram for Det Europaeiske Faellesskabs indsats inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (1998-2002)
FP5

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE af 22. December 1998 om femte rammeprogram for Det Europaeiske Faellesskabs indsats inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (1998-2002)

Funded under: FP5

Download application/pdf (284412)

Record Number: 1283 / Last updated on: 1999-03-18
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top