Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 december 1998 betreffende het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (1998-2002)
FP5

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 december 1998 betreffende het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (1998-2002)

Funded under: FP5
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top