Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT av den 22 december 1998 om femte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998-2002)
FP5

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT av den 22 december 1998 om femte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998-2002)

Funded under: FP5

Download application/pdf (284412)

Record Number: 1283 / Last updated on: 1999-03-18
Category: poli