Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • RÅDETS AFGØRELSE af 22. december 1998 om femte rammeprogram for Det Europaeiske Atomenergifaellesskabs indsats inden for forskning og uddannelse (1998-2002)
FP5

RÅDETS AFGØRELSE af 22. december 1998 om femte rammeprogram for Det Europaeiske Atomenergifaellesskabs indsats inden for forskning og uddannelse (1998-2002)

Funded under: FP5

Download application/pdf (203926)

Record Number: 1284 / Last updated on: 1999-03-19
Category: poli