Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • BESLUIT VAN DE RAAD van 22 december 1998 betreffende het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor activiteiten op het gebied van onderzoek en opleiding (1998-2002)
FP5

BESLUIT VAN DE RAAD van 22 december 1998 betreffende het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor activiteiten op het gebied van onderzoek en opleiding (1998-2002)

Funded under: FP5

Download application/pdf (203926)

Record Number: 1284 / Last updated on: 1999-03-19
Category: poli