Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP5

Arbetsprogramme: Att förbättra den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen, 1998-2002

Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL

Download application/pdf (266598)

Record Number: 1290 / Last updated on: 1999-04-01
Category: work