Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP5

Arbetsprogram 1999: "Främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande (1998-2002)"

Funded under: FP5-INNOVATION-SME

Download application/msword (225280)

Record Number: 1298 / Last updated on: 1999-04-21
Category: work