Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevan erityisohjelman "Innovaation edistäminen ja pk-yritysten osallistumisen kannustaminen"(1998-2002) mukaisia epäsuoria toimia koskeva ehdotuspyyntö: INN/99/02
FP5

Tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevan erityisohjelman "Innovaation edistäminen ja pk-yritysten osallistumisen kannustaminen"(1998-2002) mukaisia epäsuoria toimia koskeva ehdotuspyyntö: INN/99/02

Funded under: FP5-INNOVATION-SME

Download application/pdf (14173)

Record Number: 1313 / Last updated on: 1999-06-17
Category: call