Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration om främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande (1998�2002): Call i
FP5

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration om främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande (1998�2002): Call i

Funded under: FP5-INNOVATION-SME

Download application/pdf (14173)

Record Number: 1313 / Last updated on: 1999-06-17
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top