Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom "Främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande" (1998-2002): An
FP5

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom "Främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande" (1998-2002): An

Funded under: FP5-INNOVATION-SME
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top