Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området "Att bekräfta gemenskapsforskningens internationella roll" (INCO 2), 1998-2002
FP5

Ansökningsomgång för FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området "Att bekräfta gemenskapsforskningens internationella roll" (INCO 2), 1998-2002

Funded under: FP5-INCO 2

Download application/msword (34816)

Record Number: 1317 / Last updated on: 1999-06-28
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top