Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång "Energi, miljö och hållbar utveckling (EESD), 1998 till 2002; Det europeiska nätverket för forskning om global förändring � ENRICH, EESD-ENV-99-ENRICH
FP5

Ansökningsomgång "Energi, miljö och hållbar utveckling (EESD), 1998 till 2002; Det europeiska nätverket för forskning om global förändring � ENRICH, EESD-ENV-99-ENRICH

Funded under: FP5-EESD

Download application/msword (19456)

Record Number: 1359 / Last updated on: 1999-11-19
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top