Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom "Energi, miljö och hållbar utveckling" (EESD), 1998-2002; (Del A: Miljö och hållbar utveckling)
FP5

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom "Energi, miljö och hållbar utveckling" (EESD), 1998-2002; (Del A: Miljö och hållbar utveckling)

Funded under: FP5-EESD

Download application/pdf (28345)

Record Number: 1360 / Last updated on: 1999-11-19
Category: call